Uge 10/11 - 2022

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2020 og 2021

Opgørelse af rabiesundersøgelser i Danmark i 2020 og 2021

For en detaljeret beskrivelse af Post-Exposure Profylakse (PEP) samt dyr undersøgt for rabies i Danmark i 2020 og 2021, henvises til årsopgørelse.

Fald i antallet af PEP grundet covid-19-relateret fald i rejseaktivitet

Fra 2010 til 2019 var antallet af danskere, der blev vaccineret efter mulig eksponering for rabies i udlandet, mere end fordoblet, og i 2019 var det oppe på 261. Efter nedlukningen forårsaget af covid-19, og den deraf følgende nedsatte rejseaktivitet, har der i 2020 og 2021 været et kraftigt fald til henholdsvis 82 og 33 personer.

I 2020 og 2021 udgjorde eksponering i udlandet henholdsvis 75% og 61% af alle eksponerede.
Antallet af bid i Danmark, primært fra flagermus, synes at have været i stigning indtil 2019, hvor 28 personer blev sat i behandling efter bid fra flagermus. I 2020 og 2021 sås et fald til henholdsvis 24 og 14 personer. Da bid fra flagermus er langt den hyppigste årsag til PEP, ses således et kraftigt fald for det samlede antal personer, der blev sat i profylaktisk behandling efter eksponering for rabies i Danmark i 2020 og 2021, figur 1.

EPI-NYT 2022 uge 10-11 figur 1 

I 2020 og 2021 blev i alt henholdsvis 110 og 54 personer sat i behandling mod mulig rabies efter dyrebid. Størstedelen (82 og 33) efter at være blevet bidt af dyr i udlandet.
Hovedparten af dem, der blev sat i rabies-PEP efter bid i udlandet i 2020, var eksponeret i Thailand eller Indien. I 2021 var det hyppigste eksponeringsland Tyrkiet.
Ingen udviklede sygdommen.

Tre nye tilfælde af rabies efter bid af flagermus i USA

Mellem september og november 2021 er tre personer døde efter bid af flagermus i USA. Ingen af de tre personer havde henvendt sig til sundhedsmyndighederne. Havde de gjort det, kunne de efter al sandsynlighed have været reddet, idet de ville blive tilbudt PEP. Rabies i flagermus i USA er klassisk rabies og adskiller sig fra de typer af flagermusrabies, som findes i Europa.

Hunde fra Ukraine

Grundet den ulykkelige situation i Ukraine må det forventes, at Danmark vil modtage et antal krigsflygtninge derfra. En del af dem vil muligvis medbringe deres hunde. Det er ikke alle hunde i Ukraine, der er vaccineret mod rabies. Rabies forekommer endemisk blandt pattedyr i landet. Også katte og ildere, som ikke er vaccineret, kan have rabies. Derfor er det vigtigt, at Fødevarestyrelsens retningslinjer bliver fulgt.

Ulovligt importerede hundehvalpe

To personer blev i 2020 og seks blev i 2021 sat i behandling mod rabies efter bid fra ulovligt importerede hundehvalpe. I 2021 var fem personer blevet bidt af den samme hvalp, ulovligt importeret fra Rumænien. De øvrige hvalpe var også fra Østeuropa. I dele af Østeuropa ses fortsat en høj forekomst af rabies hos hunde.

Katte i Danmark har lav risiko for rabies

Statens Serum Institut får indimellem henvendelser vedrørende katte, der har ændret adfærd med CNS-symptomer og har bidt deres ejere. Risikoen for, at en kat i Danmark har rabies er meget lav, mens det forekommer med en vis hyppighed, at katte får encephalitis, meningitis m.m., som kan give rabieslignende symptomer.

I tilfælde hvor katte mistænkes for rabies og indsendes til undersøgelse, er der normalt ikke indikation for at begynde PEP-behandling, før der foreligger et svar.
I det tilfælde, hvor en kat er ulovligt importeret, eller den er blevet bidt af et ulovligt importeret dyr (hund/kat/ilder), sættes den bidte/kradsede person i PEP umiddelbart.

Rabies hos dyr

Danmark har været fri for klassisk rabies siden 1982, mens europæisk flagermusrabies (EBLV) anses for værende endemisk forekommende i danske flagermus.
I 2020 og 2021 blev henholdsvis 15 og 25 dyr fra Danmark undersøgt for klassisk rabies og/eller flagermusrabies, og alle undersøgte dyr blev fundet negative ved PCR.

Klassisk rabies forekommer endemisk i Grønland, hvor polarrævene jævnligt spreder smitten til andre pattedyr. I perioden 2020 og 2021 er der undersøgt i alt fire ræve fra Grønland. I én ud af de fire ræve blev der fundet klassisk rabiesvirus. Den rabiespositive ræv var fra 2021.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, T.B. Rasmussen, Afdeling for Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik)