Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 29-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Fugleinfluenza i katte i Polen og i pelsdyr i Finland
  • Tuberkulose: flere smitsomme patienter og øget resistens
  • Stigning i fund af infektioner med Cryptosporidium hos mennesker
  • Udbrud af Felin Infektiøs Peritonitis hos katte på Cypern.

Fugleinfluenza i katte i Polen og i pelsdyr i Finland

Fugleinfluenza er en virussygdom, som rammer fugle og kan også smitte til pattedyr og i sjældne tilfælde mennesker. I Danmark følger de humane og veterinære sundhedsmyndigheder situationen nøje.

I Polen er der fundet højpatogen fugleinfluenza H5N1 i flere katte, på tværs af landet. Ingen humane kontakter har rapporteret symptomer. I Finland er der fundet højpatogen fugleinfluenza H5N1 i pelsdyr på flere farme.

Læs om

Tuberkulose: flere smitsomme patienter og øget resistens

De seneste ca. 30 år er antallet af tuberkulosepatienter i Danmark halveret. Dog observeres der fortsat stor smittespredning i specifikke risikogrupper i samfundet, og i 2022 og 2023 er der registreret det højeste antal multiresistente tuberkulosepatienter nogensinde. Den aktive smittespredning ses især blandt midaldrende etniske danskere og grønlændere, bosat i Danmark, med sociale problemer, psykisk sygdom og alkoholmisbrug. Det har ført til, at Danmark formentlig har den højeste forekomst af tuberkulose i Norden blandt socialt udsatte. Samtidig er der under covid-19 observeret stigende mikroskopi-positivitet (fra ca. 40 % til 60 %), hvilket tyder på sen diagnostik. Dette fører potentielt til flere komplikationer for den enkelte tuberkulosepatient, samt mere smittespredning i samfundet. Derfor er det vigtigt, at der er øget opmærksomhed på screening af risikogrupper, kontaktsporing og miljøundersøgelser. I modsat fald må man forvente en stigning i antallet af tuberkulosepatienter de kommende år. Blandt patienter af udenlandsk herkomst skal man være særlig opmærksom på resistent tuberkulose, herunder multiresistent tuberkulose. Dette ses især hos patienter fra Østeuropa (herunder Ukraine), Sydøstasien og det sydlige Afrika samt Nigeria. I Danmark blev der i 2022 observeret 12 tilfælde af multiresistent tuberkulose mod normalt 2-3 årligt, heraf 8 af tilfældene fra Østeuropa. I 2023 er der til dato observeret 5 multiresistente tilfælde, hvoraf en er “ekstrem resistent”.

Læs om

Stigning i fund af infektioner med Cryptosporidium hos mennesker

I 2022 blev der identificeret flere personer med Cryptosporidium i Danmark end nogensinde før. Dette skyldes sandsynligvis ændret diagnostik snarere end en reel stigning i smitte.

Cryptosporidiose er betegnelsen for det symptombillede, som skyldes infektion med den encellede tarmparasit Cryptosporidium. De primære symptomer er diarré, som kan være udtalt, samt mavesmerter, udmattelse og evt. kvalme. Mange arter af pattedyr, der lever tæt på mennesker, er ofte inficeret med Cryptosporidium-arter, der kan smitte til mennesker.

Læs om

Udbrud af Felin Infektiøs Peritonitis hos katte på Cypern

Der rapporteres om et større udbrud af Felin Infektiøs Peritonitis (FIP) blandt katte på Cypern. SSI følger situationen løbende.
Sygdommen FIP forårsages af en alvorlig form af infektion med visse typer af Felin coronavirus (FCoV). Virus som ikke-alvorlig form er vidt udbredt på verdensplan og er relativt almindeligt forekommende hos katte, også i Danmark. Den almindelige form af FCoV resulterer oftest i enterisk infektion (tarmbetændelse), med ingen eller milde gastrointestinale symptomer og med udskillelse af virus i fækalier. I visse tilfælde kan virus mutere til en mere alvorlig form, hvilket resulterer i en generaliseret infektion, der spredes til organerne med monocytter/makrofager, og udvikling af den dødelige systemiske form af sygdommen kaldet FIP. Der er ikke konstateret smitte til mennesker med FCoV.

Læs om