Uge 47/48 - 2021

World AIDS Day 2021
Hiv 2020

World AIDS Day 2021

Den 1. december afvikles der World Aids Day for 33. gang. Denne dag markerer organisationer, foreninger og enkeltpersoner verden over, at det er World AIDS Day (WAD).

Som det gælder for stort set alting, har covid-19-pandemien også i 2021 på globalt niveau haft en negativ effekt på, hvordan det er gået med bekæmpelsen af hiv i løbet af året. Og som det også er tilfældet i så mange sammenhænge, er det dem med færrest resurser, der klarer sig dårligst.

I Danmark har vi et stærkt sundhedsvæsen, der forsat kan overkomme at yde optimal behandling af de hiv-positive samtidig med, at der er et stort pres på grund af covid-19.

I den fattige del af verden forholder det sig ikke sådan. Omlægning af arbejdsstyrken i sundhedsvæsnerne, lukning af specialklinikker, nedlukning af samfund med tilhørende forbud mod at bevæge sig ud, mangel på offentlig transport, ustabile forsyningslinjer, omlægning af fonde og anden finansiering m.m. udgør i flere lande udfordringer, der umuliggør, at hiv kan diagnosticeres og behandles på vanlig vis.

I Danmark fortsætter den positive udvikling med færre nye hiv-diagnoser. I 2020 blev der således anmeldt 110 nye hiv-smittede i Danmark, det laveste antal siden starten af hiv-pandemien, læs mere neden for og i årsopgørelsen for hiv i 2020.

Der er tre vigtige grunde til at blive testet for hiv, hvis man tilhører en risikogruppe, fx MSM:

 1. Jo før man får stillet diagnosen, jo før kan man komme i effektiv behandling og derved sikre, at ens immunforsvar ikke lider skade.
 2. Hvis man er hiv-positiv og velbehandlet, kan man ikke smitte andre.
 3. Hvis man er hiv-negativ MSM, kan man få tilbudt forebyggende hiv-behandling, PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), som er den indtil videre mest effektive forebyggelse mod at blive smittet med hiv.

(Susan Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Hiv 2020

I 2020 blev der anmeldt 164 tilfælde af hiv, heraf 134 mænd og 30 kvinder. Blandt de 164 anmeldte tilfælde var 54 personer (33%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var otte danskfødte.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2020 henvises til årsopgørelsen over hiv 2020.

 • I 2020 blev der anmeldt 110 personer med nydiagnosticeret hiv, samt 54 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 83 danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 27 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 27 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de nydiagnosticerede var 61 mænd, der har sex med mænd (MSM), 47 heteroseksuelt smittede (HTX), hvoraf 31 var mænd og 16 var kvinder, én var anmeldt som stofbruger og én havde uoplyst smittemåde.
   
 • 75% af MSM og 37% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt nydiagnosticerede MSM var 36% indvandrede. Andelen var 43% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 40% sent testet. Det samme gjaldt for 72% af HTX.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke konsekvent bruger kondom, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer:
   
  - kondombrug
   
  - TasP (Treatment as Prevention, dvs. kun ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling).
   
  - PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition).
   
  - PEP (Post Exposure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

EPI-NYT 2021 uge 47-48 figur 1
 

Afspejler fald i antal anmeldte fald i testaktivitet på grund af covid-19?

Der har været et fald på 8% i antallet af hiv-tests fra 2019 til 2020. Imidlertid er faldet i såvel alle hiv-anmeldte som i antallet af nydiagnosticerede større, henholdsvis 14% og 24% fra 2019 til 2020. Det tyder således på, at faldet i nye hiv-diagnoser er reelt. Dette understøttes af, at såvel antallet af anmeldte tilfælde af syfilis som antallet af både anmeldte og laboratorieregistrerede tilfælde af gonorré er steget mellem 2019 og 2020, idet man må formode, at undersøgelser for seksuelt overførte sygdomme følger nogenlunde samme kadence (især for syfilis og hiv).
Endvidere er det nærliggende at tro, at såvel faldet i hiv som stigningen i syfilis og gonorré blandt MSM er knyttet til introduktionen af PrEP i Danmark, forstået på den måde, at indtagelse af PrEP afstedkommer et fald i hiv-forekomsten. Omvendt kan den øgede testning for syfilis og gonorré, som fordres ved udlevering af PrEP, afsløre en større forekomst af disse sygdomme hos MSM, ligesom PrEP teoretisk kan give anledning til en øget forekomst af syfilis, gonorré m.m. på grund af faldende kondombrug.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)