Uge 12 - 2011

Zoonotiske tarminfektioner 2010, 
World TB Day 2011

Zoonotiske tarminfektioner 2010

Zoonoser er sygdomme, der overføres fra dyr til mennesker. Zoonotiske tarminfektioner opstår efter indtagelse af forurenede fødevarer eller vand, eller efter kontakt til inficerede dyr eller mennesker.

Bakterielle tarmpatogener overvåges via laboratoriemeldesystemet. VTEC-infektioner og tilfælde af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) er endvidere klinisk anmeldelsespligtige på blanket 1515, og det samme er fødevarebåren infektion, såfremt der er mistanke til et bestemt måltid eller en bestemt fødevare.

Generel udvikling

Antallet af salmonellatilfælde faldt i 2010 til 1600 (29 pr. 100.000) fra 2129 tilfælde i 2009, figur 1.

Salmonella Typhimurium var den hyppigste serotype, tabel 1. I 2010 faldt antallet af tilfælde med denne type med 31 % i forhold til 2009, hvor flere store udbrud forekom.

Salmonella Enteritidis faldt med 35 % i forhold til 2009, mens gruppen af øvrige serotyper, i alt 691 tilfælde, faldt med 9 %. Denne gruppe fordelte sig på 110 forskellige serotyper.

Der blev i 2010 registreret 4035 tilfælde (73 pr. 100.000) af Campylobacter jejuni/coli-infektioner, en stigning på 20 % i forhold til året før, figur 1.

Der blev registreret 192 tilfælde (3,5 pr. 100.000) af Yersinia enterocolitica, 19 % færre end i 2009, figur 1.

Der blev registreret 185 tilfælde (3,3 pr. 100.000) af verocytotoksin-producerende E. coli (VTEC), hvilket var 10 % flere end året før.

Isolater var til rådighed for 171 VTEC-tilfælde, og heraf var de to hyppigste serogrupper O157 og O103, begge med 25 (15 %) tilfælde.
Der blev anmeldt 185 VTEC-tilfælde, hvoraf syv ikke kunne genfindes i laboratorieovervågningssystemet. Der blev anmeldt tre tilfælde med HUS, hvoraf tre kunne konfirmeres som VTEC. Den aldersspecifikke incidens fremgår af tabel 2.

Yderligere oplysninger om antallet af bakterielle tarminfektioner kan ses på SSI-siden "overvågning i tal og grafer".

Infektioner erhvervet i udlandet

Igen i 2010 har Statens Serum Institut indhentet rejseoplysninger via telefoninterview med alle salmonellapatienter samt patienter med campylobacter-infektioner bosiddende i de tidligere Nordjyllands, Århus og Roskilde amter.
Patienterne blev spurgt om dato for sygdomsdebut, og om de i perioden syv dage inden debut havde været i udlandet.

Oplysningerne forelå for 78 % af alle salmonella- og 74 % af campylobacter-tilfælde.
Blandt disse var 36 % af campylobacter-tilfældene erhvervet i udlandet, mens det for Salmonella Enteritidis var 76 %, Salmonella Typhimurium 15 % og for gruppen af øvrige salmonella-serotyper 54 %. Dette sidste tal dækker over en stor variation mellem forskellige serotyper.

For salmonellas vedkommende anses flest patienter at være smittede i Ægypten, efterfulgt af Thailand og Tyrkiet.
For campylobacter var det Tyrkiet, efterfulgt af Thailand og Spanien.

Kommentar

Campylobacter er fortsat den hyppigste årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark, og antallet af infektioner steg i 2010, efter at have været faldende de seneste to år.

Der er ingen åbenlys forklaring på denne stigning. Den vigtigste smittekilde anses for at være fjerkræ. Omkring en tredjedel af patienterne smittes i udlandet.

Antallet af salmonellainfektioner fortsatte med at falde, hvilket bl.a. skyldes, at relativt færre tilfælde forårsagedes af udbrud i 2010. Navnlig var antallet af Salmonella Enteritidis-infektioner, der hovedsaglig overføres fra konsumæg, det laveste i de seneste 25 år.
Det vurderes endvidere, at cirka tre fjerdedele af Salmonella Enteritidis infektionerne var erhvervet i udlandet, og dermed er denne tidligere meget hyppige serotype nu sjældent forekommende som en dansk fødevarebåren infektion.

Antallet af Salmonella Typhimurium lå noget højere, blandt andet på grund af et langvarigt udbrud med 172 tilfælde, som kunne spores tilbage til et bestemt svineslagteri, EPI-NYT 42-43/10.
(S. Ethelberg, K. Mølbak, Epidemiologisk afdeling, K.E.P. Olsen, F. Scheutz, E.M. Nielsen, AMOF)

World TB Day 2011

Torsdag den 24. marts 2011 er World TB Day. Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) markerer dagen med spotlight på tuberkulose (TB) blandt børn under sloganet "Tackling tuberculosis in children: Towards a TB free generation".
Se mere på www.ecdc.europa.eu (engelsk).

Over 40.000 børn i EU er diagnosticeret med tuberkulose inden for de seneste ti år. Tuberkulose blandt børn udgør 4,2 % af alle TB-tilfælde i EU, og i visse områder af Europa er TB blandt børn stigende.

Tuberkulose blandt børn er specielt udfordrende at diagnosticere, og af samtlige tilfælde af børnetuberkulose i EU 2000-2009 var kun 19 % verificeret ved dyrkning.

Et WHO-/ECDC-ekspertpanel fremhæver behovet for nye diagnostiske redskaber til TB-diagnostik blandt børn, samt børnevenlige TB-behandlingsregimer og TB-medicinformuleringer. Forskning inden for disse fokusområder bør prioriteres højt, da bekæmpelse af TB blandt børn vil forbedre den samlede tuberkulosebekæmpelse.
(B. Søborg, Epidemiologisk afdeling)  

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

23. marts 2011