Uge 34 - 2012

Udryddelse af polio: det sidste skridt?

Udryddelse af polio: det sidste skridt?

I juni 2012 var det ti år siden, at WHO erklærede Europa for poliofri. Antallet af polio-endemiske lande har aldrig været lavere, end det er nu, og Indien, der er et af verdens folkerigeste lande, anses nu for at være ikke-endemisk, eftersom det seneste poliotilfælde i Indien blev registreret i januar 2011.

Selv om det globale antal poliotilfælde er reduceret voldsomt, udgør virussens fortsatte cirkulation og et stigende antal tilfælde i nogle endemiske lande en trussel mod det overordnede mål om en fuldstændig udryddelse af poliomyelitis. På verdensplan blev der rapporteret 1.604 tilfælde af vild poliovirus (VPV) infektion i 2009, 1.352 i 2010 og 650 i 2011, og der var rapporteret 121 tilfælde pr. 15. august i 2012. Selv om det globale antal rapporterede tilfælde er faldende, vil polio fortsat udgøre en trussel, indtil sygdommen er helt udryddet, selv for ikke-endemiske lande som Danmark.

Baggrund om sygdommen

Polio er en smitsom sygdom, der skyldes tre poliovirus-serotyper (serotype 1, 2 og 3). Den primære smittevej er fækal-oral smitte. Før vacciner blev tilgængelige, blev stort set alle børn smittet med poliovirus, og 1/200 smittede børn udviklede paralytisk poliomyelitis. De opnåede fremskridt inden for poliobekæmpelse skyldes primært en udbredt anvendelse af levende svækket oral poliovaccine (OPV) og inaktiveret poliovaccine (IPV). OPV er blevet anvendt i mange lande, fordi denne vaccine er nem at administrere og billigere end IPV, og fordi den er bedre til at inducere tarmslimhinde-immunitet.

Det globale initiativ til udryddelse af polio og nyeste udvikling i lande, hvor smitte fortsat forekommer

Siden der i 1988 af WHO’s Verdenssundhedsforsamling blev iværksat et globalt initiativ til udryddelse af polio (Global Poliomyelitis Eradication Initiative), er den globale polio-incidens faldet med mere end 99 %. En meget omfattende indsats har bevirket, at tre af de seks WHO-regioner nu er erklæret fri for vild poliovirus (Nord- & Sydamerika, Europa og vestlige Stillehav). Endvidere er der ikke blevet observeret VPV af type 2 noget sted i verden siden 1999.

Imidlertid har vejen mod udryddelsen af polio været præget af mange udfordringer, herunder geopolitiske, og af sociale barrierer, begrænset politisk vilje, manglende tillid til poliovaccinerne og fremkomsten af vaccine-deriverede poliovirus (VDPV). Udviklingen af monovalente og bivalente vacciner har vist, at disse vacciner er mere effektive end den trivalente OPV. Anvendelsen af monovalent vaccine til supplerende vaccinationskampagner (Supplementary Immunization Activities) har medført, at der er opnået en bedre kontrol med både VPV og virulent VDPV. Til trods for de ellers betydelige landvindinger, der kendetegner kampen for at udrydde polio, er genopståen af polio i lande, hvor sygdommen ellers var udryddet, en væsentlig bekymring og en trussel mod udryddelsen af polio på verdensplan.

Antallet af endemiske lande er reduceret fra 125 i 1988 til tre i 2012: Nigeria, Pakistan og Afghanistan. Efter import af sygdommen er der gennem mere end 12 måneder forekommet smitte med poliovirus i Tchad. Derimod er der ikke rapporteret om nye tilfælde fra hverken Den Demokratiske Republik Congo eller Angola i 2012. Angola har nu været poliofri i et år, og i Indien er der ikke rapporteret nye tilfælde siden den 13. januar 2011, hvilket er en afgørende ”milepæl” i indsatsen for udryddelse af polio.

Pakistan: I 2011 forekom 30 % af alle rapporterede poliomyelitistilfælde i Pakistan. Både serotype 1 og 3 cirkulerede i Pakistan, og pr. 15. august 2012 er der rapporteret 29 tilfælde (år-til-dato 2011: 69 tilfælde).

Nigeria: Nigerias nordlige stater er karakteriseret ved meget vedvarende transmission af serotyperne 1 og 3, mens vaccine-deriveret poliovirus (VDPV) cirkulerer i staterne Borno og Kano. Pr. 15. august 2012 er der rapporteret i alt 70 tilfælde (år-til-dato 2011: 23 tilfælde).

Afghanistan: Der blev rapporteret tre gange så mange tilfælde i 2011 (80 tilfælde) som i 2010 (25 tilfælde), og i landets sydlige del er hele 270.000 børn utilgængelige for vaccinationshold på grund af konflikten. Polio har spredt sig uden for sit traditionelle reservoir i landets sydlige dele og ses nu helt op til Afghanistans nordlige grænse, hvilket forøger risikoen for eksport til nabolandene Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan. Pr. 15. august 2012 er der rapporteret i alt 17 tilfælde (år-til-dato 2011: 12 tilfælde).

Tchad: Tchad havde kun rapporteret fem tilfælde pr. 15. august 2012 sammenlignet med 100 tilfælde i samme periode i 2011.

Endelig udryddelse af polio: en topprioritet for den globale folkesundhed i 2012

Nylige større udbrud i lande, der tidligere var erklæret poliofri (Congo & Tadsjikistan i 2010), understreger, at det er nødvendigt at opretholde en høj vaccinationsdækning, indtil alle børn i verden er vaccineret.

I 2012 er endelig udryddelse af polio en topprioritet for WHO. I forbindelse med et møde i WHO's Executive Board i Geneve den 21. januar 2012 og igen på Verdenssundhedsforsamlingens møde den 25. maj 2012 blev det erklæret, at den endelige udryddelse af polio er en topprioritet for den globale folkesundhed. WHO's aktuelle mål er, at al transmission af vild poliovirus skal være ophørt med udgangen af 2012.

Efter udryddelsen skal enhver brug af levende poliovaccine ophøre for at forebygge udbrud med virulent VDPV. Studier har påvist, at IPV kan anvendes med succes selv i ressourcefattige lande. Anvendelsen af OPV vil imidlertid kun blive indstillet, hvis bestemte betingelser er opfyldt, EPI-NYT 19-20/01 og 48/05.

Poliovaccination og -overvågning i Danmark

I Danmark blev OPV anvendt fra begyndelsen af 1960'erne og indtil 2003, hvor denne vaccinetype blev erstattet af en IPV-booster givet i femårsalderen, EPI-NYT 50/01. I det danske børnevaccinationsprogram gives en primær vaccinationsserie ved 3, 5 og 12 måneder (DiTeKiPol/Hib). I Danmark har man siden 2001 gennemført intensiveret overvågning af enterovirus, herunder poliovirus, med henblik på at vise, at Danmark er fri for polio, og for at kunne opdage og bekræfte enhver mistanke om smitte efter import af poliovirus, EPI-NYT 19-20/01.

Til trods for det nuværende lave antal tilfælde globalt, understreger genfremkomsten af sygdommen i nogle lande i de seneste år den risiko, som alle lande står overfor, indtil sygdommen er helt udryddet. Derfor er det også væsentligt, at Danmark fortsat sikrer et højt niveau af befolkningsimmunitet, EPI-NYT 23a/12, og opretholder overvågningen af enterovirus.

(F. Dorleans, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

22. august 2012