Uge 8/9 - 2023

Status for HPV-vaccinationsprogrammet

Status for HPV-vaccinationsprogrammet

Som en del af børnevaccinationsprogrammet tilbydes børn på 12 år vaccination mod human papillomavirus (HPV). Vaccinationen beskytter mod livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter og gives til både drenge og piger. For at være fuldt beskyttet skal børnene have to vaccinationer inden for et år.

Studier fra Danmark, Sverige og England har vist, at incidensen af celleforandringer og kræfttilfælde er faldet efter introduktionen af et vaccinationsprogram og dermed, at vaccination rent faktisk beskytter mod livmoderhalskræft, og at vaccination i en ung alder mindsker risikoen yderligere. Dette understreger vigtigheden af et nationalt vaccinationsprogram med høj tilslutning.

Tilslutning til HPV-vaccination

Siden indførslen af HPV-vaccination for piger i 2009 har tilslutningen til påbegyndte forløb (HPV1) ligget mellem 85 % og 92 % (fødselsårgang 1996-2009). Tilslutningen falder generelt lidt til anden vaccination (HPV2), hvor vaccinationstilslutningen har ligget mellem 73 % og 82 % for de samme fødselsårgange. Se Overvågning i tal, grafer og kort.

Drenge født efter 1. juli 2007 har også fået tilbudt HPV-vaccination som en del af børnevaccinationsprogrammet. Derudover har drenge født mellem 1. januar 2006 og 30. juni 2007 været omfattet af et catch-up-program. For de hele årgange af drenge, der har fået tilbudt vaccination (2008-2009), og dermed kan sammenlignes med samme kohorte af piger, er tilslutningen på hhv. 89 % og 86 % for HPV1, mens hhv. 79 % og 73 % har færdiggjort forløbet.

Den seneste hele årgang, der er blevet tilbudt HPV-vaccination, er børn født i 2010. Data fra 8. februar 2023 viser, at i denne årgang har 82 % af pigerne og 80 % af drengene påbegyndt deres vaccinationsforløb. De færdiggjorte forløb kan ikke opgøres endnu, da der skal gå minimum fem måneder mellem de to vaccinationer.

Fald i tilslutningen til HPV-vaccination

Statens Serum Institut har tidligere beskrevet, at tilslutningen til HPV-vaccination har været høj, også under covid-19-epidemien, EPI-NYT 10/2021. Men den seneste opgørelse af det danske børnevaccinationsprogram viser, at andelen af børn vaccineret mod HPV er faldet siden sidste år, selvom dette ikke er tilfældet for de andre vacciner, der gives efter barnets første leveår (MFR2-vaccination og DiTeKiPol-revaccination).

Den seneste hele årgang af HPV-vaccinerede der kan opgøres, er børn født i 2009, som blev tilbudt den første vaccine, efterhånden som de fyldte 12 år i 2021. Sammenlignes data for årgang 2008 i februar 2022, med data for årgang 2009 i februar 2023 ses det, at tilslutningen til HPV-vaccination er faldet. For påbegyndte vaccinationsforløb er tilslutningen faldet fra 91 % blandt piger født i 2008 til 88 % blandt piger født i 2009, mens tilslutningen blandt drengene er faldet fra 89 % til 86 %. For færdiggjorte vaccinationsforløb er faldet tilsvarende fra 80 % til 76 % for pigerne, og fra 79 % til 73 % for drengene.

Figur 1 viser antal piger og kvinder, der har påbegyndt et HPV-vaccinationsforløb per måned, fra 2012 til og med 2022. Her ses et fald i antallet af HPV-vaccinationer fra slut 2020 til maj 2022, hvilket dækker den periode, hvor børn fra årgang 2009 blev tilbudt vaccination. I maj 2022 steg antallet af vaccinationer igen, hvilket måske skyldes, at covid-19 på dette tidspunkt ikke længere var en samfundskritisk sygdom, og at samfundet normaliseredes mere og mere.

EPI-NYT 2023 uge 8-9 figur 1 

Figur 2 viser antal drenge og mænd, der har påbegyndt et HPV-vaccinationsforløb per måned, fra 2020 til og med 2022. Her ses en stor stigning i gennemsnittet af antal HPV1-vaccinationer ifm. indførelsen af catch-up-programmerne til drenge i februar 2020, og som var gældende indtil 31. december 2021. Efter stigningen i forbindelse med catch-up-programmerne faldt antallet af drenge og unge mænd, som påbegyndte HPV-vaccination igen og ser ud til at normalisere sig omkring 3.000 vaccinationer per måned, som også er det antal, vi normalt ser hos pigerne.

EPI-NYT 2023 uge 8-9 figur 2 

HPV2-vaccination blandt børn født i 2009, fordelt på landsdele og kommuner

Tilslutningen til HPV-vaccination varierer meget på tværs af landsdele. For pigerne er tilslutningen til HPV2-vaccination højest i Vestjylland (80 %) og lavest i København By (72 %). For drengene har Fyn den højeste dækning (75 %), og igen er tilslutningen lavest i København By (69 %). Se Overvågning i tal, grafer og kort og figur 3.

EPI-NYT 2023 uge 8-9 figur 3

I små kommuner, hvor der fødes få børn per årgang, kan tilslutningen variere meget fordi det i reelle tal drejer sig om få børn, som vaccineres eller endnu ikke har modtaget vaccination. Derfor opgøres her kun kommuner, hvor antallet af drenge født i 2009 er over 100. Blandt disse kommuner er den laveste HPV2-dækning på 59 %, mens den højeste er på 84 %. De 10 kommuner med højest tilslutning til HPV2-vaccination, og en fødselskohorte på over 100 drenge er: Odder, Egedal, Bogense, Vejen, Holstebro, Kerteminde, Morsø, Roskilde, Billund og Glostrup.

I samme analyse for pigerne, har kommunen med den højeste HPV2-dækning en tilslutning på 86 %, mens den laveste dækning er på 64 %. De 10 kommuner med højest tilslutning til HPV2-vaccination, og en fødselskohorte på over 100 piger er: Assens, Hjørring, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Holstebro, Randers, Vejen, Favrskov, Faaborg-Midtfyn og Struer.

Det er vigtigt at have fokus på familier med børn, der ikke bliver vaccineret, da Danmark stadig ligger under WHO’s anbefaling om 90 % tilslutning for piger. Læs mere om determinanter for lav vaccinationsdækning i børnevaccinationsprogrammet i EPI-NYT 25-26/2021.

(K. Finderup Nielsen, P. Valentiner-Branth, P. H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)