Ebola i Vestafrika i 2014 - 2016

Bemærk at dette tema er placeret i "Sygdomsudbrud - Arkiv". Det nævnte sygdomsudbrud er afsluttet.

Ebolaudbruddet i Vestafrika, der blev rapporteret af WHO i marts 2014, var den hidtil største ebolavirus-epidemi både hvad angik antal smittede, antal døde og den geografiske spredning.

Udbruddet er erklæret afsluttet. Det sidste land, hvor ebolatilfælde forekom, var Liberia, der den 9. juni 2016 blev erklæret fri for ebola. Den 29. marts 2016 havde WHO’s krisekomité besluttet, at udbruddet ikke længere udgjorde en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning (PHEIC).

Udbruddet foregik hovedsageligt i tre lande (Guinea, Liberia og Sierra Leone). Flere lande blev i første omgang erklæret fri for ebola, men enkelte tilfælde blev påvist senere, først i Liberia, senere i Sierra Leone og Guinea og igen i Liberia, se nedenfor. De sidste tilfælde blev rapporteret mellem 17. marts og 6. april 2016 i Guinea og mellem 1. og 5. april 2016 i Liberia.

Der er derudover set tilfælde i Nigeria, Mali og Senegal, men i disse lande blev smittespredningen stoppet tidligt. Flere sundhedsmedarbejdere er blevet evakueret til vestlige lande efter at have fået påvist smitte med ebola i de berørte lande, ligesom enkelte har fået påvist ebolainfektion efter hjemkomst. Der er i den forbindelse set enkelte eksempler på person-til-person smitte med ebola i lande uden for Vestafrika.

I dette tema findes information om udbruddet og links til relevante inden- og udenlandske hjemmesider.

Udbruddet 2014-2016 i Vestafrika

Udbruddet i Vestafrika er det største til dato. Fra begyndelsen af marts 2014 til april 2016 blev der konstateret 28.616 smittede mennesker i de tre kernelande, heraf 15.227 laboratoriebekræftede og 11.310 døde. I det næststørste udbrud i Uganda i 2000 blev ’kun’ 425 mennesker smittet.

På verdensplan var det samlede antal smittede under epidemien 28.652, heraf 15.261 laboratoriebekræftede tilfælde og 11.325 døde (40 %).

Flere faktorer medvirkede til, at udbruddet nåede så stort et omfang. Der har ikke været ebola i Vestafrika før, ebolatypen er en af de mest dødelige undertyper, sundhedsvæsener har været dårligt fungerende, der har været udbredt fattigdom, stor befolkningsmobilitet over grænser samt usikre begravelsesritualer og mistro til sundhedsarbejdere, hvilket har vanskeliggjort arbejdet med at inddæmme og stoppe epidemien. (http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003056).

Klik her for at se en kronologisk liste med vigtige begivenheder i udbruddet.

WHO erklærede Sierra Leone og Guinea fri for ebolaoverførsel henholdsvis den 17. marts og 1. juni 2016, mens Liberia blev erklæret smittefri den 9. juni 2016.

Proceduren ved erklæring om smittefrihed i et land er, at dette sker 42 dage efter, at det sidste kendte tilfælde af ebola i landet enten er død eller to gange er testet negativ. Herefter indtræder en 90-dages periode, hvor ebolaovervågningen i landet er forøget.

WHO konstaterede i juni 2016, at de tre lande i Vestafrika fortsat havde varierende kapacitet til at forebygge, opdage og respondere på nye ebola-udbrud. Det blev derfor vurderet, at der fortsat var risiko for udbrud på grund af eksponering for kropsvæsker fra inficerede overlevende individer, og at rådgivning om sikker sex og testning af legemsvæsker fortsat var nødvendig. Forud for det havde regeringerne i Liberia og Sierra Leone med hjælp fra WHO og det amerikanske CDC implementeret frivillig screening af sæd fra overlevere og rådgivningsprogrammer for mandlige ebola-overlevere for at få dem til at forstå deres risiko for smittespredning og nødvendig beskyttelse af tætte kontakter. Tilsvarende var sundhedsprogrammer for overlevere blevet udbygget i de to lande.

I december 2016 er der publiceret en undersøgelse i tidsskriftet The Lancet, hvor det vises, at en eksperimental vaccine (rVSV-EBOV) er stærkt beskyttende mod ebolavirus.

Liberia: I alt har der været 10.678 tilfælde (3.163 bekræftede) af ebola i Liberia, heraf 4.810 døde (45 %). Liberia blev den 9. maj 2015 for første gang erklæret fri for ebola af WHO, efter der var gået 42 dage siden det sidste fatale tilfælde af ebola blev begravet. Den 29. juli blev et nyt tilfælde konstateret ved rutineovervågning, det første siden 20. marts 2015. Den 23. juli blev de på det tidspunkt to sidste ebolapatienter i Liberia udskrevet efter at være blevet behandlet og fundet smittefri, og landet blev den 3. september 2015 på ny erklæret smittefri.

Imidlertid blev tre personer rapporteret smittede den 20. november 2015. Dette var resultatet af genopblussen af ebolavirus hos en tidligere helbredt person, hvilket viste, at ebola i sjældne tilfælde kan overleve og reaktiveres hos en patient, der er kommet sig af sygdommen. Liberia blev for tredje gang erklæret fri for ebola-transmission 14. januar 2016.

