Uge 11 - 2011

Tyfus og paratyfus 2008-2010

Tyfus og paratyfus 2008-2010

Klinik og smitteforhold

Tyfus og paratyfus forårsages af Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A, B og C.

Tyfus og paratyfus er anmeldepligtig for både læger og laboratorier, og Epidemiologisk afdeling rykker for kliniske anmeldelser på baggrund af laboratorieoplysninger modtaget gennem laboratorieovervågningssystemet, figur 1.
Der modtages generelt flere laboratorieanmeldelser end kliniske anmeldelser.

Antallet af tilfælde har ligget på samme niveau de seneste 15 år, bortset fra 1999, hvor et stort udbrud i Tyrkiet bl.a. omfattede danske turister, EPI-NYT 38/99 (pdf).

Klinisk anmeldte tilfælde

I perioden 2008-2010 blev anmeldt 54 tilfælde af tyfus og 39 tilfælde af paratyfus, tabel 1.

Smitteforhold for tyfus

En stor del (52 %) var, som tidligere set, smittet i Pakistan, Indien eller øvrige Asien, tabel 2.

I alt 38 af de 54 tyfustilfælde var indvandrere, heraf 13 børn < 15 år, som alle var smittet i oprindelseslandet, inkl. to kvoteflygtningebørn fra en congolesisk familie, hvor fem af 16 familiemedlemmer var smittet.

I alt 16 danskere var smittet med tyfus, tabel 3.
Tre var smittet på turistrejse i Indien, heraf to børn under 15 år, fire i øvrige Asien, heraf to børn under 15 år.
Desuden to i Grækenland, to i Afrika og en i Sydamerika.
Tre danskere var smittet i Danmark.

Smitteforhold for paratyfus

I alt 26 (67 %) paratyfustilfælde var erhvervet i Asien, heraf 16 i Indien og Pakistan. Seks tilfælde var erhvervet i Europa, heraf fire i Danmark, tabel 2.

I alt 19 danskere var smittet: 16 under rejse i udlandet, heraf seks i Indien, to i øvrige Asien, tre i Bolivia, to i Afrika og én i Rusland.
For to var flere smittelande mulige.

I alt fire danskere, heraf to børn < 15 år, var smittet med paratyfus i Danmark.

I alt 19 paratyfustilfælde var indvandrere, tabel 3, alle smittet i oprindelseslandet; heraf var fem børn < 15 år.

Laboratorieanmeldte tilfælde

Tabel 4 viser antal dyrkningsverificerede tilfælde af Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi A eller B, diagnosticeret på landets klinisk mikrobiologiske afdelinger.
Kulturer indsendes til Afdeling for Mikrobiologisk Diagnostik, SSI.

Vaccinationsstatus for tyfus

Tre voksne danskere var anført som vaccinerede men med ukendt vaccinationsår. Heraf var én smittet med tyfus.

Kommentar

I alt 91 % af tyfus- og paratyfusinfektioner var ledsaget af indlæggelse, og hovedparten af tilfældene var importeret.

Vaccination mod tyfus anbefales ved rejser til det indiske subkontinent med varighed over to uger og ved ophold hos familie og bekendte i endemiske områder, uanset opholdets varighed, EPI NYT 6/11 og EPI-NYT 26/10.

Se også www.ssi.dk/rejser.
(C. Kjelsø, S. Ethelberg, Epidemiologisk Afdeling og AMOF)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

16. marts 2011