Uge 3 - 2017

Statens vaccineproduktion er nu frasolgt

Statens vaccineproduktion er nu frasolgt

Statens Serum Institut (SSI) har den 16. januar 2017 overført instituttets vaccineproduktion til AJ Vaccines A/S og solgt alle aktierne til AJ Vaccines Holding ApS. Fremover er det således AJ Vaccines A/S, der producerer vacciner mod fx polio og tuberkulose på SSI’s grund på Amager i København.

AJ Vaccines A/S har overtaget både vaccineproduktion, herunder markedsføringsgodkendelser, og medarbejdere. Flere end 500 medarbejdere på SSI har dermed skiftet arbejdsgiver. SSI står fortsat, som en institution under Sundhedsministeriet, for den danske vaccineforsyning, herunder forsyning af vacciner til børnevaccinationsprogrammet, beredskabsvacciner og øvrige nødvendige beredskabsprodukter.

Aftalen om salget blev indgået i juni 2016. Inden salgets gennemførelse skulle der foretages en omfattende adskillelses- og overdragelsesproces og etableres en række nye it-systemer. Dette er nu afsluttet, og ansvaret for produktion af en række vacciner mod virus- og bakteriesygdomme er overtaget af køber. Det omfatter bl.a. vacciner mod tuberkulose, polio, difteri, stivkrampe og kighoste.

For at opnå kontinuitet i børnevaccinationsprogrammet er der som led i salget af SSI’s vaccineproduktion indgået aftale med køber om at levere vacciner til børnevaccinationsprogrammet i en overgangsperiode på 30 måneder. Hvilken producent, der herefter skal levere vacciner til programmet, vil blive fastlagt efter en udbudsrunde, der påbegyndes i første halvår af 2017.

Ny strategi for et mere fokuseret SSI

Forandringerne på SSI har været en oplagt anledning til at formulere en ny mission og strategi, som både afspejler et smallere SSI, og som sikrer, at instituttet også fremover er på forkant med nye sygdomsmæssige udfordringer.

”Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning”, lyder den nye mission for instituttet, der har strategisk fokus på tre sundhedsfaglige spor:

  • Infektionsberedskab
  • Biobank og biomarkører
  • Forskning.

Sikring af et stærkt nationalt infektionsberedskab

Stigende antibiotikaresistens verden over, øget mobilitet landene imellem for både mennesker, dyr og fødevarer samt klimatiske ændringer der udvider området, hvor sygdomme som fx malaria og denguefeber forekommer. Det er blot nogle af de faktorer, der stiller store krav til et stærkt infektionsberedskab, der kan forebygge, opklare og bremse sygdomsudbrud. I Danmark varetages det nationale infektionsberedskab af SSI.

På det nye SSI samler infektionsberedskabet laboratoriebaseret og epidemiologisk ekspertise og omfatter blandt andet overvågning af infektionssygdomme, specialdiagnostik, vaccineforsyning, udbrudsberedskab og det nationale beredskab mod biologisk terrorisme.

I en verden, hvor både mennesker, fødevarer og mikroorganismer i stigende takt flytter sig over landegrænser, er den ekspertise og viden, der findes på SSI, vigtig som aldrig før. Gennem overvågning af infektioner, specialdiagnostik og internationalt samarbejde leverer instituttet et infektionsberedskab og en rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, som har afgørende betydning for danskernes sundhed.

Forskning i nye metoder til diagnostik og behandling

Vi bliver ældre og ældre i Danmark, flere rammes af kroniske sygdomme og livstilssygdomme samt kræft. Også når det gælder behandlingen af disse sygdomme, er det vigtigt at forebygge infektioner, da patienternes immunforsvar ofte vil være svækket.

Samtidig er der brug for nye diagnosemetoder og behandlingsmuligheder. Og det er nogle af de væsentligste opgaver for det sundhedsfaglige spor Biobank og biomarkører.

Forskning i og påvisning af nye sygdomsmarkører medvirker til, at der kan gives en mere målrettet behandling af disse sygdomme. Det er et af de mål, SSI i høj grad har for øje – både i instituttets egen forskning og i drift og udvikling af Danmarks Nationale Biobank, der er en ressource, alle forskere kan benytte.

Forskning på internationalt niveau

Alt arbejdet på SSI er baseret på forskning. SSI rådgiver på baggrund af forskning, og fra alle aktivitetsområderne samles og analyseres data og ny viden, som formidles af instituttets medarbejdere og publiceres i videnskabelige tidsskrifter. Hvert år udgiver forskere fra SSI omkring 400 videnskabelige artikler.

Forskning er således en grundsten og forudsætning for både Infektionsberedskab og Biobank og biomarkører. Endvidere har SSI to forskningsområder i verdensklasse. Det ene er epidemiologisk forskning, hvor SSI gennem Danmarks unikke registre og biobanker undersøger bl.a. årsager til sygdomme. Det andet er vaccineforskning, hvor SSI forsker i vacciners virkning og udvikler nye vacciner mod bl.a. tuberkulose og klamydia.

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for, at SSI kan bidrage til løsningen af de udfordringer, Danmark og det internationale samfund står overfor nu og i fremtiden. Derfor skal SSI også fremover være en af landets største og vigtigste sundhedsfaglige forskningsinstitutioner.

Kommentar

SSI er på halvandet år gået fra cirka 1.400 til cirka 700 medarbejdere. Dette skyldes frasalg af de to produktionsområder, SSI Diagnostica og SSI’s vaccineproduktion samt omstruktureringer på ministerområdet med oprettelse af Sundhedsdatastyrelsen.

Udskilningen af de i alt tre områder ændrer ikke på det, der har været SSI’s primære opgave i den over 100 år lange historie; nemlig at bekæmpe smitsomme, arvelige og autoimmune sygdomme. SSI vil også fortsat stå for at indkøbe og forsyningssikre Danmark med vacciner til de nationale vaccinationsprogrammer. Men forandringen har været en oplagt anledning til at formulere en ny mission og strategi, som både afspejler et smallere SSI, og som sikrer, at SSI også fremover er på forkant med nye sygdomsmæssige udfordringer. Læs mere om SSI's ny strategi her.

(Statens Serum Institut)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. januar 2017