Uge 3 - 2011

Tuberkulosebehandling 2005-2007 
Koleraudbrud på Haiti

Tuberkulosebehandling 2005-2007

Behandling af tuberkulose (TB) i Danmark er siden 2000 blevet overvåget ved et standardskema, der sendes til Epidemiologisk afdeling efter endt behandling, EPI-NYT 45/03, 49/0450/05 og 3/07 (alle pdf).
Et standardskema til monitorering af TB-behandling kan rekvireres via e-mail til ldr@ssi.dk eller på telefon 32 68 37 44.

For årene 2005-2007 foreligger et kendt behandlingsudfald for 95 % af de anmeldte TB-tilfælde. For 2008 mangler oplysning om behandlingsudfald fortsat for knap 15 % af patienterne, hvorfor opgørelse for 2008 bringes på et senere tidspunkt.

Behandlingsudfald

Definitioner af mulige udfald af TB-behandling fremgår af tabel 1 i EPI-NYT 50/10. Udfaldet "Helbredt" anvendes kun for patienter med dyrkningspositiv lunge-TB og kræver, at dyrkning for M. tuberkulosis komplekset er negativ i sidste måned af behandlingen og ved mindst én tidligere dyrkning.
Behandlingssucces udgør summen af "Helbredt" og "Gennemført" behandling.

Behandlingsresultater for 2005-2007 for alle typer TB-patienter og for patienter med dyrkningspositiv lunge-TB, fordelt på herkomst, fremgår af tabel 1 og tabel 2.

For de tre år samlet blev 83 % (1014/1219) af alle patienter med TB behandlet med succes. Blandt patienter med dyrkningspositiv lunge-TB var denne andel 84 % (587/702).
I alt 6 % døde under behandlingen. Den højere dødelighed blandt danske patienter (10 %) kan som tidligere forklares ved en ældre aldersprofil. Egentligt behandlingssvigt blev kun rapporteret i fem tilfælde.
I alt 36 patienter afbrød behandlingen, seks danskere og 30 indvandrere. I alt 28 patienter forlod landet under behandlingen, to danskere og 26 indvandrere.

Kommentar

WHO's globale mål er, at mindst 85% af nye patienter med dyrkningspositiv lunge-TB behandles med succes. For alle patienter anmeldt med dyrkningspositiv lunge-TB i 2005-2007 blev dette mål næsten opfyldt, både for danskere og indvandrere.
Hvis behandlingssucces opgøres udelukkende blandt kendte udfald, blev den samlet 87 %; 86 % for danskere og 87 % for indvandrere.
Overvågning af TB-behandling, og specielt af smittefarlige patienter, er et vigtigt element for TB-kontrol, hvorfor en primær tilbagemelding tæt på 100 % er ønskværdig.

I Danmark har rapporteringen af udfaldet af TB-behandling indtil nu været frivillig. Tilvejebringelse af næsten komplette data har gennem årene kun været mulig ved en særlig indsats for at indhente manglende behandlingsskemaer. Behandlingsovervågning må opfattes som en integreret del af TB-overvågning og bør på sigt overvejes at være omfattet af anmeldelsespligten for TB-sygdommen.
(P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Koleraudbrud på Haiti

I slutningen af oktober 2010 blev det første koleraudbrud i over 100 år konstateret på Haiti.
I løbet af november havde udbruddet nået hele landet.

Udbruddet er stadig ikke under kontrol, og pr. 9. januar 2011 var der registreret 185.000 tilfælde med 3.790 dødsfald. De første tilfælde i den nærliggende Dominikanske Republik blev konstateret i november, og ultimo december var der rapporteret 131 tilfælde, heraf størstedelen smittet lokalt.
I Florida var der indtil medio december konstateret fem tilfælde, alle rejserelateret til Haiti.

Udbruddets årsag skal findes i de dårlige hygiejniske forhold, der hersker efter det kraftige jordskælv tæt ved hovedstaden Port-au-Prince for et år siden.
Meget tyder på, at koleraen er importeret fra det indiske subkontinent. Vibrio cholera El Tor O1, der forårsager udbruddet på Haiti, er i højere grad relateret til den variant af El Tor O1, der dominerer på det indiske subkontinent, end den aktuelt cirkulerende type i Sydamerika.

Der er ikke indført restriktioner ved rejse til de berørte områder, men det anbefales at holde en høj personlig hygiejnisk standard og følge lokale anbefalinger.
Vaccination med oral koleravaccine, Dukoral® bør overvejes ved rejse til områder med udbrud af kolera, se www.ssi.dk/rejser.
(J.N. Rasmussen, Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

19. januar 2011