Uge 10 - 2010

Tilslutning til MFR-vaccination

Tilslutning til MFR-vaccination

Tilslutningen er opgjort pr. 30. november 2009.
Den 1. april 2008 blev MFR 2-vaccinationen fremrykket til at blive givet ved 4 års børneundersøgelsen, EPI-NYT 9/08 (pdf).
De børn, der 1. april 2008 var ældre end 4 år, skulle fortsat MFR 2-vaccineres i 12-årsalderen.
Der vil således være en periode på otte år, hvor MFR 2-vaccination årligt gives til to fødselsårgange i henholdsvis 4- og 12-årsalderen.

Børnevaccinationsdatabasen

Den nationale børnevaccinationsdatabase består af personidentificerbare data fra lægernes afregning med Sygesikringen. Den rapporterede tilslutning omfatter således kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger.
Ikke alle fødselsårgange kunne forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet: For årgang 2008 gælder dette for MFR 1 og for årgang 1997 for MFR 2.

MFR 1

Samlet var der et svagt fald i tilslutningen til MFR 1 sammenlignet med den foregående opgørelse, EPI-NYT 36/08 (pdf).
Tilslutningen har siden årgang 1999 ligget på 89 %, men ligger for årgangene 2005 og 2006 marginalt lavere på 86-87 %, figur 1.
For årgang 2007 var tilslutningen på 84 %, hvilket kan forklares ved forsinket vaccination.
Den højeste vaccinationstilslutning var på Bornholm, i Østsjælland samt i Øst- og Vestjylland, tabel 1.

MFR 2 i 12-årsalderen

Samlet var tilslutningen til MFR 2 uændret sammenlignet med den foregående opgørelse, EPI-NYT 36/08 (pdf).
Vaccinationstilslutningen for fødselsårgangene 1991-1996 var på 85- 87 %, figur 1.
For fødselsårgang 1997 var tilslutningen på 68 %, hvilket kan tilskrives forsinket vaccination.

MFR 2 i 4-årsalderen

For den del af årgang 2004, som forventes at være MFR 2-vaccineret i 4-årsalderen, var tilslutningen på 64 %; for den opgjorte andel af årgang 2005 var tilslutningen 61 %, tabel 2.
For hele årgang 2004 og 2005 var tilslutningen henholdsvis 57 % og 51 %, figur 1.

Alder på vaccinationstidspunktet

MFR 1 gives med betydelig forsinkelse. Således er den samlede tilslutning ved 18-månedersalderen kun 70 % og når først niveauet omkring 89 % efter 2-årsalderen, figur 2.
Af de vaccinerede havde kun cirka 77 % fået MFR 1 ved 18-månedersalderen.

Kommentar

Tilslutningen til MFR-vaccination er fortsat utilstrækkelig i forhold til målet om, at mindst 95 % af alle børn får to MFR-vacciner.
Hverken for MFR 1 eller MFR 2 var tilslutningen over 90 % for nogen årgang, og som tidligere var tilslutningen til MFR 2 generelt lavere end til MFR 1.

For fødselsårgang 1996, som er den ældste årgang med data for både MFR 1 og 2, var tilslutningen på kun 85 % for begge vacciner.

Tilslutningen til MFR 2 i 4-årsalderen er markant lavere end til MFR 2 i 12-årsalderen.

Desværre vil den aktuelle tilslutning og forsinkelsen i forhold til det anbefalede tidspunkt for MFR 1-vaccination fortsat medvirke til, at immuniteten i befolkningen svækkes. Der vil ophobes et stigende antal ubeskyttede børn og unge med deraf følgende risiko for bl.a. mæslingeudbrud i Danmark.

Den lave tilslutning giver især anledning til at understrege vigtigheden af vaccination ved 4-årsundersøgelsen; alternativt at følge op og give MFR 2 samtidig med DiTeKiPol revaccination i 5-årsalderen, eller når barnet ses af lægen i anden anledning.
(P. Valentiner-Branth, S. Glismann, A.H. Christiansen, Epidemiologisk afdeling, J. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

10. marts 2010