Uge 10 - 2016

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2015
Mycoplasma pneumoniae-epidemien er aftagende

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2015

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2015. Tallene kan blive justeret på grund af sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2014 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2010-2014, med angivelse af laveste og højeste antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af hæmorrhagisk feber, pest, polio, rabies, eller rubella.

Se årsopgørelsen for 2015 (pdf) - findes også under pdf-ikonet øverst.

Mycoplasma pneumoniae-epidemien er aftagende

Siden efteråret 2015 har der været en landsdækkende Mycoplasma pneumoniae-epidemi, EPI-NYT 49/15.

Epidemien toppede først i begyndelsen af januar 2016, hvor mere end 15 % af alle prøver, der blev undersøgt for M. pneumoniae ved PCR, var positive, og der var over 500 påviste tilfælde om ugen. Over de sidste 7 uger er antallet af positive prøver, såvel som positivprocenten, faldet markant til under 200 tilfælde om ugen og til en positivprocenten på knapt 6. Faldet i antal påviste tilfælde og i positivprocenten er set for alle regioner i landet.

Epidemien er således kraftigt aftaget, men den har været langstrakt, og man må forvente en del tilfælde også de kommende uger. Igennem hele epidemien har særligt børn i alderen 4-12 år været ramt, og det er også i denne aldersgruppe at positivprocenten har været højest. I løbet af epidemien er andelen af børn blandt patienter med positive prøver imidlertid faldet lidt. I begyndelsen af epidemien (ugerne 40 til 43; 2015) var 41 % af de positive prøver fra børn mellem 4 og 12 år, mens 38 % var fra ”voksne” mellem 13 og 45 år, ved slutningen af epidemien (uge 7 til 9; 2016) er procentdelene henholdsvis 35 og 37 for de to aldersgrupper, og det til trods for at der blev undersøgt relativt flere børn her ved slutningen af epidemien. Positivprocenten i de to aldersgrupper var forskellig, således sås en positiv procent på henholdsvis 52 og 13 for de to aldersgrupper i begyndelsen af epidemien, og henholdsvis 22 og 7 her ved slutningen.

I december og januar gennemførte SSI, i samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, en undersøgelse af forekomsten af makrolidresistens-associerede mutationen hos M. pneumoniae. I udlandet og specielt i Asien er der påvist meget høje forekomster af makrolidresistens hos M. pneumoniae. Undersøgelsen under denne epidemi omfattede prøver fra mere end 300 patienter, og der blev påvist en lav forekomst af makrolidresisten på ca. 2 %. Dette er på niveau med den forekomst, der blev påvist under dobbeltepidemien i 2010 til 2012.    
(S.A. Uldum, Mikrobiologi og Infektionskontrol, T.G.  Krause, H. Emborg, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

9. marts 2016