Uge 39 - 2022

Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog (EPIET) eller felt-mikrobiolog (EUPHEM)
Influenzavaccination i sæsonen 2022/2023

Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog (EPIET) eller felt-mikrobiolog (EUPHEM)

Det er igen muligt at søge optagelse på den toårige europæiske uddannelse til felt-epidemiolog EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training). Under uddannelsen opnår man færdigheder inden for overvågning og kontrol af smitsomme sygdomme, udbrudsopsporing og -håndtering, anvendt forskning, kommunikation m.v. Uddannelsen foregår under to års udstationering i et andet europæisk land. Det drejer sig om "on-the-job-training", dvs., at man vil blive aflønnet under uddannelsen. Man forventes at have relevant uddannelse, tidligere erfaring inden for folkesundhed samt interesse for anvendt epidemiologi.

Det er også muligt at søge optagelse på et tilsvarende toårigt europæisk uddannelsesprogram for mikrobiologer, EUPHEM (European Public Health Microbiology Training). Uddannelsen foregår også under to års udstationering i et andet europæisk land. Under uddannelsen opnås færdighed i at udføre selvstændige laboratorieopgaver i forbindelse med overvågning og kontrol af smitsomme sygdomme, udbrudsopsporing og -håndtering, anvendt forskning, kommunikation m.v. Man forventes at have mindst tre års arbejdserfaring inden for mikrobiologi eller en ph.d.-grad og interesse for anvendt mikrobiologi.

Begge uddannelser udbydes af Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) og starter med deltagelse i et fælles 3-ugers introduktionskursus medio september 2023.

Ansøgere til EPIET og EUPHEM skal være statsborgere i EU, Island, Liechtenstein eller Norge og have gode engelskkundskaber. Der er ansøgningsfrist den 23. oktober 2022.

Yderligere oplysninger kan fås på ECDC's hjemmeside eller ved henvendelse til afsnitsleder Luise Müller (lum@ssi.dk), Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (EPIET) eller Rune Stensvold (run@ssi.dk), Mikrobiologi og Infektionskontrol (EUPHEM).

(Statens Serum Institut)

Influenzavaccination i sæsonen 2022/2023

Den kommende influenzasæson står for døren. Statens Serum Institut (SSI) overvåger influenza i Danmark året rundt, men udvider overvågningen i perioden fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret. Overvågningen er baseret på data fra bl.a. praktiserende læger (sentinelovervågning), vagtlæger, borgeres selvrapporterede symptomer (Influmeter) samt laboratoriebekræftede tilfælde. Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret ugentligt på hjemmesiden under influenzaovervågning, mens influenza-dashboard opdateres på alle hverdage.

Influenzasæsonen 2021/2022 var atypisk med en sen men intens smittestigning i det tidlige forår, som dog forsvandt lige så hurtigt, som den kom. Frem til februar sås stort set ingen influenza, men med afskaffelsen af alle samfundsrestriktionerne imod covid-19 med effekt fra 1. februar 2022 spredte influenzasmitten sig hurtigt, først blandt børn på 7-14 år, og derefter til de øvrige aldersgrupper. Der sås få alvorlige influenzatilfælde og få dødsfald på grund af influenza.

Det er vanskeligt at forudsige forløbet af den kommende sæson, som bl.a. vil afhænge af eventuelle restriktioner imod covid-19, typen af influenzavirus, influenzavaccinernes effekt og tilslutningen til influenzavaccination.

Influenzavaccination

Periode og målgruppe

Influenzavaccinationerne begynder den 1. oktober og tilbydes igen i år gratis til alle i følgende grupper:

 1. Personer på 65 år og derover*
 2. Førtidspensionister
 3. Personer med følgende tilstande:
  • Kroniske lungesygdomme
  • Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering.
 4. Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 5. Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza
 6. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 7. Gravide i 2. eller 3. trimester
 8. Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, efter en lægelig vurdering.
 9. Børn fra 2 til og med 6 år**
 10. Personale i sundheds- og plejesektoren, der har tæt kontakt med personer i øget risiko for alvorligt forløb med influenza i forbindelse med opgaver inden for pleje, omsorg og behandling (omfatter også studerende m.v., se bekendtgørelsen for detaljer).

* De 64-årige kan vaccineres, hvis de fylder 65 år senest 15. januar 2023.
**Børn, der fylder 7 år inden evt. 2. dosis influenzavaccine, kan færdigvaccineres.

Det er som vanligt SSI, der indkøber influenzavacciner, men som noget nyt i år skal almen praksis bestille influenzavacciner til målgrupperne hos regionen. Det er fortsat SSI, der står for levering af vaccinerne ud til de aftalte vaccinationssteder. Borgere kan modtage vaccinen i regionale vaccinationscentre, hos visse praktiserende læger, på udvalgte apoteker samt ved udkørende vaccinationstilbud. Influenzavaccinen kan gives samtidig med covid-19-vaccination og/eller pneumokokvaccination.

De personer der tilbydes vaccination på baggrund af alder modtager en invitation som Digital Post, eller som fysisk post, hvis man er fritaget for Digital Post. Der kan derefter bestilles tid til vaccination i vaccinationscenter på hjemmesiden www.vacciner.dk eller via en regional hotline. Øvrige målgrupper kan ved at udfylde en tro- og loveerklæring ligeledes bestille tid på hjemmesiden. Personer uden NemID/MitID kan bestille tid ved at kontakte regionen.

