Uge 15 - 2019

Laboratoriepåvist kighoste 2018

Laboratoriepåvist kighoste 2018

Der blev påvist i alt 1.023 tilfælde af kighoste i 2018. Forekomsten var størst på Fyn, i Nordsjælland og i Københavns omegn, hvilket også var tilfældet i 2017. Den laveste forekomst var i Nordjylland.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over laboratoriepåvist kighoste 2018.

Niveauet for kighoste i 2018 var meget lig niveauet før og efter epidemien i 2016. Men bag dette tal ses, at der har været et øget prøveantal og en samtidig lavere andel af positive fund. Især er prøveantallet for voksne øget markant, og i aldersgruppen 30+ blev der i 2018 analyseret 5.647 prøver mod 3.859 prøver i 2015, svarende til en stigning på 46 %. Det øgede antal undersøgte prøver tyder på en øget bevidsthed i befolkningen om kighoste efter epidemien i 2016, og især om risikoen for kighoste i alle aldersgrupper og ikke kun blandt børn.
Den højeste forekomst af kighoste i 2018 var i månederne august-september og november-december, figur 1.

EPI-NYT 2019 uge 15 figur 1

I lighed med tidligere år påvises kighoste primært blandt uvaccinerede spædbørn samt blandt større skolebørn. Desuden er der en top blandt voksne i alderen 35-55 år, figur 2.

EPI-NYT 2019 uge 15 figur 2

Der ses et tydeligt fald i antal tilfælde blandt de 5-6 årige, hvilket illustrerer effekten af 5-års vaccinationen. Toppen blandt de større skolebørn på 10-16 år afspejler dels, at immuniteten efter fuld grundvaccination mod kighoste anslås til blot at vare 4-12 år, at fokus på kighoste generelt er højt blandt børn, og at smittetrykket blandt børn er højere end blandt voksne. Toppen af påviste tilfælde blandt voksne i 35-55 årsalderen afspejler sandsynligvis både smitte i børnefamilier samt et øget fokus på at undersøge forældre til børn med formodet kighoste.

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2018 blev der anmeldt i alt 104 børn under 2 år med kighoste.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2018 henvises til årsopgørelse over kighoste hos børn under 2 år.

Blandt de 104 anmeldte børn under 2 år var 43 børn (41 %) uvaccinerede, mens 15 (14 %) havde fået alle tre primære kighostevaccinationer.

I alt var 55 % af børn under to år med kighoste indlagt én eller flere dage, figur 3. Blandt børn under 5-månedersalderen, som højest har fået én vaccination, var 84 % indlagt. Som det ses på figuren, er det de små uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, som bliver hårdest ramt af sygdommen og må indlægges på hospital.

EPI-NYT 2019 uge 15 figur 3

Der blev ikke registreret dødsfald af kighoste blandt børn under 2 år i 2018.

På tre af anmeldelserne stod anført, at der var tale om et bevidst fravalg af børnevaccination.

Kighoste er en yderst smitsom bakterieinfektion, der giver voldsomme hosteanfald, som blandt små børn er karakteriseret ved en hylende lyd, ”kigen”, i forbindelse med indånding efter hosteanfald. Vaccination mod kighoste er inkluderet i vaccinationsprogrammet ved 3, 5 og 12 månedersalderen samt ved 5 år. Formålet med vaccinationerne er især at beskytte spædbørn mod infektionen, der kan forløbe alvorligt og undertiden livstruende i denne aldersgruppe. Antibiotika kan mindske risikoen for smitte, men vil sjældent have en effekt på selve sygdomsforløbet, der kan vare i op til 3 måneder. Kighoste blandt ældre børn og voksne kan have et langvarigt og udmattende forløb, men infektionen vil normalt ikke være alvorlig. Hosten vil oftest være uden den karakteristiske kigen, og infektionen er derfor formentligt fortsat underdiagnosticeret blandt voksne.

Immuniteten efter vaccination eller kighostesygdom er ikke livsvarig, men varer kun i 4-12 år. Således er størstedelen af befolkningen modtagelige overfor kighoste. En del andre lande har indført revaccinationer til teenagere. Det danske vaccinationsprogram sigter dog primært mod at beskytte de små børn mod kighoste, da sygdommen kan forløbe alvorligt i denne aldersgruppe. Da spædbørn ikke modtager betydende antistoffer fra moderen (med mindre denne vaccineres sent i graviditeten), er det vigtigt at sikre, at især de to første vaccinationer ved 3 og 5 måneder gives uden unødig forsinkelse.

Sundhedsstyrelsen vurderede i 2018 da også, at den primære indsats for at øge kontrollen mod kighoste hos spædbørn bør baseres på at undgå unødig forsinkelse i vaccinationsprogrammet. I sommeren 2019 vil påmindelsessystemet om børnevaccination blive udvidet til også at omfatte påmindelse inden den næste planlagte vaccination.

(T. Dalby, Infektionsberedskabet, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)