Fakta og nøgletal

Her kan du se udvalgte fakta og nøgletal om Statens Serum Institut. Tallene opdateres en gang om året.

Nøgletal 01

Formål

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundheds- og Ældreministeriet, hvis formål er at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme, medfødte lidelser og biologiske trusler. Læs mere under Mission og opgaver

Opgaver

Vaccineforsyning, diagnostik, sygdomsovervågning, smitteberedskab, sundhedsforskning.

Ansatte

Statens Serum Institut har cirka 700 ansatte.

Forskning

I 2017 anvendte Statens Serum Institut knap 209 millioner kroner på forskning og udvikling. Dertil kommer forskning, finansieret af danske og udenlandske fonde, hvor der blev anvendt godt 124 millioner kroner.

Publikationer

Statens Serum institut bidrog i 2017 med:
 
470 Videnskabelige publikationer

16 Ph.d. afhandlinger

19 Specialerapporter

Se mere i Nøgletal - forskning og udvikling

Læs mere i SSI's årsrapporter

Michael Gjølbye Madsen

Kontakt

Michael Gjølbye Madsen, Pressekonsulent, Direktionssekretariatet / Kommunikation
T. 32688173 @. migm@ssi.dk Se profil