Uge 4/7 - 2023

Fortsat stigning i antallet af infektioner med gruppe A-streptokokker

Fortsat stigning i antallet af infektioner med gruppe A-streptokokker

Der er fortsat et højt niveau af infektioner forårsaget af gruppe A-streptokokker (GAS), både ikke-invasive infektioner såsom halsbetændelse og sårinfektioner og invasive infektioner (iGAS) såsom bakteriæmi, meningitis og ledinfektioner. På baggrund af udtræk fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) fik 21 personer påvist iGAS i november 2022. Dette steg til 68 tilfælde i december og yderligere til 99 tilfælde i januar 2023. Aktuelt påvises 3-4 nye tilfælde dagligt. SSI har tidligere omtalt situationen i EPI-NYT 3/2023, hvori der også er vejledning til håndtering i almen praksis. Udviklingen i udbruddet og resultater af genotypning kan følges på denne udbrudsside, som opdateres løbende, næste gang på fredag den 17. februar.

Det er fortsat vigtigt for læger at være opmærksom på, at der er omfattende smitte med GAS, som især manifesterer sig som halsbetændelse og skarlagensfeber, men som i øjeblikket også forårsager et øget antal tilfælde af invasiv sygdom. Bakteriæmi er den hyppigste invasive manifestation i alle aldersgrupper, men svære lungebetændelser med spredning til lungehulen og purulente ledinfektioner er også hyppige manifestationer af invasiv sygdom hos børn under det aktuelle udbrud i Danmark.

Det er fortsat især ældre, men også børn under 5 år, der får invasiv sygdom. Dødeligheden for patienter med invasiv sygdom ligger på niveau med perioden før november 2022. Der er set enkelte dødsfald blandt små børn.

Risikofaktorer for invasiv sygdom er bl.a. kardiovaskulær sygdom, diabetes, cancer og samtidig infektion med især influenza eller skoldkopper, men invasiv sygdom med GAS rammer ofte personer uden kendte risikofaktorer.

SSI har vurderet evidensen for effekten af forebyggende behandling med antibiotika (PEP) til nærkontakter til patienter med invasive GAS-infektioner. Denne er svag, især pga. få publicerede studier, men forebyggende behandling finder anvendelse til særlige grupper i nogle lande. Ud fra litteraturen kan SSI ikke afgrænse særlige risikogrupper, hvor fordelene ved at give antibiotisk profylakse opvejer de potentielle ulemper. Der må derfor tages stilling til eventuel forebyggende behandling i det konkrete tilfælde under hensyntagen til nærkontakternes alder, kroniske sygdomme og mulig immunsvækkelse. Det vil normalt ikke være indiceret at tilbyde PEP til i øvrigt raske kontakter, hverken ved iGAS eller GAS.

SSI udfører løbende helgenomsekventering af invasive isolater indsendt fra alle landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Analyser viser, at 53 % af invasive tilfælde i januar var forårsaget af typen ST28/emm 1.0. En ny undervariant af ST28/emm 1.0, som ikke tidligere er set i Danmark, udgør 34 % af de samlede tilfælde, og er observeret i alle landsdele. Den nye variant er kendetegnet ved virulensfaktoren speC, et superantigen som er associeret med bl.a. skarlagensfeber og reumatisk feber, og der er en lille men signifikant øget dødelighed ved infektion med denne type.

(C. Munkstrup, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T.B. Johannesen, Bioinformatik og Mikrobiel Genetik, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter & Svampe)