Uge 44/45 - 2020

Status på influenza- og pneumokokvaccination

Status på influenza- og pneumokokvaccination

Influenzavaccine

Der er indkøbt influenzavacciner svarende til en vaccinationstilslutning på 75% hos risikogrupperne, og der er leveret rekordmange influenzavacciner fra Statens Serum Institut (SSI) i år. Ved sammenligning af antal leverede vacciner og antal registrerede vacciner i DDV ses en stor forskel for især de firevalente influenzavacciner, tabel 1. Forskellen i antal kan skyldes en forsinkelse i indberetningerne til DDV, samt at der fortsat er mange influenzavacciner på lokalt lager, som endnu ikke er brugt. Der er registreret cirka 778.000 influenzavaccinationer til personer fyldt 65 år på nuværende tidspunkt, svarende til en foreløbig vaccinationstilslutning på 67%. Til sammenligning var den endelige vaccinationstilslutning i de foregående to sæsoner på 52%. Sundhedsstyrelsen henstiller til, at de resterende influenzavacciner indtil videre kun anvendes til de inkluderede risikogrupper. Se loft for bestilling nedenfor.

Bestilling fra restlager af influenzavacciner

SSI har p.t. et spærret lager på ca. 100.000 doser 4-valente influenzavacciner. SSI åbner igen for bestilling af influenzavacciner den 4. november 2020.

For at sikre en geografisk jævn fordeling af vaccinerne, vil der blive sat et loft for bestillingerne, således at hver af SSI’s godt 3.000 eksisterende kunder maksimalt kan bestille 30 doser.

Der henstilles til ikke at bryde loftet, da det kan betyde, at der ikke vil være vacciner nok til alle kunder. SSI forbeholder sig i den forbindelse retten til at reducere i bestillingerne.

Såfremt alle doser ikke bliver bestilt i løbet af den første uge, kan der åbnes for genbestilling.

Bestilling sker via SSI’s hjemmeside: https://bestil.ssi.dk/

Mulighed for returnering af vacciner

Kunder hos SSI, der har mindst 250 antal doser influenzavaccine tilovers, og vurderer ikke at kunne få dem anvendt til personer omfattet af bekendtgørelsen, opfordres til at kontakte SSI (ordre@ssi.dk) for nærmere aftale om muligheden for returnering.

For at SSI kan tage vacciner retur kræves en erklæring om, at disse har været opbevaret på køl siden modtagelse, samt elektroniske temperaturdata fra køleskabsovervågning. Vacciner som SSI vurderer kan tages retur, vil blive afhentet af SSI’s køletransport.

EPI-NYT 2020 uge 44-45 tabel 1

Pneumokokvaccine 

Der har været stor efterspørgsel efter pneumokokvaccine i forbindelse med det nye tilbud om gratis pneumokokvaccination med PPV23 (Pneumovax) til borgere, der er fyldt 65 år, beboere på plejehjem og botilbud samt til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, EPI-NYT 14-16/20 og 23/20. Der er indkøbt vacciner svarende til en vaccinationstilslutning på 75% hos risikogrupperne.

Statens Serum Institut har leveret ca. 837.000 indkøbte vaccinedoser til praktiserende læger, apoteker og vaccinationsklinikker, og vaccinen er nu i restordre. Der er indkøbt yderligere 260.000 doser, som forventes leveret senest i februar 2021. SSI er dog i dialog med producenten om muligheden for, at få disse vacciner leveret tidligere.

Der er indtil videre registreret ca. 768.000 pneumokokvaccinationer med PPV23 i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), tabel 1, heraf cirka 686.000 til personer fyldt 65 år, svarende til en foreløbig vaccinationstilslutning på 59% for vaccinationer foretaget i det nye program. Dertil skal tilføjes, at den anslåede vaccinationstilslutning i målgruppen, baseret på vaccination foretaget inden programmets start, er cirka 5%.

Forskellen i antal registrerede og leverede vacciner kan skyldes en forsinkelse i indberetningerne til DDV, samt at der fortsat er pneumokokvacciner på lokalt lager. Pneumokokvacciner, der er indkøbt til vaccination under bekendtgørelsen til det gratis tilbud, må ikke anvendes til vaccination af andre end de nævnte risikogrupper. Pneumovax til vaccination udenfor program forventes først at være på lager på SSI ultimo 2021. Der er et begrænset antal doser på spærret lager til brug for højrisikopatienter, og disse kan bestilles ved telefonisk henvendelse til SSI’s ordremodtagelse, tlf. 3268 3111 (telefontid man.-fre. 08.30 – 15.00). Ved usikkerhed om hvorvidt en patient kan modtage en vaccine fra spærret lager, kan der tages kontakt til rådgivningstelefonen 3268 3037 (man.-fre. 8.30-11.00, ons. dog 12.30-15.00).

Klausuleringsregler om tilskud til pneumokokvacciner er ændret fra den 2. november 2020

I forbindelse med implementeringen af det nationale vaccinationsprogram mod pneumokokker har Sundhedsstyrelsen revurderet, hvilke persongrupper der kan modtage tilskud til PCV13 (Prevenar 13). Med de ændrede regler vil personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom ligesom hidtil få tilskud til PCV13, mens tilskuddet til personer med visse kroniske lidelser bortfalder, idet denne gruppe som udgangspunkt ikke anbefales vaccineret med PCV13 i tillæg til PPV23. SSI’s hjemmeside og tilhørende infografikker er justeret, så de tager højde for de nye klausuleringsregler.

(Statens Serum Institut)