Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 33-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Status på tilfælde af centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) erhvervet i Danmark
  • Status på covid-19 og nye SARS-CoV-2-varianter i Danmark
  • Brug af spildevand til sygdomsovervågning i Danmark
  • Tre tilfælde af mæslinger i Jylland

Status på tilfælde af centraleuropæisk hjernebetændelse (TBE) erhvervet i Danmark 

Der er pr. 15. august 2023 seks bekræftede tilfælde af TBE, hvor personer er blevet smittet i Danmark. De fem tilfælde er sandsynligvis smittet forskellige steder på Sjælland, mens én person formodentligt er smittet på Bornholm. SSI vurderer at de primære risikoområder stadig er Tisvilde Hegn i Nordsjælland samt på Bornholm, men at der også kan være risiko for smitte andre steder på Sjælland. 

Læs om

Status på covid-19 og nye SARS-CoV-2-varianter i Danmark 

Der er de seneste uger set tegn på stigende smittespredning både ved en stigende koncentration af SARS-CoV-2 i spildevand, en stigning i påviste tilfælde og andelen af prøver der er positive (positiv-procent) for SARS-CoV-2 og en stigning i antallet af nyindlagte. En tilsvarende stigning er også rapporteret fra flere andre europæiske lande, inklusive Norge og Sverige.

Denne stigning er fra et meget lavt udgangspunkt og niveauet er stadig lavt. En bidragende faktor kan være spredning af en ny variant, EG.5, som er en undervariant af XBB.1.9.2. Den nye variant EG.5 blev observeret første gang den 17. februar 2023 og blev, sammen med EG.5’s undervarianter, af WHO kategoriseret som en 'Variant Of Interest' (VOI) den 9. august. Indtil nu er EG.5 fundet i 51 lande, og man ser en fortsat stigning i andelen af varianten på verdensplan. I Danmark har vi indtil videre registreret 63 tilfælde af EG.5 varianter. Af disse er 54 tilfælde af EG.5.1, som vi første gang opdagede i en prøve fra den 15. maj. I ugerne 28 og 29 udgjorde EG.5.1 cirka 20 % af alle de sekventerede SARS-CoV-2-positive prøver i Danmark. I uge 30, som er den seneste uge vi har tal for, er denne andel steget til 35 %. WHO oplyser at der ingen indikationer er på, at EG.5 giver anledning til mere sygdom end de øvrige VOI, der cirkulerer for tiden.

Der er på verdensplan meldt om tre tilfælde af en anden ny SARS-CoV-2 variant, som er en omikron BA.2 undervariant og har flere mutationer i spike-genet, hos mennesker. To af disse tilfælde er påvist i Danmark. Denne variant vurderes ikke at drive den nylige stigning i smitte, og der er ingen indikation på, at denne variant giver alvorlig sygdom.
SSI følger udviklingen i covid-19 i Danmark bl.a. ved antal SARS-CoV-2-smittede personer målt ved PCR test, smitte i spildevand, i sentinel-overvågning og covid-19-relaterede indlæggelser samt fordelingen af virus-varianter.

Læs om

Brug af spildevand til sygdomsovervågning i Danmark

Under covid-19-epidemien blev en række nye sygdomsovervågningsværktøjer taget i brug i Danmark, bl.a. analyser af spildevandsprøver indsamlet forskellige steder i landet. Ved brug af disse målinger har det været muligt at beregne hvor mange, der i gennemsnit er smittet på et givet tidspunkt i hver region i landet - og vi har også kunnet vise, at resultaterne overordnet har flugtet godt med incidenstallene fra PCR-test.

Dette åbner op for muligheden for at anvende metoden til overvågning af andre sygdomme, og SSI vil derfor i den kommende periode udvikle analyserne yderligere, så de forhåbentlig også vil kunne omfatte andre sygdomsagens, hvor det kunne give mening at supplere den eksisterende overvågning med et spildevandsovervågningssystem. 

Læs om

Tre tilfælde af mæslinger i Jylland

Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og skyldes smitte med morbillivirus. Vaccination mod mæslinger indgår i det danske børnevaccinationsprogram.  Danmark har elimineret mæslinger siden 2017, og der ses som regel ingen til få importerede tilfælde årligt.

I de seneste to uger er der påvist tre tilfælde af mæslinger hos børn bosiddende i Jylland. Alle tre tilfælde har relation til nylig udlandsrejse. Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat smitteopsporingsindsats.

Læs om