Uge 9 - 2011

Akut og kronisk hepatitis C 2010 
Udbrud af mæslinger

Akut hepatitis C

I 2010 blev der anmeldt fem tilfælde af akut hepatitis C virus-infektion
(HCV-infektion), heraf var fire mænd i alderen 27-58 år. Den sidste var en 22-årig kvinde.
Tre blev smittet ved homoseksuel kontakt, mens to blev smittet ved intravenøst (i.v.) stofmisbrug. 

Kronisk hepatitis C 

I 2010 blev der anmeldt 265 tilfælde af kronisk HCV-infektion, heraf var 182 (69 %) mænd, tabel 1.
Medianalderen var 42 år (spændvidde 19-79 år) for kvinder og 43 år (spændvidde 19-84 år) for mænd.
Fordeling på region, landsdel og incidens pr. 100.000 fremgår af tabel 2.

Smitteforhold

I alt 208 (79 %) var af dansk herkomst og 57 (21 %) af udenlandsk herkomst, fordelt på 30 nationaliteter.
Smittemåde fremgår af tabel 3.

Tre var smittet i Danmark af blodprodukter før indførsel af screening af donorblod for HCV i 1991.
Seks var smittet nosokomielt i udlandet.

Kommentar

HCV-infektion giver sig sjældent til kende som akut sygdom, men diagnosticeres som regel først i det kroniske stadium. Derfor repræsenterer anmeldte tilfælde med kronisk HCV-infektion væsentligst smitte, der ligger mange år tilbage.

HCV-infektion erhverves i Danmark hyppigst ved i.v. stofmisbrug.
Hyppigheden af HCV-infektion blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), især blandt hiv-positive, rapporteres stigende i udlandet. I Danmark var denne smittevej angivet for tre af de fem akutte tilfælde anmeldt i 2010.

Det vides ikke, om den højere risiko for HCV-infektion blandt hiv-positive MSM skyldes større modtagelighed hos hiv-positive, øget smitsomhed hos hiv-positive partnere, eller øget forekomst af blod-smitte ved seksuelle praktikker, der involverer slimhindeskader.

Behandlingsmulighederne for HCV-infektion forbedres fortsat, hvorfor det er vigtigt at få henvist patienter med HCV-infektion til specialiserede afdelinger.
(B. Søborg, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Udbrud af mæslinger

Siden midten af januar 2011 har der været et udbrud af mæslinger i det østlige Sjælland, EPI-NYT 6/11.

Indtil nu er påvist 17 tilfælde; heraf er de 12 laboratoriebekræftede, og fem tilfælde er epidemiologisk linket til et bekræftet tilfælde.
Blandt de 17 tilfælde er tre uvaccinerede børn under 2 år. De øvrige 14 er i alderen 5-59 år (ti er 16-30 år), heraf er de 11 uvaccinerede, mens to har fået én MFR-vaccination.
For ét tilfælde er vaccinationsstatus usikker.

For en beskrivelse af mæslinger henvises til SSI's temaside om mæslinger.

Prøvetagning

Ved mistanke om mæslinger bør der tages følgende prøver:

  1. En blodprøve til IgM/IgG-antistof-bestemmelse. IgM-antistof kan påvises ved udslæt.
  2. Svælgpodning og urin til påvisning af virus (PCR). Muligheden for at påvise mæslingevirus er størst tidligt i sygdomsforløbet, men virus kan ofte påvises i flere uger efter den akutte sygdom. Negativt fund udelukker ikke mæslinger.

For yderligere detaljer se SSI's temaside om mæslinger.

Vaccination

Vigtigste forebyggelse er MFR-vaccination. MFR-vaccination tilbydes normalt alle børn ved 15 måneder og 4 år. Vaccination kan gives fra 12 mdrs.alder.
MFR-vaccine kan gives uden øvre aldersgrænse, men er kun gratis for personer under 18 år.

Profylakse efter eksposition

Med henblik på at forhindre eller mildne sygdom kan der ved sikker udsættelse for smitte, dvs. ved kontakt til et laboratoriebekræftet eller epidemiologisk linket tilfælde, til ikke-immune kontakter gives MFR-vaccination inden for 3 døgn og normalt human immunglobulin inden for 6 døgn.
Udgiften dækkes af regionen.
Immunglobulin kan rekvireres fra apotek eller fra SSI. Ved akut udbringning fra SSI betales transporten af Regionen.

Kommentar

Læger opfordres til fortsat at være særligt opmærksomme på diagnosen hos børn og yngre voksne med symptomer forenelig med mæslinger.

Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Tilfælde af mæslinger, der opfylder sygdomsdefinitionen, dvs. er laboratoriebekræftede eller er epidemiologisk linket til et sådant, er anmeldelsespligtige til Epidemiologisk afdeling på SSI og til den stedlige Embedslægeinstitution (ELI).
(A.-M. Plesner, ELI Hovedstaden, E. Lund, ELI Sjælland, B. Böttiger, Virologisk afd. L. Krause Knudsen, P.H. Andersen, Epidemiologisk afd.)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

2. marts 2011