Uge 4 - 2010

Akut og kronisk hepatitis B 2008

Akut hepatitis B 2008

I 2008 blev der anmeldt 26 personer med akut hepatitis B virus (HBV)-infektion; 20 mænd og seks kvinder, tabel 1.

Medianalderen var 34 år (spændvidde 16-68).
I alt var 17 (65 %) danskfødte og ni (35 %) var indvandrere.
Incidensen var 0,5 pr 100,000.

Fjorten (54 %) var smittet i Danmark, hvoraf 11 var danskfødte og tre var indvandrere.

Seks var smittet gennem heteroseksuel kontakt og fem gennem intravenøst stofmisbrug (Intravenous Drug Use, IDU). Én var smittet ved nær social kontakt. De resterende to havde ukendt smittevej.

I alt var 12 (46 %) smittet i udlandet, heraf var seks danskfødte og seks indvandrere. For syv var smittevejen heteroseksuel kontakt, for to nær social kontakt og for tre var smittevejen ukendt. 

Kronisk hepatitis B 2008

I 2008 blev der anmeldt 153 tilfælde med kronisk HBV-infektion, tabel 2.

I alt var 80 (52 %) mænd og 73 (48 %) kvinder, tabel 3.

Medianalder var for mænd 37 år (spændvidde 6-73) og for kvinder 32 år (spændvidde 1-60).

Blandt de 153 anmeldte var 19 (12 %) af dansk herkomst og 134 (88 %) af udenlandsk herkomst. Indvandrerne var fordelt på 42 forskellige nationaliteter, heraf 58 (43 %) fra Asien, 25 (19 %) fra Afrika, 21 (16 %) fra Tyrkiet, 17 (13 %) fra Europa, 11 (8 %) fra MENA-lande (Mellemøsten og Nordafrika), én fra Grønland og én fra Caribien.

Smittevej fordelt på herkomst fremgår af tabel 4.
Begge de anmeldte med nosokomiel smitte var smittet i hospitalsvæsnet i udlandet. Perinatal smitte blev anmeldt som smittevej for fire voksne danskfødte kvinder. Fire børn af mødre med udenlandsk herkomst var smittet ved fødslen i Danmark før den generelle screening af gravide for HBV-infektion blev indført i 2005, EPI-NYT 41/05 (pdf).

I den toårige periode, hvor Epidemiologisk afdeling monitorerede screeningen af gravide med bl.a. påmindelse til lægerne om anmeldelsespligt, steg antallet af 20-39-årige kvinder, der blev anmeldt med kronisk HBV-infektion.

Efter at monitoreringen ophørte i slutningen af 2007 er antallet af anmeldelser i denne gruppe faldet til udgangspunktet, figur 1.

Imidlertid viser data fra laboratorierne, at antallet af gravide der diagnosticeres med kronisk HBV-infektion gennem den generelle screening af gravide er stabilt, figur 2.

Kommentar

Antallet af anmeldte med akut HBV-infektion er faldet støt gennem de seneste 25 år, EPI-NYT 04/05 (pdf), og risikoen for HBV-smitte i Danmark er fortsat meget lav.

Indvandrere fra ikke-vestlige lande har den største forekomst af kronisk HBV-infektion i Danmark.

Med indførelsen af den generelle screening af gravide for HBV med efterfølgende vaccination af nyfødte af bærermødre, er der sat ind mod smitte fra mor til barn, som i denne gruppe er den hyppigste smittemåde, og den smittemåde der oftest fører til kronisk HBV-infektion.

Skønt antallet af anmeldelser af kvinder i 20-39-års alderen er faldet tilbage til niveauet fra før indførelsen af den generelle screening, er antallet af diagnosticeret HBV blandt gravide uændret. Dette tyder på, at den generelle screening fortsat fungerer.

Screeningen af gravide har vist, at der er en del udiagnosticerede, asymptomatiske HBV-bærere blandt unge indvandrerkvinder.

Lægerne opfordres til at screene de gravides familier med henblik på såvel forebyggelse af smitte som mulighed for behandling, ligesom lægernes anmeldepligt bringes i erindring.
(M. Malling, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

27. januar 2010