Uge 34a - 2011

Gonorré 2010

Gonorré 2010

I 2010 blev der rapporteret 484 tilfælde af gonorré fordelt på 464 personer. I alt 367 (76 %) af tilfældene forekom blandt mænd og 117 (24 %) blandt kvinder. Medianalderen for kvinder var 24 år (spændvidde 15-65) mod 32 år for mænd (spændvidde 15-72).

348 (72 %) af tilfældene blev påvist ved dyrkning og både rapporteret i laboratoriemeldesystemet (LMS) og anmeldt til Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS), Epidemiologisk afdeling.
I alt 22 tilfælde var alene rapporteret i LMS, og 114 kun til MIS.
Blandt de 114, der ikke var rapporteret til LMS, var diagnosen hos 84 (74 %) stillet ved dna-påvisning. Disse var næsten alle fra København by.
Geografisk fordeling ses af tabel 1.

Anmeldte tilfælde

Der blev anmeldt 462 tilfælde til MIS, 350 hos 337 mænd og 112 hos 110 kvinder.
I alt 404 (90 %) tilfælde blev anmeldt hos danskfødte, 32 (7 %) hos indvandrere, syv (2 %) hos andengenerationsindvandrere og seks (1 %) hos turister.
For 13 tilfælde var oprindelsesland uoplyst.

Smitteforhold

Blandt mænd var 166 (47 %) smittet af kvinder, 149 (43 %) af mænd og for 35 (10 %) var smittemåden ukendt, figur 1.

Der var stor geografisk variation i andelen af mænd anmeldt som MSM (mænd, der har sex med mænd); således angav 13 % af mænd i Nordjylland at være smittet af mænd, mod 67 % i København by.

Blandt MSM var 92 % smittet i Danmark, mens dette tal var 62 % for heteroseksuelt smittede mænd.

Blandt heteroseksuelt smittede mænd ≥ 40 år var 65 % smittet i udlandet, heraf cirka halvdelen i Thailand.
I modsætning hertil var kun 22 % af mænd < 40 år smittet i udlandet.

Blandt kvinder var 87 % smittet i Danmark.

Resistensforhold

Referencelaboratoriet modtog i 2010 370 gonokokisolater fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger. Isolaterne blev følsomhedsbestemt for penicillin, fluoroquinolon og ceftriaxon.

Penicillinresistens forekom hos 55 % (57 % i 2009) af isolaterne, og 26 % havde nedsat følsomhed (29 % i 2009).
I alt 19 % var penicillinaseproducerende (14 % i 2009).

Fluoroquinolonresistens blev påvist hos 68 % (75 % i 2009) af isolaterne, mens 3 % havde nedsat følsomhed (2 % i 2009).
Der blev påvist resistens eller nedsat følsomhed over for både penicillin og fluoroquinolon hos 69 % af isolaterne (76 % i 2009).

Der blev ikke påvist ceftriaxonresistens.

Smitteforhold og resistens

Fluoroquinolonresistens blev påvist hos 51 % af isolaterne fra homoseksuelle mænd, mens tallet var 74 % for heteroseksuelle mænd og 71 % for kvinder.

Resistens over for penicillin og fluoroquinoloner forekom hyppigst blandt danskere og var hyppigere erhvervet ved smitte i udlandet end i Danmark, tabel 2.

Særlige anatomiske lokalisationer

Der blev fundet gonokokker i led hos to mænd på henholdsvis 32 og 35 år.

Region Nordjylland

Der var i 2010 en faldende forekomst blandt 15-24-årige kvinder i området og en stagnering blandt mænd.
Stigningen af dyrkningspåvist gonorré blandt 15-24-årige i Region Nordjylland i 2007-2009, EPI-NYT 36/10, synes således at være overstået.

Kommentar

En stor andel af mænd, der er heteroseksuelt smittet med gonorré, smittes i Østen, hvor resistente gonokokstammer er udbredte. Dette forklarer, at forekomsten af resistens er højere blandt heteroseksuelt smittede mænd end blandt MSM.
Det er forventeligt, at mere resistente gonokokker vil kunne importeres til Danmark. Der er i Østen påvist højresistens mod ceftriaxon.

Stigningen i antallet af gonorrétilfælde, som er observeret siden starten af det nye årtusind, EPI-NYT 36/10, er ikke fortsat i 2010, og der var et let fald i andelen af resistente stammer.
Således var 29 % af stammerne fuldt følsomme for fluoroquinoloner. Hos disse patienter kan fx ciprofloxacin anvendes.

For at sikre effektiv behandling er det vigtigt, at resistensudviklingen fortsat følges nationalt via overvågning af indsendte isolater.

Hvis gonokokker diagnosticeres med dna-påvisning bør der efterfølgende udføres dyrkning med henblik på resistensbestemmelse.
(B. Søborg, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling, S. Hoffmann, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

24. august 2011 

EPI-NYT 34b/11 om leptospirose og botulisme kan ses ved klik på dette link.