Uge 40 - 2012

Purulent meningitis 2011

Purulent meningitis 2011

I 2011 blev anmeldt 195 tilfælde af purulent meningitis. Figur 1 og tabel 1 viser fordeling på ætiologi og alder. Meningokokmeningitis (67 tilfælde) i 2011 er beskrevet i EPI-NYT 38/12.

EPI-NYT uge 40 2012 figur 1

Pneumokokmeningitis

Der blev anmeldt 82 tilfælde med Streptococcus pneumoniae. Heraf var 76 påvist ved dyrkning, tre ved PCR og tre ved mikroskopi. For 14 patienter forelå oplysninger om underliggende sygdomme eller dispositioner: To var alkoholmisbrugere, to var neurokirurgisk opererede, to havde duradefekt, fire havde kræftsygdom, én havde intravenøst stofmisbrug, én havde azathioprinbehandlet morbus Crohn, én var splenektomeret, og én havde to gange tidligere haft meningitis af ukendt ætiologi.

Hos 27 var der oplysninger om mulige infektionsfoci: 22 havde otogent fokus og/eller sinuit eller anden øvre luftvejsinfektion, og fem havde pneumoni. For 60 forelå oplysning om følger af sygdommen: 13 døde og fem fik svære neurologiske sequelae, heraf var der ét tilfælde af dobbeltsidig døvhed. Seks havde kognitive sequelae som koncentrations- eller hukommelsesbesvær, heriblandt én med énsidig oculomotoriusparese. Tolv fik hørenedsættelse (heraf fem énsidigt) og fire havde også andre neurologiske sequelae. I alt 24 fik ingen sequelae.

Andre streptokokker

Meningitis forårsaget af andre streptokokker blev påvist i fjorten tilfælde. Gruppe B streptokokker blev påvist i otte tilfælde. Blandt børn under to måneder, heraf to præmature, sås fire tilfælde af sikker vertikal smitte samt ét tilfælde af mulig vertikal smitte. Der var to tilfælde hos børn i alderen 2 og 4 måneder med ukendt smittevej. Fire børn havde ingen sequelae, to fik nedsat hørelse, og i ét tilfælde var der ingen oplysninger om sequelae. Der var et fatalt tilfælde hos en 58-årig og ingen oplysninger om underliggende sygdomme eller dispositioner.

Der var fem tilfælde forårsaget af gruppe A streptokokker: En 7-årig med cochlear implant, der ikke fik sequelae; og fire voksne hvoraf der for tre var oplysninger om følger af sygdommen: Én døde, én fik ingen sequelae, og én fik ensidig nedsat hørelse. Én 63-årig fik påvist S. anginosus meningitis som følge af en cerebral absces og fik kognitive sequelae.

EPI-NYT uge 40 2012 tabel 1

Hæmophilus influenzae

Der blev anmeldt otte tilfælde med H. influenzae. Alle patienter overlevede. Én ikke-vaccineret dreng på 3 måneder fik påvist Hib (H. influenzae serotype b) og fik ingen sequelae. Én 23 måneder gammel pige fik påvist serotype f og fik ingen sequelae. Der var tre tilfælde hos patienter i alderen 45, 70 og 85 år forårsaget af non-kapsulære H. influenzae samt tre patienter i alderen 2, 54 og 65 år, hvor isolater ikke blev indsendt til typebestemmelse, blandt sidstnævnte fik den 54-årig patient sequelae i form af nedsat hukommelse; de øvrige fem patienter havde ingen sequelae.

Listeria monocytogenes

Der blev anmeldt syv tilfælde af meningitis forårsaget af L. monocytogenes, alle hos patienter over 50 år. To var smittet i Italien og fem i Danmark. To patienter var immunsupprimerede med leukæmi, ingen sequelae, og to havde kronisk alkoholmisbrug, ingen oplysninger om sequelae. En patient på 77 år var uden disponerende faktorer eller sequelae, mens der for de sidste to personer ikke var oplysninger om dette.

Anden ætiologi

Staphylococcus aureus blev påvist hos tre voksne; Én intravenøs stofmisbruger, én med intraspinal absces, og én for hvem der ikke forelå oplysninger om risikofaktorer. Alle overlevede uden mén. Escherichia coli blev påvist hos et præmaturt barn, som var formodet smittet ved fødslen, og fik mindre neurologiske sequelae. Capnocytophaga canimorsus blev påvist hos en asplenisk patient, om hvem der ikke forelå information om hundebid eller andre disponerende faktorer; og ej heller information om følger af sygdommen. Klebsiella pneumoniae blev påvist hos en 58-årig mand der havde forudgående otitis media og fik sequelae i form af nedsat hørelse.

Ukendt ætiologi

Elleve tilfælde blev anmeldt på baggrund af klinik og/eller celletælling af cerebrospinalvæske forenelig med purulent meningitis, men uden påvisning af bakterier ved mikroskopi og dyrkning. Alle overlevede; der blev ikke rapporteret om sequelae.

Kommentar

Antal tilfælde af purulent meningitis var på niveau med de foregående år, 195 tilfælde i 2011 mod 184 i 2010. Den lette stigning kan især tilskrives en stigning fra 51 tilfælde af meningokokmeningitis i 2010 til 67 i 2011. På nuværende tidspunkt skønnes det, at denne udvikling ikke er fortsat (EPI-NYT 38/12).
Antal tilfælde af purulent meningitis med ukendt ætiologi er faldet fra 23 til 11. Meningitis forårsaget af andre streptokokker steg fra seks i 2010 til 14 i 2011, hvilket svarer til niveauet i 2007 (EPI-NYT 45/08).

Pneumokokmeningitis faldt fra 101 tilfælde i 2007 hvor konjugeret pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet til 82 tilfælde i 2011, EPI-NYT 37a+b/07. For anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis sås dette fald hovedsageligt blandt børn under 5 år, som er omfattet af vaccinationsprogrammet. Således var incidensen af pneumokokmeningitis på 1,5/105 personer i 2011, sammenlignet med 2,9/105/ år i perioden 2008-2010 og 5,7/105/ år i 2000-2007.

(C. Bjerre, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi, T. Dalby, S. Hoffmann, Mikrobiologi og Infektionskontrol)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

3. oktober 2012