Uge 28/33 - 2021

Rådgivning om covid-19 og om vaccination
Hyppige spørgsmål om influenzavaccination i sæson 2021-2022
Fortsat gratis kighostevaccination til gravide

Rådgivning om covid-19 og om vaccination

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse har under covid-19-pandemien ydet rådgivning til sundhedsprofessionelle om covid-19 og om vaccination, dels via den daglige telefonrådgivning, dels via SSI’s hjemmeside og dels via den dedikerede e-mail covidinfo@ssi.dk.

I afdelingens rådgivningsteam identificeres løbende særlige problemstillinger om covid-19-vaccination, som forsøges adresseret via hjemmesiden, dels på covid-19-subsitet og dels på hovedsiden under menupunktet ”Vaccination”.

På covid-19-subsitet findes bla. et afsnit med spørgsmål og svar på hyppigt stillede spørgsmål om covid-19-vaccination.

På nedenstående illustration er der en oversigt over indholdet på covid-19-subsitet.

Infografik - Sådan finder du rundt på covid-19-subsitet

I det følgende besvares hyppigt stillede spørgsmål, herunder med link til, hvor svaret kan findes på SSI’s hjemmeside eller evt. andetsteds.

Hvordan registrerer man covid-19-vacciner givet i udlandet korrekt i FMK?
Svar: PLO og regionerne har indgået overenskomst om, at lægen kan få honorar for efterregistrering af tidligere givne covid-19-vacciner. Den faglige vejledning kan findes her.

Hvilket interval anbefales mellem covid-19-vacciner og andre vacciner?
Svar: Der er ikke særlige anbefalinger for administration af covid-19-vacciner og andre vacciner. De kan både gives samtidigt (i separate sprøjter og med forskellige injektionssteder) eller med et vilkårligt indbyrdes interval, se spørgsmål og svar. Dette gælder også for covid-19- og HPV-vaccination af 12-årige.

Hvor mange har modtaget ét eller flere stik?
Svar: Dette tal ændrer sig løbende og kan ses på SSI’s vaccinedashboard.

Hvor mange er inviteret til vaccination, og hvor mange har bestilt tid?
Svar: Disse spørgsmål kan ikke besvares via SSI’s hjemmeside. I stedet henvises til den seneste statusrapport fra Sundhedsstyrelsen (fra 12. august), hvor andelen af hhv. ”færdiggjort”, ”påbegyndt”, ”vaccinationstid booket”, ”inviteret” og ”afventende” er opgjort pr. alder og aldersgruppe for aldrene 12-39 år.

Hvor lang tid skal der gå, fra en kvinde er covid-19-vaccineret, til hun bliver gravid?
Svar: Par, der påtænker graviditet eller fertilitetsbehandling anbefales at tage imod vaccinationstilbud uanset planlagt graviditet eller påbegyndt fertilitetsbehandling. Dette gælder både for personen, der ønsker graviditet, og for partneren. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat om covid-19-vaccination af gravide og ammende.

Hvornår skal gravide eller ammende vaccineres?
Svar: Vaccination af gravide anbefales i 2. trimester og alternativt i 3. trimester. Ammende kan vaccineres med det samme.

For gravide med en særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, kan vaccination, efter individuel lægefaglig vurdering, foregå på ethvert tidspunkt i graviditeten, se spørgsmål og svar.

(Rådgivningsteam, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Hyppige spørgsmål om influenzavaccination i sæson 2021-2022

Rådgivningsteamet i Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse modtager også en del spørgsmål om influenzavaccination i den kommende sæson. Disse er kort besvaret nedenfor.

Er der udstedt en bekendtgørelse om gratis influenzavaccination?
Svar: Der er endnu ikke udstedt en bekendtgørelse om gratis influenzavaccination i den kommende sæson. Umiddelbart efter at den er offentliggjort, vil det blive meldt ud på SSI’s hjemmeside.

Er det allerede muligt at bestille influenzavacciner fra SSI?
Svar: Det er endnu ikke muligt at bestille influenzavacciner fra SSI. Lige så snart der åbnes op for bestilling, vil det kunne ses her.

Hvilke influenzavacciner vil blive leveret fra SSI?
Svar: Til den kommende sæson vil følgende influenzavacciner blive leveret:

De tre førstnævnte vacciner har været brugt i Danmark tidligere. Sidstnævnte er en nasal spray, som er godkendt til brug hos børn i alderen 2-17 år. Alle vacciner og deres anvendelse vil blive nærmere beskrevet i et EPI-NYT, som forventes at komme i uge 39.

Hvornår vil influenzavaccinerne blive leveret?
Svar: Vaccinerne vil blive leveret, så man kan påbegynde vaccination pr. 1. oktober 2021.

(Rådgivningsteam, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Fortsat gratis kighostevaccination til gravide

Sundhedsministeriet meddelte den 30. juni 2021, at gravide fortsat vil kunne få en gratis kighostevaccination frem til 31. marts 2022.

På baggrund af kighosteepidemien i 2019/2020, besluttede sundheds- og ældreministeren i efteråret 2019 at indføre et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide i 3. trimester.

Tilbuddet blev indført den 1. november 2019 og løb i første omgang indtil den 31. januar 2020. Dette tilbud er blevet forlænget flere gange og er nu gældende til 31. marts 2022.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide i 3. trimester bliver vaccineret mod kighoste. 3. trimester omfatter perioden fra begyndelsen af 29. graviditetsuge til fulde 40 uger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste i forbindelse med den 3. rutinemæssige graviditetsundersøgelse hos egen læge, der er placeret omkring de fulde 32 uger.

Gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges.

Hvis en gravid kvinde har modtaget en diTeki-vaccine siden programmets ikrafttrædelse i november 2019 og er gravid igen, bør hun vaccineres igen i aktuelle graviditet, for at sikre at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen.

Hvis den gravide forud for kighostevaccinationen har haft verificeret kighoste, anbefales det fortsat at tilbyde den gravide en diTeki-vaccine.

I tilfælde af at den gravide har modtaget en diTe-revaccination, bør der gå mindst 4 uger før der gives en diTeki-vaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine inden for de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

(S. B. Asmussen, P.H. Andersen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)
18. august 2021