Uge 42/43 - 2011

Kighoste 2010, 
Kighoste hos børn under 2 år, 
Fortsat stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

Kighoste 2010 

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark i 2010, fundet ved dyrkning, PCR eller serologi.
Der blev påvist i alt 371 tilfælde af kighoste. Antal tilfælde og incidens pr. landsdel fremgår af tabel 1.

Alder og køn

Alders- og kønsfordeling fremgår af tabel 2.
Den samlede incidens for 2010 var 7 pr. 105 og således faldende i forhold til 2009 (10 pr. 105), EPI-NYT 44/10.

Incidensen i 2010 var for de fleste aldersgrupper lavere end i 2009, og især blandt de 10-14 årige var der et markant fald i incidens fra 43 pr. 105 i 2009 til 17 pr. 105 i 2010.
Den højeste incidens var fortsat hos børn under 1 år (110 pr. 105).

Unge og voksne i alderen 15 år og derover udgjorde 45 % (166 tilfælde).
Blandt voksne var der som tidligere en overvægt af kvinder, hvorimod tilfældene blandt børn var jævnt fordelt mellem kønnene.

Diagnostisk metode

Serologisk diagnostik af kighoste for personer over 7 år blev introduceret på Statens Serum Institut i januar 2010, og metoden har allerede haft stor betydning for antallet af påviste kighostetilfælde blandt voksne.

Således blev 27 % af alle tilfælde i 2010 blandt unge og voksne i alderen 15 år og derover påvist ved serologi.
For alle aldersgrupper samlet blev 81 % påvist ved PCR, 14 % ved serologi,
3 % ved dyrkning og 1,3 % ved samtidig positiv test i to metoder.

Kommentar

På trods af indførelse af serologi som diagnostisk metode, var forekomsten i 2010 den laveste siden 2006.

Efter indførelse af revaccination mod kighoste i 5-års-alderen i 2003/4, er antal påviste kighostetilfælde i ikke-epidemiår faldet fra gennemsnitligt 900-1000 tilfælde til 400-500 tilfælde årligt.

Andelen af tilfælde hos børn under 10 år har været faldende siden 2006, men stigende blandt de 10-14-årige.
Årsagen til det store fald i 2010 i denne aldersgruppe er ukendt, men kan evt. skyldes udbrud blandt skoleklasser de foregående år og dermed øget immunitet.

Andelen af kighostetilfælde blandt unge og voksne på 15 år og derover har også været stigende de sidste fem år og udgør nu knapt halvdelen af alle tilfælde. Andre lande har set tilsvarende skift i aldersfordelingen, og flere har indført kighosteboostere til større børn i alderen 10-16 år.
(T. Dalby, AMOF)

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, når tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2010 blev anmeldt i alt 77 børn under 2 år med kighoste: 42 drenge og 35 piger. Der blev rykket for 38 % af anmeldelserne. Små forskelle i antal laboratoriepåviste og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet.

Fordelt på alder var 28 (36 %) børn under 3 måneder, 16 ( 21 %) var 3-4 måneder, 24 (31 %) var 5-11 måneder og ni (12 %) var 12-23 måneder.
Blandt de 77 anmeldte børn under 2 år var 44 (57 %) uvaccineret, mens to børn (3 %) havde fået tre kighostevacciner.

Indlæggelse og sequelae

Blandt de 77 anmeldte børn blev i alt 51 børn (66 %) indlagt en eller flere dage. Blandt børn under 3 måneder blev 89 % af børnene indlagt, figur 1.
Et 4 uger gammelt barn døde som følge af kighosteinfektionen.

Smitteforhold

Smittekilden var kendt for 53 % af de anmeldte børn. Blandt kendte smittekilder udgjorde søskende 25 %, andre familiemedlemmer 19 %, andre kendte personer 2 %, kighoste i søskendes institution 4 % og smitte i
institution/dagpleje 3 %.
Antibiotikaprofylakse til eksponerede børn er beskrevet i EPI-NYT 45/02 (pdf).

Kommentar

Forekomsten af kighoste hos børn under 2 år var i 2010 lavere end i 2009 (91), og tendensen fortsætter, idet der i 2011 indtil nu kun er anmeldt 25 børn med kighoste.

Der er først betydende beskyttelse mod kighoste efter to vaccinationer, hvorfor det er vigtigt at holde de planlagte vaccinationstidspunkter ved 3 og 5 måneder.
Dødsfald pga. kighoste er sjældne i Danmark og blev, før dødsfaldet i 2010, sidst registreret i 2005, EPI-NYT 33/05 (pdf).
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling) 

Fortsat stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde

I uge 41 blev der på ssi.dk beskrevet, at der hen over sommeren er set en stigning i antallet af positive prøver undersøgt for Mycoplasma pneumoniae. (Se nyhed af 12. oktober 2011: Stigning i Mycoplasma pneumoniae-tilfælde).

Denne stigning er fortsat hen over de to seneste uger, og der ses en tilsvarende udvikling over hele landet.
Opgørelser fra udvalgte klinisk mikrobiologiske afdelinger i region Hovedstaden (Hillerød), Syddanmark (Odense) og Nordjylland (Ålborg) viser, at mellem 20 og 25 pct. af alle prøver, der undersøges for M. pneumoniae ved PCR, er positive. Dette tyder på, at vi er tæt på at have en egentlig epidemi.
Statens Serum Institut følger udviklingen tæt.
(S. Uldum, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

26. oktober 2011