Fakta og nøgletal

Her kan du se udvalgte fakta og nøgletal om Statens Serum Institut. Tallene opdateres en gang om året.

Nøgletal 01

Formål

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Læs mere på siden "Mission, vision og strategi".

Opgaver

Vaccineforsyning, diagnostik, sygdomsovervågning, smitteberedskab, sundhedsforskning.

Ansatte

Statens Serum Institut har cirka 1.100 ansatte.

Forskning

I 2019 anvendte Statens Serum Institut knap 303 millioner kroner på forskning og udvikling. Dertil kommer forskning, finansieret af danske og udenlandske fonde, hvor der blev anvendt godt 119 millioner kroner.

Publikationer

Statens Serum institut bidrog i 2019 med:

  • 478 videnskabelige publikationer
  • 4 ph.d.-afhandlinger
  • 11 specialerapporter

Se mere på siden "Nøgletal - forskning og udvikling" eller læs mere i SSI's årsrapporter her.

Michael Gjølbye Madsen

Kontakt

Michael Gjølbye Madsen, Pressekonsulent, Direktionssekretariatet / Kommunikation
T. 32688173 @. migm@ssi.dk Se profil