Uge 34 - 2022

Kighostevaccination af gravide
Bloddonorscreening 2020 og 2021

Kighostevaccination af gravide

Grundet flere henvendelser vedrørende kighostevaccination af gravide, gør Statens Serum Institut opmærksom på de nyeste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det anbefales, at den gravide tilbydes at blive vaccineret mellem fulde 24 uger til fulde 32 uger, hvor graviditetsundersøgelsen i uge 25 er en oplagt mulighed for at tilbyde vaccinen. Vaccinen kan dog tilbydes frem til en uge før termin. Desuden er det fortsat en anbefaling, at den gravide bliver vaccineret i alle sine graviditeter, også hvis to graviditeter kommer næsten lige efter hinanden. Det nuværende midlertidige tilbud udløber den 31. december 2022. Læs mere på vores hjemmeside.

(Afdeling for infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Bloddonorscreening 2020 og 2021

Der blev i 2020 og 2021 screenet henholdsvis 290.728 og 290.467 blodtapninger. Antal positive donorer fremgår af tabel 1. I 2019 blev der screenet 282.227 blodtapninger. Der er altså ikke sket nogen nævneværdig nedgang i antallet af tapninger på trods af covid-19-relaterede nedlukninger. Samlet set er der dog sket en vis nedgang, siden Statens Serum Institut begyndte at rapportere antallet i 1989, figur 1.

EPI-NYT 2022 uge 34 tabel 1

Hiv

Der blev fundet én hiv-positiv donor i både 2020 og 2021. Én person var førstegangsdonor, og én person var flergangsdonor og var senest tappet i 2017. Der blev foretaget look back på tre recipienter (patienter, der havde modtaget blod fra donoren); én recipient blev testet negativ for hiv. Alle tre recipienter er afdøde siden donationen (af andre årsager end hiv). Alle donationer blev foretaget uden for den vinduesfase, hvor donor kunne være uerkendt positiv, derfor blev der ikke udført yderligere recipient-opsporing.

Hepatitis B

I 2020 og 2021 blev henholdsvis tre og to personer fundet positive for hepatitis B. Én person var førstegangsdonor, og i både 2020 og 2021 blev én person fundet positiv ved NAT-screening (nukleinsyre-amplifikationsteknik) og ville således ikke være fundet, hvis der kun var målt antistoffer.

De resterende fire donorer, som var blevet smittet med hepatitis B, var flergangsdonorer. I 2020 blev der foretaget look back på to recipienter; én patient blev ikke undersøgt grundet patientens aktuelle tilstand og alderen sammenholdt med lav risiko, og én patient blev fundet hepatitis B-negativ. I 2021 blev der foretaget look back på fem recipienter; én recipient var terminal, hvorfor patienten ikke blev testet, for to recipienter var der ingen tilbagemelding fra klinikerne, og to recipienter blev fundet hepatitis B-negative.

Hepatitis C

I 2020 og 2021 blev der fundet henholdsvis fem og tre donorer positive for hepatitis C; tre af de fem i 2020 og to af de tre i 2021 var førstegangsdonorer. Der blev foretaget look back på én recipient, som blev fundet hepatitis C-negativ.

Kommentar

Antal og incidens af positive donorer og antal blodtapninger i Danmark var i 2020 og 2021 fortsat lavt, figur 1.

EPI-NYT 2022 uge 34 figur 1

Siden 2011 er der hvert år fundet nul til én hiv-positiv person i bloddonorkorpset. Mænd har indtil marts 2000 været udelukket fra donorkorpset, hvis de på noget tidspunkt havde haft sex med mænd. Dette er nu ændret til, at mænd, der har (haft) sex med mænd gerne må donere blod, så længe de overholder en karantæneperiode på fire måneder. Dette for at forhindre, at donor giver blod mens vedkommende er i den såkaldte vinduesfase, hvor en ny-smittet kan findes hiv-negativ, men alligevel kan smitte via blod. Der har været forslag fremme om yderligere afkortning af karantæneperioden for hiv.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse har oplysninger om screening af blod for hiv siden 1986, og for hepatitis B og C siden 1994, figur 1.

Styrelsen for Patientsikkerhed udgiver årligt ”Redegørelse for blodproduktområdet”, der i større detaljeringsgrad beskriver blodtransfusionsområdet.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)