Uge 41a - 2020

Sundhedsstyrelsen henstiller til målrettet brug af influenzavacciner

Sundhedsstyrelsen henstiller til målrettet brug af influenzavacciner

Årets tilbud om gratis influenzavaccination til personer i særlig risiko er netop trådt i kraft pr. 1. oktober 2020 og løber frem til 15. januar 2021, dog til immunsupprimerede og gravide i 2. og 3. trimester til og med 28. februar 2021.

For de fleste personer vil influenza ikke være en alvorlig sygdom, men nogle personer kan være i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med influenza. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen (SST) influenzavaccination til en række personer. Det gælder bl.a. personer over 65 år, personer med kroniske sygdomme, og sundheds- og plejepersonale, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere i særlig risiko, EPI-NYT 38/39-2020.

Statens Serum Institut (SSI) har i år bestilt et ekstraordinært stort antal influenzavacciner hjem, da målet har været at øge deltagelsen blandt målgrupperne fra 50 til 75%. Der er dog samtidig en ekstraordinær efterspørgsel på vaccinerne.

Årets influenzavacciner er indkøbt ud fra den estimerede størrelse på målgrupperne for det gratis program, samt øvrig forudbestilling til andre grupper. Anvendes der vacciner til personer, der ikke er omfattet af de særlige risikogrupper, eller hvor rekvirenten ikke har forudbestilt ekstra vacciner før årets indkøb, kan der derfor opstå en situation, hvor der ikke er vacciner nok til vaccination af personerne i særlig risiko. SSI har undersøgt muligheden for at indkøbe flere vacciner, hvilket dog ikke er muligt på nuværende tidspunkt.

På grund af COVID-19 er det i år ekstra vigtigt, at personer, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med influenza, samt de personer, der varetager behandling og pleje af disse grupper, bliver vaccineret. Det skyldes, at mange af disse er de samme, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Bliver personerne i særlig risiko syge med begge sygdomme, kan sygdomsforløbet forværres betragteligt.

Derfor henstiller SST til, at de indkøbte vacciner målrettes til brug af vaccination til personer, der er omfattet af det gratis tilbud for influenzavaccination, jævnfør Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

(Sundhedsstyrelsen)