Fakta og nøgletal

Her kan du se udvalgte fakta og nøgletal om Statens Serum Institut. Tallene opdateres en gang om året.

Nøgletal 01

Formål

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet. SSI's formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Læs mere på siden "Mission, vision og strategi".

Opgaver

Vaccineforsyning, diagnostik, sygdomsovervågning, smitteberedskab og sundhedsforskning.

Ansatte

Statens Serum Institut har cirka 1.100 ansatte.

Forskning

I 2020 anvendte Statens Serum Institut 285,7 millioner kroner på forskning og udvikling. Heraf stammede over 121 millioner kroner fra danske og internationale fonde.

Publikationer

I 2020 publicerede Statens Serum Institut 378 videnskabelige publikationer.

Se mere på siden "Nøgletal - forskning og udvikling" eller læs mere i SSI's årsrapporter her.

Flemming Platz

Kontakt

Flemming Platz, Pressechef, Direktionssekretariatet / Presse og Kommunikation
T. 32683082 @. flpl@ssi.dk Se profil