Uge 48 - 2020

Hiv 2019

Hiv 2019

I 2019 blev der anmeldt 190 tilfælde af hiv, heraf 146 mænd og 44 kvinder.

Blandt de 190 anmeldte tilfælde var 47 personer (25%) tidligere diagnosticeret med hiv i udlandet, heraf var seks danskfødte.

 • I 2019 blev der anmeldt 143 personer med ny-diagnosticeret hiv, samt 47 personer der allerede var diagnosticeret i udlandet.
   
 • Blandt de ny-diagnosticerede var 96 enten danskere smittet i Danmark eller i udlandet eller indvandrere, smittet efter ankomsten til Danmark. De resterende 47 var indvandrere smittet før ankomsten til Danmark. Disse 47 kunne ikke være nået med danske hiv-forebyggelsestiltag.
   
 • Blandt de ny-diagnosticerede var 76 mænd der har sex med mænd (MSM), 65 heteroseksuelt smittede (HTX) og to stofbrugere.
   
 • 63% af MSM og 34% af HTX var smittet i Danmark.
   
 • Blandt ny-diagnosticerede MSM var 28% indvandrede. Andelen var 55% for HTX.
   
 • Blandt MSM var 45% sent testet. Det samme gjaldt for 62% af HTX.
   
 • Alle MSM, der ikke har kendt hiv, bør testes for hiv én gang om året. Desuden bør MSM, som har et aktivt sexliv, og som ikke bruger kondom konsekvent, testes for hiv og andre kønssygdomme hyppigere, fx hver 3. måned.
   
 • Behandling straks efter diagnosen gør, at personer, der er erkendt hiv-positive, ikke udgør nogen risiko for videre transmission af hiv, idet velbehandlede hiv-positive ikke kan smitte.
   
 • Forebyggelse af hiv-smitte inkluderer kondombrug, TasP (Treatment as Prevention, altså at man kun har ubeskyttet sex med hiv-positive personer, der vides at være i effektiv behandling), PrEP (Pre Exposure Prophylaxis, hiv-medicin, der tages før eksposition) samt PEP (Post Ex-posure Prophylaxis, hiv-medicin der tages umiddelbart efter eksposition).

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 henvises til årsopgørelsen over hiv 2019.

(A.K. Hvass, S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)