Uge 25 - 2011

Malaria 2010 
Opdaterede forslag til malariaprofylakse og vaccination

Malaria 2010

I alt 61 tilfælde af importeret malaria blev i 2010 anmeldt fra danske laboratorier, tabel 1.

Af de tilfælde, hvor det formodede smitteland var oplyst, var 91 % (43/47) erhvervet under ophold i Afrika, med en overvægt af tilfælde fra Vestafrika (63 %). De resterende 9 % (4/47) af tilfældene var erhvervet i Asien.

Blandt tilfælde med kendt artsdiagnose var 78 % forårsaget af Plasmodium falciparum, heraf 80 % formodet erhvervet i Afrika.
Et enkelt tilfælde af falciparum-malaria blev importeret fra Asien (Myanmar), mens de resterende tre tilfælde fra Asien skyldtes vivax-malaria.

Medianalderen var 32 år (spændvidde 3 til 66). Mænd udgjorde 64 % og kvinder 36 %.

I alt 40 % af tilfældene var danske rejsende, mens 60 % var rejsende af ikke-dansk oprindelse.

Kommentar

Antallet af anmeldte malariatilfælde i 2010 var på nogenlunde samme lave niveau som i 2009. Endvidere bekræftes den tidligere observerede faldende tendens af malaria blandt danske rejsende, EPI-NYT 25/08 (pdf).

Hovedproblemet er risikoen for alvorlig falciparum-malaria i Afrika. Dette ikke mindst blandt immigranter, som typisk rejser på længerevarende besøg i deres oprindelsesland.

Samme tendens ses i de fleste andre europæiske lande og understreger behovet for en særlig forebyggelsesindsats over for denne gruppe af rejsende.
(L.S. Vestergaard, H.V. Nielsen, Referencelaboratoriet for malaria, AMOF)

Opdaterede forslag til malariaprofylakse og vaccination

I lighed med tidligere har en referencegruppe gennemgået og opdateret SSI's landespecifikke forslag til malariaprofylakse og vaccination ved udlandsrejse.

I 2011 er der følgende ændringer:

Malariaprofylakse

 • Belize: lav risiko i Cayo (nedjusteret)
 • Brunei: V i gruppe 2-4 (nyt)
 • Columbia: Putumayo udgår som risikoområde
 • Georgien: Transmission fra juni til oktober (udvidet "fra juli")
 • Oman: v i gruppe 2-4 (North Sharqiya regionen nyt risikoområde)
 • Panama: Kuna Yala nyt risikoområde
 • Paraguay: Canindeyu udgår som risikoområde
 • Peru: Piura og Tumbes nye risikoområder
 • Saudi Arabien: x fra september til og med januar i gruppe 2-4 (sydlige grænse til Yemen)
 • Uzbekistan: v fra juni til oktober i gruppe 2-4 (sydøstlige grænseområder)
 • Venezuela, Amazonas: Området Rio Negro” udgår. Venezuela, Bolivar: Området “Canoni” udgår.

For lande, hvor der anvendes et lille bogstav, dvs. hvor der kun er malariarisiko i en del af landet, findes en opdateret beskrivelse af risikoområder på www.ssi.dk/rejser  Vælg "sygdomsforekomst = malaria" og placér pilen over det røde område.

For information om myggestikprofylakse og kemoprofylakse til børn og gravide, se EPI-NYT 19/05 (pdf) og EPI-NYT 24/10.

Vaccination

Gul feber

Krav om gul feber-vaccination: 

 • Australien: udvidet til at omfatte rejsende over 1-års-alderen, som inden for seks dage har opholdt sig natten over i Sao Tomé og Principe, Somalia eller Tanzania
 • Costa Rica: ikke længere krav for rejsende fra Argentina, Panama og Trinidad og Tobago.
  Niue: aldersgrænse ændret fra 1 år til 9 måneder
 • Syrien: ny aldersgrænse på 6 måneder for vaccination (OBS: vaccination er kontraindiceret under 9 måneder).

Anbefaling om gul feber-vaccination:
I forhold til risikoområder for gul feber har WHO indført en ny kategori af lande/områder af lande, for hvilke vaccination ikke anbefales generelt.
Dette gælder områder, hvor der er lav risiko for at møde gul feber-virus.

Vaccination kan dog fortsat overvejes til udvalgte rejsende til disse områder, fx ved øget risiko for eksponering ved langvarig rejse, intens udsættelse for myg eller manglende mulighed for at anvende myggestikprofylakse.

Ved overvejelsen bør inddrages individuelle risikofaktorer som alder og immunstatus samt risikoen for bivirkninger ved vaccinen.

De lande i Afrika, der er omfattet af denne nye kategori, er Sao Tomé og Principe, Tanzania og Eritrea samt dele af Etiopien (østlige halvdel), Kenya (østlige tredjedel), Somalia (sydlige halvdel), Den Demokratiske Republik Congo (sydlige fjerdedel) og Zambia (vestlige tredjedel).

I Sydamerika er det kystområderne i Columbia, Ecuador, Peru (nordligste del), Venezuela (mindre kystområde midt i landet), den nordligste del af Argentina op mod grænsen til Paraguay samt Trinidad.
Transitophold i disse områder kan medføre krav om vaccination ved videre rejse til et andet land.
Se kort med markering af og detaljeret risikobeskrivelse for disse områder på www.ssi.dk/rejser.

I Brasilien er der to nye egentlige risikoområder: det meste af staten Rio Grande do Sul og den centrale del af staten Sao Paolo.
Derimod udgår staten Espirito Santo.

Hepatitis A

For følgende lande i Europa foreslås, jævnfør WHO's nyeste kort over lande med moderat til høj risiko, også vaccination af gruppe 2 rejsende:

 • Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien, Estland, Letland og Litauen.

Hepatitis B

 • Japan: også gruppe 3 rejsende.

Tuberkulose

 • Slovakiet: udgår (fra gruppe 4).

(M. Buhl, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Infektionsmedicinsk Selskab, J. Kurtz¬hals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

22. juni 2011 

BEMÆRK venligst: revideret version med geografiske ændringer for gul feber-vaccination publiceret den 16. august 2011.