Uge 38 - 2011

Purulent meningitis 2010

Purulent meningitis 2010

I 2010 blev der anmeldt 184 tilfælde af purulent meningitis.
Figur 1 og tabel 1 viser fordeling på ætiologi og alder.

Meningokokmeningitis er beskrevet i EPI-NYT 37/11.

Pneumokokmeningitis

Der blev anmeldt 86 tilfælde. Heraf var 83 påvist ved dyrkning, to ved PCR og ét ved mikroskopi.

For 29 patienter forelå oplysninger om underliggende sygdomme eller dispositioner: fem med cancer, fire immunkompromitterede, fire alkoholmisbrugere, fire med nylig neurokirurgi, tre med mulig fistel eller duradefekt, to med nylig ørenæsehalskirurgi, én med basis cranii fraktur og seks med andre underliggende lidelser.

Hos 21 var der andre mulige infektionsfoci: 16 med otogent fokus og/eller sinuitis eller anden øvre luftvejsinfektion, fem med pneumoni og én med tandfokus.

For 75 forelå oplysning om følger af sygdommen: 29 fik ingen mén, 19 døde, ti fik høretab, ti fik neurologiske sequelae og syv fik andre sequelae.

Andre streptokokker

Andre streptokokker blev påvist i seks tilfælde.

Gruppe B streptokokker (GBS) blev påvist i fire tilfælde: én 66-årig, der døde, ét præmaturt barn, hvor smittevejen var ukendt, to børn født til terminen heraf ét med vertikal smitte og ét uden kendt smittevej; alle tre børn blev udskrevet uden sequelae.

Én 73-årig havde gruppe G streptokokker uden kendt fokus. Patienten fik sequelae i form af hukommelsestab. Én 44-årig havde S. intermedius med ukendt fokus og fik sequelae i form af hydrocephalus.

Hæmophilus influenzae

Der blev anmeldt fem tilfælde med non-kapsulær H. influenzae. Tre blev udskrevet uden sequelae, og for to manglede oplysninger om følger af sygdommen.

Listeria monocytogenes

Der blev anmeldt fem tilfælde af meningitis forårsaget af listeria: Et tidligere rask toårigt barn, en 16-årig med tidligere pneumokokmeningit men uden oplysninger om videre udredning, en 63-årig med Downs syndrom og to immunsupprimerede på 75 og 77 år, én med polymyalgi og én efter kemoterapi.
Alle blev udskrevet uden sequelae.

Anden ætiologi

Staphylococcus aureus blev påvist hos fire voksne, én efter neurokirurgisk indgreb, én med absces i m. piriformis, én med abscesser i columna lumbalis og én med endokardit.

Escherichia coli blev påvist hos et for tidligt født barn og hos en 84-årig med kronisk obstruktiv lungesygdom og recidiverende urinvejsinfektioner.

Capnocytophaga canimorsus blev påvist hos to patienter: Begge patienter havde hund, men kun i det ene tilfælde var der erkendt bid.

Vibrio cholerae type non-O1 blev påvist hos en 66-årig, der havde badet i havvand, og hos hvem ingen disponerende faktorer var beskrevet.

Ukendt ætiologi

Tyve tilfælde blev anmeldt på baggrund af klinik og/eller celletælling af cerebrospinalvæske forenelig med purulent meningitis, men uden påvisning af bakterier ved mikroskopi og dyrkning.

For 17 var der oplysninger om sygdomsfølger: 12 overlevede uden sequelae, to døde, én fik sequelae i form af svimmelhed, én fik afasi og balancebesvær og én fik andre neurologiske sequelae.

Kommentar

Antal tilfælde af purulent meningitis var på niveau med de foregående år.

Incidensen af pneumokokmeningitis, opgjort på dyrkning fra spinalvæske, er faldet efter at konjugeret pneumokokvaccine blev indført i børnevaccinationsprogrammet i 2007.

Faldet er mest udtalt for børn under 5 år, fra 5,7/100.000 i 2000-2007 til 2,9/100.000 i 2008-2010, EPI-NYT 19/11.
(J.N. Rasmussen, P. Valentiner-Branth, Epidemiologisk afd., L. Lambertsen, S. Hoffmann, AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

21. september 2011