Uge 49a - 2023

Akut og kronisk hepatitis B 2022

Akut og kronisk hepatitis B 2022

For en detaljeret gennemgang af den epidemiologiske situation henvises til Årsopgørelse om akut og kronisk hepatitis B 2022.

Akut hepatitis B

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog ti anmeldelser af personer med akut hepatitis B i 2022.

Antallet af anmeldte tilfælde af akut hepatitis B er fortsat lavt, dog med flere akut smittede i 2022 end i 2021, figur 1. Hovedparten af de akutte tilfælde i 2022 var smittet seksuelt i Danmark. Som i 2020 og 2021 blev der også i 2022 anmeldt tilfælde af akut hepatitis B, hvor smitten var sket via intravenøst stofbrug. Rutinemæssig testning af intravenøse stofbrugere er derfor fortsat vigtigt for at kunne tilbyde vaccination, kontrol og behandling af hepatitis B i denne gruppe. I Sundhedsstyrelsens vejledning for hiv og hepatitis B og C kan man læse mere om anbefalinger for vaccination og testning samt se, hvilke risikogrupper der i Danmark tilbydes et gratis vaccinationsprogram.

Medianalderen var 42 år (spændvidde 21-73 år) i 2022.

EPI-NYT 2023 uge 49a figur 1

Kronisk hepatitis B

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtog 92 anmeldelser af personer med kronisk hepatitis B i 2022. Antallet af personer anmeldt med kronisk hepatitis B var fortsat faldende i 2022, figur 1.

De fleste tilfælde af kronisk hepatitis B i 2022 var anmeldt blandt indvandrere smittet før ankomst til Danmark, og hovedparten af disse var anmeldt som mor-barn-smitte. Perinatal smitte blev anmeldt som smittemåde for fem voksne danskfødte, alle af mødre med anden herkomst end dansk, og alle fem før den generelle screening af gravide for hepatitis B blev indført i 2005.

I 2022 var 61 af de anmeldte (66%) kvinder. Medianalderen for kvinder var 35 år (spændvidde 2-63 år), for mænd var den 43 år (spændvidde 24-78 år).

Halvdelen af de kvinder der blev anmeldte med kronisk hepatitis B var fundet via den generelle screening af gravide. Ingen børn blev anmeldt som smittet ved fødslen i Danmark i 2022.

Det er vigtigt, at praktiserende læger ikke fravælger screening for hepatitis B hos kvinder, som allerede er kendt med hepatitis B. Ved at denne gruppe også screenes, sikres det, at kvinden bliver fulgt på specialafdeling med henblik på kontrol samt evt. behandling, og at barnet får immunglobulin og vaccine ved fødslen, samt de resterende vacciner i programmet, se Vaccination af børn født af kvinder med kronisk hepatitis B-infektion. Vigtigheden af gravidscreeningen understreges desuden af, at Danmark er et af få lande i verden, hvor hepatitis B ikke indgår som en del af børnevaccinationsprogrammet.

(L. H. Holm, M. Wessman Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)