Uge 24 - 2010

Malaria 2009
Opdaterede forslag til malariaprofylakse

Malaria 2009

I 2009 anmeldtes fra danske laboratorier i alt 54 tilfælde af importeret malaria, tabel 1.

Af de tilfælde, hvor det formodede smitteland var oplyst, var 96% (48/50) erhvervet under ophold i Afrika syd for Sahara og 4% (2/50) i Asien.
Blandt tilfælde med kendt artsdiagnose var 82% forårsaget af Plasmodium falciparum, hvoraf langt størstedelen, 93%, var erhvervet i Afrika.
De to malariatilfælde fra Asien var begge forårsaget af P. vivax.

Medianalderen var 37 år (spændvidde 12 til 63). Mænd udgjorde 65% og kvinder 35%. Ca. 1/3 af tilfældene var hos danske rejsende, mens 2/3 var blandt rejsende af ikke-dansk oprindelse.

Kommentar

Antallet af anmeldte malariatilfælde i 2009 var det laveste siden 1983, hvor meldesystemet startede i sin nuværende form. Importeret malaria til Danmark er således reduceret med 75% over de sidste ti år.

Hovedproblemet er fortsat risikoen for falciparum-malaria i Afrika, mens kun få tilfælde var fra Asien og ingen fra de øvrige kontinenter. Tendensen er den samme i flere andre europæiske lande, og understøtter data om generelt faldende risiko i mange områder af Asien og Sydamerika, såvel som i Afrika. Udviklingen er nærmere beskrevet i WHO's World Malaria Report 2009, www.who.int.
(L.S. Vestergaard, H.V. Nielsen, Referencelab. for malaria, AMOF)

Opdaterede forslag til malariaprofylakse

I lighed med de foregående fire år har en referencegruppe gennemgået og opdateret SSI's landespecifikke forslag til malariaprofylakse ved udlandsrejse.

I 2010 er der følgende ændringer:

Columbia: x i gr. 2-4

Indien, syd (inkl. Goa) og nord: V i gr. 1-4

Indien, mellem samt NØ: X i gr. 2-4

Nepal: v i gr. 2-4

Sri Lanka: x i gr. 2-4

Tajikistan: v i gr. 2-4 i måned 6-10

Haiti: X i gr. 1-4

For lande, hvor der anvendes et lille bogstav, dvs. hvor der kun er malariarisiko i en del af landet, findes en beskrivelse af risikoområderne på www.ssi.dk/rejser: Vælg ”sygdomsforekomst=malaria” og placer cursoren over det røde område.

Myggestikprofylakse

Det er vigtigt at informere alle rejsende om, at forebyggelse af myggestik fra solnedgang til solopgang altid er vigtig, uanset eventuel samtidig brug af medikamentel malariaprofylakse.

Anvendt i dagtiden yder korrekt anvendt myggebalsam eller -spray også væsentlig beskyttelse mod andre myggeoverførte sygdomme som dengue- og chikungunya feber, der overføres af dagmyg.

Permethrin-imprægnerede myggenet kan p.t. ikke fås i DK, idet Miljøstyrelsen har forbudt salg af disse.
Referencegruppen er i dialog med Miljøstyrelsen om en løsning. Indtil en løsning er fundet gælder, at et ikke-imprægneret net er bedre end intet net.
Permethrin er godkendt i det meste af verden, herunder i Sverige og Norge.

Ændrede niveauer for kemoprofylakse

Antal niveauer for medikamentel malariaprofylakse er ændret, idet den generelle anbefaling om anvendelse af kombinationen af klorokin og proguanil (Paludrine) til visse lande udgår.
Paludrine er afregistreret, men kan fås på særlig udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen, EPI-NYT 48/07 (pdf).
Kombinationen vil derfor fortsat kunne anvendes til særlige risikogrupper, fx gravide og spædbørn.

De danske anbefalinger har fremover følgende tre niveauer:

I) Myggestikprofylakse alene

II) I + Klorokin

III) I + Atovaquon/proguanil (Malarone), meflokin (Lariam) eller doxycyclin (Vibradox).

Præparaterne i niveau III anses for ligeværdige med hensyn til effektivitet.

Til områder uden for Afrika med kun lav malariaforekomst kan overvejes "standby treatment", dvs., at den rejsende ikke tager regelmæssig kemoprofylakse, men i stedet medbringer et kvalitetssikret malariamiddel, som kan bruges til selvbehandling, dersom den rejsende bliver syg, går til læge, og findes smittet med malaria under opholdet.

Ophør med kemoprofylakse til Goa

Som følge af flere tilfælde af falciparum-malaria importeret til Europa fra Goa i Indien i vinteren 2006/7, indførtes anbefaling om medikamentel profylakse til rejsende til Goa, EPI-NYT 1-2/07 (pdf).

Den øgede risiko anses nu for overstået, hvorfor kemoprofylakse ikke længere anses for nødvendig. Den rejsende kan evt. medbringe ”standby treatment”.

Gravide og børn

Gravide og børn er i øget risiko ved malaria, og udfordringen er at sikre en både effektiv og sikker profylakse.

Generelt frarådes gravide at rejse til områder med forekomst af klorokin-resistent falciparum-malaria.

Myggestikprofylakse kan og bør anvendes i hele graviditeten. Klorokin kan anvendes alene eller sammen med proguanil i hele graviditeten, men vil ikke have optimal effekt mod klorokinresistent falciparum-malaria.

Meflokin kan anvendes i 2. og 3. semester. På grund af langsom udskillelse bør graviditet undgås tre måneder efter sidste dosis.

Doxycyklin kan teoretisk anvendes i 1. trimester, men anses fortsat for kontraindiceret. Malarone kan ikke anvendes pga. manglende erfaring.

Kemoprofylakse til små børn kræver nøje overvejelse, se EPI-NYT 19/05 (pdf).

(M. Buhl, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner

16. juni 2010