Uge 21/23 - 2022

Udbrud med invasiv listeriainfektion i Danmark maj 2022

Udbrud med invasiv listeriainfektion i Danmark maj 2022

Siden 13. maj 2022 er der til Statens Serum Institut (SSI) rapporteret otte patienter med den samme type Listeria monocytogenes. Det drejer sig om fem mænd og tre kvinder i alderen 33-93 år. Det betyder, at det samlede antal listeriatilfælde registreret i maj måned er 15, hvor vi normalt registrerer i gennemsnit fire tilfælde per måned. Patienterne er primært fra Region Hovedstaden, med undtagelse af én, der er fra Region Syddanmark. Alle patienterne havde underliggende sygdom eller anden immunsvækkelse forud for listeriainfektion. Alle patienterne har været indlagt. To havde meningitis, fem havde sepsis, inklusive en gravid kvinde, og én havde cerebral absces. Tre ældre patienter er døde inden for 30 dage efter, at prøven var taget. SSI efterforsker udbruddet i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet for hurtigst muligt at finde smittekilden og stoppe udbruddet. SSI står for sekventering af listeriaisolater fra patienter og dybdegående interview om indkøb og fødevareindtag i måneden op til sygdomsdebut.

Invasiv listeriose er en sjælden, men alvorlig, fødevarebåren infektion med bakterien Listeria monocytogenes, som primært rammer personer med nedsat immunforsvar, høj alder eller graviditet. Listeria monocytogenes kan findes overalt i miljøet, og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer. Inkubationstiden for listeriose er oftest 2-3 uger, men kan variere ned til nogle få dage. Listeriose er en livstruende sygdom med en dødelighed på ca. 25 %. Dødeligheden afhænger af alder og tilstedeværelsen af andre sygdomme.

Sundhedspersonale bør være opmærksom på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed, påvirket almentilstand og nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau. Alvorlig listeriainfektion kan give sepsis eller meningitis. Listeria smitter ikke fra person til person, men en gravid kvinde, der er smittet, kan overføre smitten til fosteret under graviditeten eller fødslen. Hos gravide ses typisk et mildere forløb med feber, muskelsmerter, diarré, mavesmerter eller smerter ved vandladning.

SSI samarbejder med de kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer listeriainfektionerne og indsender listeriaisolater til SSI, hvor de bliver helgenomsekventeret. På denne måde identificeres nye tilfælde, der hører til udbruddet, hurtigst muligt.

Listeriabakterien kan vokse ved køleskabstemperatur, og kendte risikofødevarer er skiveskåret kødpålæg, fiskepålæg som fx koldrøget og gravad fisk samt bløde oste (især de som er fremstillet af upasteuriseret mælk). Risikoen for at få en listeriainfektion er højere, hvis man spiser pålæg, der har overskredet holdbarhedsdatoen, eller som har været opbevaret i åbnet tilstand i lang tid. Både rullepølse og koldrøget og gravad fisk har givet sygdomsudbrud med listeria i Danmark de senere år.

Læs mere om udbruddet her.

(L. Müller, L. Espenhain, E. Dibba White, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Schjørring, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)