Børn tilbydes udelukkende influenzavaccination i almen praksis. Man finder praktiserende læger, som influenzavaccinerer børn her.

Vaccinationsperioden løber frem til 15. januar, dog frem til 1. marts for personer med immundefekt og deres husstandsmedlemmer, gravide samt børn, som mangler at få 2. dosis.

Influenzavacciner i denne sæson

Igen i år benyttes VaxigripTetra® og InfluvacTetra®, som er ligeværdige. Til børn anvendes Fluenz Tetra® (næsespray). For information om vaccinerne, se Vaccineleksikon.

Der er i år ingen højdosisvaccine (Fluzone®) i vaccinationsprogrammet til de ældste borgere.

Der er i år indkøbt 600 stk. cellebaserede vacciner, Supemtek®, som er produceret uden brug af æg og antibiotika og derfor kan benyttes til personer med alvorlig allergi over for æg, neomycin eller gentamycin.

Indholdsstoffer og allergi

Både VaxigripTetra® og InfluvacTetra® kan indeholde rester af æggeprotein og formaldehyd. Vaxigriptetra® kan indeholde rester af neomycin, mens InfluvacTetra® kan indeholde rester af gentamycin.

Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis og er i sådanne tilfælde ikke en kontraindikation. Det anbefales at vaccinen gives dybt intramuskulært.

Personer med allergi over for æg, men hvor patienten udelukkende reagerer med nældefeber, kan vaccineres med VaxigripTetra® eller InfluvacTetra®, og der anbefales en efterfølgende observationstid på 30 min. Personer med alvorlig allergi over for æg, neomycin eller gentamycin bør i år vaccineres med Supemtek®. Disse personer kan kontakte regionen telefonisk og få oplyst, på hvilket vaccinationssted man kan vaccineres. Læs mere om Supemtek®.

For mere information, se Allergi og vaccination.

Særligt om vaccination af børn:

Børn 2-6 år:
I 2021/2022-sæsonen blev børn i alderen 2 til og med 6 år for første gang tilbudt influenzavaccination. Dette i form af en levende svækket vaccine givet som næsespray, fordelt med et pust i hver næsebor. Samme vaccine tilbydes børnene i 2022/2023-sæsonen. Børn i aldersmålgruppen, der tidligere er vaccineret mod influenza skal - uanset tidspunkt og type for tidligere influenzavaccination – kun have én vaccine. Børn, der aldrig tidligere er influenzavaccineret, skal have to vacciner med fire ugers interval.

Læs mere under Børn og influenzavaccination.

Kontraindikationer for Fluenz Tetra®:

Der gøres opmærksom på følgende kontraindikationer for vaccination med Fluenz Tetra®, baseret på anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab:

 • Alder yngre end 2 år eller ældre end 18 år
 • Tidligere anafylaksi over for influenzavaccine eller vaccinekomponent inkl. gentamycin
 • Indlæggelseskrævende systemisk allergisk reaktion over for æg
 • Immundefekt, som skyldes sygdomme såsom akut eller kronisk leukæmi, lymfom, symptomatisk hiv-infektion, aspleni.
 • Primær immundefekt
 • Erhvervet immundefekt pga. højdosis immunsupprimerende behandling
 • Svær eller ikke-kontrolleret astma, herunder indlæggelseskrævende astma inden for de seneste 3 måneder
 • Astmatisk bronkitis de seneste 72 timer
 • Salicylatbehandling (pga. forbindelsen mellem Reyes syndrom og salicylater og vildtype-influenzainfektion). Salicylater må ikke anvendes til børn og unge i 4 uger efter vaccinationen.
 • Børn med ikke-opererede kraniofaciale misdannelser eller med cochlearimplantat (pga. manglende data).

Desuden skal det bemærkes, at husstandsmedlemmer til svært immunkompromitterede frarådes vaccination med Fluenz Tetra® (næsespray), da det er en levende svækket vaccine og derfor potentielt kan overføres ved kontakt.

Ovenstående børn skal i stedet vaccineres med VaxigripTetra® eller InfluvacTetra®, som er godkendt til brug fra 6 måneder. Hvis barnet, der vaccineres, er under 8 år og ikke tidligere vaccineret, gives to vacciner med 4 ugers interval. Hvis barnet er tidligere influenzavaccineret eller over 8 år, gives én vaccine.

Distribution af influenzavacciner

Til den kommende sæson har SSI indkøbt i alt 1,7 mio. vacciner til vaccination af målgrupperne.

Almen praksis skal bestille vacciner til anvendelse inden for bekendtgørelsen hos regionen. Vacciner til egenbetaling kan bestilles hos SSI. For yderligere information om bestilling af influenzavacciner til egenbetaling, se bestilling af influenzavacciner hos SSI.

For yderligere information om den kommende sæsons influenzavaccination, se Influenzavaccination.

(C. Munkstrup, S.B. Asmussen, L.K. Knudsen, L.S. Vestergaard, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)