Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 51-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Forventninger til smitte med luftvejsinfektioner denne vinter
  • Højt trusselsniveau for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ

Forventninger til smitte med luftvejsinfektioner denne vinter

De seneste måneder har Danmark været præget af stigninger i fem luftvejssygdomme på samme tid. Det forventes, at der som følge af den omfattende samfundssmitte med covid-19 i de kommende uger stadig vil kunne ses et højt niveau af covid-19-relaterede indlæggelser, og derudover forventes en stigning i antallet af influenzaindlæggelser, mens indlæggelser forårsaget af RS-virus vil påvirke børneafdelingerne i de kommende uger.

Læs om

Højt trusselsniveau for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ

Fugleinfluenza er en smitsom sygdom hos fugle, der sjældent kan smitte til mennesker. Der er ikke rapporteret om smitte med fugleinfluenza til mennesker i Danmark. Fødevarestyrelsen har hævet trusselsniveauet for smitte med fugleinfluenza fra vilde fugle til fjerkræ til høj den 13. december 2023. Fødevarestyrelsen har indført skærpede krav til kommercielt og hobby hold af fugle pr. 18. december.

Statens Serum Institut har den 14. december påvist højpatogen fugleinfluenza i prøver fra en sjællandsk producent af slagteænder. Dette udbrud kommer efter tre udbrud med HPAI H5N1 andre steder i landet i november.  

Læs om