Den 31. marts 2016 blev der påvist en ny gruppe af smittede i Liberia bestående af tre patienter. En kvinde var sammen med sine tre børn rejst over grænsen fra Guinea til Liberia den 21. marts, efter at hendes mand var død af ukendt årsag nogle dage forinden. Kvinden blev syg, mens hun opholdt sig hos familie i Liberia og døde den 31. marts af ebola på vej til et sygehus i Monrovia, efter at hun havde søgt hjælp på lokale behandlingssteder. Efterfølgende blev ebola også påvist hos to af hendes tre børn. Der blev identificeret over 100 kontakter, som alle blev holdt under observation. Liberia blev for 4. gang erklæret smittefri 9. juni 2016. Ingen tilfælde er set siden da.

Guinea: I alt blev der fundet 3.814 tilfælde (3.358 laboratoriebekræftede), hvoraf 2.544 (67 %) er døde. Landet blev første gang erklæret fri for ebolaoverførsel 29. december 2015.

I perioden fra 17. marts til 6. april 2016 blev der rapporteret om syv nye bekræftede og tre mistænkte tilfælde fra N’Zerekore og Macenta i det sydøstlige Guinea. De tre mistænkte tilfælde døde i perioden fra 27. februar til 15. marts, og blev ikke begravet sikkert. I alt 1.033 identificerede kontakter blev fulgt, heraf 171 høj-risiko kontakter. Guinea blev den 1. juni 2016 på ny erklæret fri for ebolasmitte.

Sierra Leone: I alt blev der fundet 14.124 tilfælde (8.706 laboratoriebekræftede), heraf 3.956 døde (28 %). Landet blev den 7. november 2015 erklæret fri for ebolaoverførsel, men den 14 januar 2016 blev der rapporteret om en gruppe med 2 tilfælde. Sierra Leone blev den 17. marts 2016 for anden gang erklæret fri for ebolasmitte.

Italien, Mali, Nigeria, Senegal, Spanien, Storbritannien og USA har haft tilfælde relateret til den aktuelle epidemi, i alt 36 (heraf 34 laboratoriebekræftede og 15 døde). Flest tilfælde forekom i Nigeria (20).

Sundhedspersonale: Ud af 881 smittede sundhedspersonaler i de tre ramte lande er 513 døde (58 %). Sidste kendte tilfælde af smitte blandt sundhedsarbejdere var i ugen op til 23. august 2015.

Medicinske evakueringer: I alt 65 personer er blevet evakueret fra de tre afficerede vestafrikanske lande på grund af ebolainfektion eller udsættelse for smitte, 38 til Europa og 27 til USA. Der er ikke sket evakueringer siden 18. marts 2015.

Links til opdaterede opgørelser over antal smittede m.m.: 

Lande med ebolaepidemi (kort)

Situationsrapporter fra WHO

Antal cases i Guinea, Liberia og Sierra Leone siden epidemiens begyndelse (graf)

Oversigt over det samlede antal smittede og døde

Hvad er ebola-blødningsfeber?

Ebola-blødningsfeber er en sygdom, der skyldes et såkaldt filovirus på grund af sin trådlignende form i elektronmikroskop (’filum’ = tråd). Ebolavirus udgør sammen med Marburgvirus og Lassafeber-virus de tre afrikanske blødningsfeber-virus.

Ebola virus i elektronmikroskop

Ebolavirus i elektronmikroskop

Sygdommen begynder pludseligt med feber, muskelømhed, almen træthed og hovedpine. Herefter følger opkastninger, diarré, udslæt og påvirket funktion af lever og nyrer. I nogle tilfælde optræder kraftige blødninger fra indre- og ydre kropsåbninger, og sygdommen kan udvikle sig til svigt af mange organer.

Ebolavirus smitter ved tæt kontakt med syge menneskers kropsvæsker og sekreter som blod, sved, blodigt opkast eller sæd. Inkubationstiden (tid fra smitte til første symptom) er sædvanligvis 8-10 dage, men kan variere fra 2-21 dage.

Der er ingen specifik behandling af ebolavirus-infektioner. Man behandler dog de symptomer og komplikationer, der opstår ved ebolainfektion (symptomatisk behandling). Der er indtil videre ingen godkendte vaccine mod ebola, men flere medicinalfirmaer arbejder på udvikling af vacciner. Af >15 vaccinekandidater er de to mest udviklede enten under eller har gennemgået fase-3-testning, ChAd3-ZEBOV (GlaxoSmithKline) i Liberia, og VSV-EBOV (NewLink Genetics and Merck Vaccines) i Guinea og Sierra Leone. Sidstnævnte er i december 2016 vist at være stærkt beskyttende mod ebolavirus.

Se WHO’s side om ebolavaccine, behandling og diagnostik.

Dødeligheden er høj. I de tre primært ramte vestafrikanske lande er 74 % af laboratoriebekræftede tilfælde døde, og i de seks andre lande med tilfælde 44 %.

Se sygdomsdefinition fra det europæiske center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) her.

Se Spørgsmål og svar om ebola for mere information om sygdommen, forebyggelse, rejseanbefalinger m.m.