Uge 25 - 2023

Influenza og andre luftvejsvirus i sæsonen 2022/23

Influenza og andre luftvejsvirus i sæsonen 2022/23

Influenzasæsonen 2022/23 var en lang sæson med tre bølger, som begyndte i december 2022 og sluttede i april 2023. Sæsonen var domineret af influenza B og influenza A(H1N1).

Denne uges EPI-NYT sammenfatter de væsentligste detaljer om årets influenzasæson, mens en mere omfattende beskrivelse af influenzaforekomsten kan findes i opgørelse over influenzasæsonen 2022/23.

Data fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), som samler alle laboratoriebekræftede tilfælde, viste, at der igennem hele sæsonen var cirkulation af både influenza A og B. For influenza A var undertypen A(H1N1) dominerende men med co-cirkulation af undertypen A(H3N2), mens det udelukkende var den ene af de to influenza B-typer (B/Victoria) som cirkulerede. Den højeste forekomst af influenza A-infektioner blev påvist hos de 0-1-årige, som oftest bliver syge af A(H1N1) efterfulgt af de ældste borgere på 85 år og derover, som i højere grad rammes af A(H3N2). Influenza B/Victoria blev primært påvist blandt personer under 50 år og særligt i aldersgrupperne 0-1 og 7-14 år. I 2022/23-sæsonen var antallet af laboratoriebekræftede tilfælde 27 % højere sammenlignet med 2021/22-sæsonen, mens antallet af indlæggelser kun var 8 % højere, og antallet af influenzarelaterede dødsfald var på samme niveau, hvilket formodentlig skyldes, at de influenzaundertyper, som cirkulerede, primært gav sygdom blandt den yngre del af befolkningen.

I sentinelovervågningen indrapporterer praktiserende læger influenzalignede sygdom blandt deres patienter. Sentinelovervågningen viste ligeledes, at antallet af patienter som henvendte sig med influenzalignende symptomer kom i tre bølger. Derimod viste Influmeterovervågningen, hvor borgere ugentligt rapporterer symptomer, kun den første og den sidste bølge af influenza, hvilket er forventeligt, idet Influmeterdeltagerne tilhører den voksne del af befolkningen, som kun i ringe grad blev ramt af influenza B/Victoria-bølgen i februar.

Sentinelovervågningen består udover indrapporteringen af antal patienter med influenzalignende symptomer også af undersøgelse af podninger fra et udsnit af patienterne. Podningerne undersøges for en lang række luftvejsvirus, der også kan give anledning til influenzalignende symptomer. I begyndelsen af sæsonen fik patienterne primært påvist rhinovirus (også kaldet forkølelsesvirus). Dette blev afløst af en bølge med respiratorisk syncytial virus (RSV) allerede i efteråret, hvilket var tidligere end set før covid-19-pandemien, EPI-NYT 35/2021. Influenzasæsonen begyndte for alvor i december 2022.

RSV-sæsonen begyndte i sensommeren 2022, hvilket er atypisk sammenlignet med sæsonerne der gik forud for covid-19, men lig sæsonstarten i 2021, som kom allerede om sommeren. RSV-sæsonen 2022/23 var langstrakt og med et større antal indlæggelser og dødsfald sammenlignet med tidligere sæsoner.

Statens Serum Institut har udviklet et interaktivt dashboard til overvågning af influenza og RSV. På de to dashboards kan influenza- og RSV-aktiviteten følges året rundt, og der findes også data fra tidligere sæsoner.

(SSI’s influenzateam: H.-D. Emborg, C.L. Munkstrup, L.K. Knudsen, C. Kjelsø, L.S. Vestergaard, F.K. Lomholt, J. Nielsen, H. Bang, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Trebbien, C.K. Hjulsager, A.B. Botnen, J.S. Krog, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik)