Uge 25 - 2024

Påmindelsesbreve om vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B vil fremover blive udsendt via e-Boks til børnenes mødre og deres praktiserende læger

Påmindelsesbreve om vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B vil fremover blive udsendt via e-Boks til børnenes mødre og deres praktiserende læger

Børn født af kvinder med kronisk hepatitis B vaccineres allerede ved fødslen mod hepatitis B som en såkaldt post ekspositionsvaccination, altså som en behandling mod hepatitis B-virus, som moderen kan have overført til barnet. For at sikre at barnet fortsat er beskyttet mod smitte med hepatitis B, skal det have yderligere tre vaccinationer mod hepatitis B. Disse skal gives hos den praktiserende læge én måned efter fødslen, to-tre måneder efter fødslen og et år efter fødslen. To måneder efter sidste vaccine skal barnets praktiserende læge teste barnets hepatitis B-status. Vaccinationerne er gratis.

Barnets praktiserende læge har hidtil modtaget tre påmindelsesbreve om de opfølgende hepatitis B-vacciner, og mødrene har modtaget et informationsbrev på fødegangen fra Statens Serum Institut. Fremover vil påmindelsesbreve blive udsendt automatisk til de praktiserende læger via CVR-numre og til mødrene via e-Boks, så snart børnene er født og vaccineret på fødegangen. Hvis moderen er fritaget digitalpost, vil brevene blive sendt som almindeligt brev.

Følgende bliver sendt ud:

  • Påmindelsesbrev til mor 14. dage før 2. vaccination (når barnet er 1 måned)
  • Påmindelsesbrev til egen læge 14. dage før 2. vaccination (når barnet er 1 måned)
  • Påmindelsesbrev til mor 14. dage før 3. vaccination (når barnet er 2 måneder)
  • Påmindelsesbrev til egen læge 14. dage før 3. vaccination (når barnet er 2 måneder)
  • Påmindelsesbrev til mor 14. dage før 4. vaccination (når barnet er 12 måneder)
  • Påmindelsesbrev til egen læge 14. dage før 4. vaccination (når barnet er 12 måneder).

Den nye udsendelsesprocedure vil sikre, at begge parter fortsat bliver mindet om den vigtige vaccination, samt bidrage til den digitaliseringsproces som skal gøre arbejdet lettere.

Der kan læses mere om vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion på Statens Serum Instituts hjemmeside.

(M. Wessman, L.H. Holm og L. Hallundbæk, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)