Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 19-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Udbrud med salmonella
  • Udbrud af lussingesyge
  • Risikovurdering for spredning af fugleinfluenza fra amerikansk kvæg til kvæg i Danmark
 

Udbrud med salmonella 

Siden midten af marts og frem til den 6. maj 2024 har 51 patienter i Danmark været registreret syge med den samme type salmonella (Salmonella Typhimurium). Salmonella kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Statens Serum Institut (SSI), Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet efterforsker sygdomsudbruddet og opdaterer løbende på SSI’s udbrudsside. 

Læs om:

Udbrud af lussingesyge

Siden marts 2024, da Statens Serum Institut (SSI) modtog en henvendelse fra obstetrikere om en øget forekomst af gravide med lussingesyge, har SSI igangsat en midlertidig overvågning for at afdække omfanget af udbruddet og bedømme antallet af komplikationer, og disse data kan nu følges på SSIs udbrudsside. Det totale antal tilfælde fra den 1. januar frem til den 7. maj 2024 var 702, hvoraf 146 var gravide. Lussingesyge kan have betydning for gravide, da parvovirus B19 i nogle tilfælde kan smitte fostret. Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at gravide er opmærksomme. 

Læs om:

Risikovurdering for spredning af fugleinfluenza fra amerikansk kvæg til kvæg i Danmark

Fugleinfluenza er en virussygdom, som rammer fugle og som også kan smitte til pattedyr og i sjældne tilfælde mennesker. I forbindelse med de mange udbrud af højpatogen fugleinfluenza i malkekøer i USA, har Fødevarestyrelsen bedt DK-VET vurdere risikoen for, at dansk kvæg smittes med højpatogen fugleinfluenza virus fra USA. 
Statens Serum Institut samarbejder med Københavns Universitet om den veterinære myndighedsaftale for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under betegnelsen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET). DK-VET følger udviklingen i USA nøje.

Læs om: