Uge 16/17 - 2011

Udbrud af mæslinger, 
Ornitose 2010

Udbrud af mæslinger 

Der har siden januar 2011 været udbrud af mæslinger i Storkøbenhavn og det østlige Sjælland, EPI-NYT 9/11.
Den 26. april var der i alt 46 tilfælde, figur 1, heraf 41 fra region Hovedstaden.
Aldersmæssigt var tilfældene fra 1 til 59 år, og 15 (33 %) var ≥ 18 år.
Der var en lille overvægt af drenge/ mænd, tabel 1.

Af de 41 tilfælde fra Hovedstaden var 38 laboratoriebekræftede og tre klinisk diagnosticeret med kontakt til verificeret tilfælde.
Af de fem tilfælde fra Sjælland var fire laboratoriebekræftede og et klinisk diagnosticeret med kontakt til verificeret tilfælde.
Samlet er fem tilfælde endnu ikke anmeldt på formular 1515.

Alle tilfælde menes smittet i Danmark, og genotypning af virus fra udbruddet tyder på, at det kan skyldes en enkelt introduktion af virus.
Fire børn var under 15 måneder og dermed under alderen for MFR-vaccination. Syv børn mellem 15 måneder og 3 år var ikke førstegangsvaccineret med MFR-vaccine.
I alt 20 børn var 4-17 år, og en del af dem skulle dermed have fået to MFR-vacciner; 17 var uvaccinerede, og tre havde fået en enkelt MFR-vaccine. Blandt 15 tilfælde ≥ 18 år kan én have været vaccineret som barn i Pakistan, men regnes for uvaccineret i lighed med resten i denne aldersgruppe.

De fleste tilfælde (63 %) var fra forskellige dele af Københavns kommune.
Desuden var der tilfælde i følgende kommuner: Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Gribskov, Herlev, Hundested-Frederiksværk, Næstved, Odsherred og Stevns.
I alt havde 26 tilfælde (57 %) været indlagt på sygehus.

Kommentar

Der er ikke siden 2008 set udbrud af mæslinger i Danmark, EPI-NYT 17/09 (pdf), og det aktuelle udbrud er det største i de sidste 14 år.

Mæslinger er yderst smitsomt blandt modtagelige personer, og tilfælde findes både hos voksne og børn. Sygdommen kan være alvorlig, hvilket illustreres af, at godt halvdelen af tilfældene havde været indlagt.

Ud fra den geografiske udbredelse, den aldersmæssige spredning og den fortsatte tilkomst af nye tilfælde uden kendt eksponering vurderes det, at udbruddet ikke er for nedadgående, og at der er risiko for spredning til andre dele af Danmark.

Som forventet ses tilfælde især blandt uvaccinerede, som, ud over børn under 15 måneder, især findes blandt børn og voksne født efter 1975.

Mæslinger forebygges effektivt og sikkert gennem MFR-vaccination, som tilbydes ved 15-måneders- og 4-års-alderen (tidligere 12 år, EPI-NYT 9/08 (pdf)).
Er man ikke blevet vaccineret på disse tidspunkter, er det ikke for sent at blive vaccineret. MFR-vaccinen er gratis for unge under 18 år, men der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for MFR-vaccination.

I lyset af det danske udbrud, samt aktuelle udbrud i andre lande, opfordres forældre til uvaccinerede børn til at få børnene vaccineret. Denne opfordring gælder endvidere unge, uvaccinerede voksne.

Der er rapporteret om flere tilfælde af smitte i venteværelse/rum hos enten egen læge, vagtlæge eller hospital/skadestue.
Ved mistanke om mæslinger, bør der derfor tages følgende forholdsregler:

  • Undgå at se patienten i praksis/venteværelse/opholdsrum. Er dette ikke praktisk muligt, indkald da patienten på et tidspunkt, hvor der ikke er andre, der venter
  • Mæslingediagnosen bør stilles serologisk ved at der indsendes blodprøve til verifikation. Eventuelt kan en svælgpodning eller urinprøve påvise virus.
  • Mæslinger er en anmeldelsespligtig sygdom. Når diagnosen stilles, skal der hurtigt indsendes anmeldelse på formular 1515. Dette er af betydning for forebyggelse, rådgivning og smitteopsporing.

(M. Malling, A-M. Plesner, ELI Hovedstaden, L.K. Knudsen, P.H. Andersen, K. Mølbak, Epid. Afd.)

Ornitose 2010

I 2010 blev 14 personer anmeldt med ornitose, som forårsages af den zoonotiske bakterie Chlamydophila psittaci. Antallet er på samme niveau som tidligere år.

Blandt tilfældene var syv kvinder og syv mænd, og medianalder var 48 år (spændvidde 28-87 år).
For klinik og smitteveje, se EPI-NYT 5/08 (pdf) og EPI-NYT 19-20/10.

Syv mentes smittet i forbindelse med private fuglehold, heraf en turist med formodet smitte i hjemlandet.
Tre mentes smittet i forbindelse med kontakt med fugle eller fugleekskrementer på arbejdspladsen, heraf én i forbindelse med ansættelse i dyrehandel. Alle tilstedeværende fugle blev dog testet negative.
For fire personers vedkommende var smittekilde og smittemåde uvis.

Diagnostik

Ni tilfælde blev diagnosticeret ved PCR på luftvejssekret under indlæggelse, og for otte af disse var det oplyst, at de havde pneumoni.
De resterende blev diagnosticeret ved serologi, én af disse var ikke indlagt.
(C. Kjelsø, Epidemiologisk afdeling, S. Uldum, AMOF) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

27. april 2011