Uge 25 - 2010

Opdaterede forslag til rejsevaccinationer, 
Salmonellaudbrud forårsaget af spegepølse, 
Forlængelse af gratis influenza A (H1N1) vaccination til visse persongrupper

Opdaterede forslag til rejsevaccinationer


I lighed med de foregående fire år har en referencegruppe gennemgået og opdateret SSI's landespecifikke forslag til vaccination ved udlandsrejse, der bringes i et kommende EPI-NYT.
I 2010 er der følgende ændringer/opdateringer.

Gul feber

- Australien: Krav for rejsende over 1 år ved overnatning inden for de forudgående 6 dage i et land med risiko for transmission, ekskl. Galapagos øerne (Ecuador) og begrænset til Missiones provinsen i Argentina.

- Bolivia: Krav om vaccination til visse dele af landet, se kort under Bolivia på www.ssi.dk/rejser.

- Guinea-Bissau: Krav for alle over 1 år.

- Fransk Polynesien og Tonga: Ikke længere krav for rejsende fra land med risiko for transmission.

- Brasilien: Der er ikke krav om vaccination mod gul feber, men vaccination anbefales til et større område af landet. Se kort over aktuelle risiko områder på www.ssi.dk/rejser.

Japansk hjernebetændelse (JE)

I september 2009 blev markedsført en ny registreret vaccine (Ixiaro®) mod JE, EPI-NYT 37/09 (pdf).
Den primære vaccinationsserie består af to vacciner med fire ugers mellemrum.
EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur) har for nylig fastsat retningslinjer for boosterdosis med Ixiaro® til 12-24 måneder efter primærserien ved fortsat eksponering for JE.

Beskyttelsens varighed efter booster-dosis er uafklaret. Der er dog ingen holdepunkter for, at varigheden vil være kortere end de tre år, som gælder for øvrige JE-vacciner.

Vinter/forår 2010 har der været produktions- og leveringsproblemer med vaccinen, EPI-NYT 3/10.
Ixiaro® er aktuelt på lager, men en ny mangelsituation vil kunne opstå. I dette tilfælde kan SSI udlevere en ikke-registreret JE-vaccine. I en periode er derfor hjemtaget og udleveret JE-vaccine GCC®.

De forskellige JE-vacciner er antigent ens, og hovedforskellen er de cellelinjer, som er anvendt til dyrkning af virus.
Der er indtil videre ikke data for og godkendelse af krydsanvendelse af Ixiaro® og de tidligere anvendte JE-vacciner, hverken til primær vaccination eller til boostning. Anbefalingen om vaccination mod JE ved ophold i transmissionszonen i mindst fire uger er vejledende. Der er normalt kun risiko ved ophold i egentlige landområder med grisehold og vadefugle. Selv ved længerevarende ophold i byområder er der normalt ingen risiko. Ved intens smitteudsættelse eller ved viden om aktuelle udbrud vil også kortere rejser end fire uger dog kunne indicere vaccination.
Aktuelle udbrud kan ses på www.ssi.dk/rejser.

Hepatitis A og B

I EU er registreret en vaccine (Ambirix®) mod hepatitis A og B i et to-dosis regime til børn fra 1 år til og med 15 år. Vaccinen markedsføres aktuelt ikke i Danmark, men er indholdsmæssigt identisk med Twinrix Voksen® til personer over 15 år.

Ved behov for umiddelbar beskyttelse mod hepatitis A og fremtidig beskyttelse mod hepatitis B til 1-15 år gamle børn, kan Twinrix Voksen® gives to gange med et interval på 6-12 måneder som alternativ til det normale tre-dosis regime med Twinrix Pædiatrisk®.

Det normale tre-dosis regime giver hurtigere serokonversion for hepatitis B end to-dosis regimet og foretrækkes, når dækning mod hepatitis B er vigtig på den aktuelle rejse, og der er fornøden tid til at give de første to doser inden rejsen. Beskyttelsen mod hepatitis B er ens (næsten 100%) efter sidste dosis, uanset om der vælges to- eller tre-dosis regime. Beskyttelsen mod hepatitis A efter første dosis er den samme høje for de to regimer.

Meningitis

Den hidtil anvendte meningitis vaccine mod serogruppe A og C (Meningovax®) udgår af produktion. Når restlageret er brugt op, vil der indtil videre blive udleveret en ikke-registreret firevalent meningitis vaccine (Mencevax®), som beskytter mod serogruppe A, C, Y og W135.
Denne har hidtil kun været indiceret ved pilgrimsrejse til Mekka, men vil fremover også skulle anvendes ved rejse til andre områder, hvor vaccination mod meningitis anbefales, primært til Sahel-bæltet i Afrika.
Børn under to år opnår nogen beskyttelse mod serogruppe A, men ikke mod de øvrige tre serogrupper.
(M. Buhl, Dansk Selskab for Rejsemedicin, S. Thybo, Dansk Selskab for Infektionsmedicin, J. Kurtzhals, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi, N.E. Møller, Dansk Selskab for Almen Medicin, L.S. Vestergaard, Dansk Selskab for Tropemedicin & International Sundhed, K. Gade, Dansk Pædiatrisk Selskab, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Salmonellaudbrud forårsaget af spegepølse

Der blev i maj måned konstateret et udbrud af Salmonella Typhimurium med en særlig DNA-profil bestemt ud fra MLVA-typning.

I løbet af april og maj måned blev der fundet i alt 19 tilfælde af denne specielle salmonellatype. Patienterne boede primært i Københavnsområdet og var generelt unge mennesker; medianalderen var 20 år (spændvidde 1-69 år).

Ingen af patienterne havde været på udlandsrejse eller havde deltaget i fælles arrangementer med spisning, hvor de kunne være blevet smittet.
To forældre til smittede børn oplyste under interviews, at børnene havde spist Minimum Spegepølse med Hjortekød fra Netto.

Ved nærmere interviews og granskning af indkøbs-bon'er fra andre involverede familier fandtes, at 16 ud af de 19 smittede havde spist samme spegepølse. Foreløbige resultater fra en case-kontrol undersøgelse viser en høj association mellem at have spist pølsen og være syg (ujusteret odds ratio på 70).

Spegepølsen var produceret i Tyskland og fremstillet af en blanding af hjortekød fra New Zealand og svinekød med oprindelse i EU. Den pågældende leverance af spegepølsen er sandsynligvis blevet solgt i supermarkedet fra slutningen af marts til begyndelsen af maj måned. Da de epidemiologiske undersøgelser udpegede pølsen, var det pågældende parti udsolgt fra butikken, og pølsen er derfor ikke blevet undersøgt for salmonella.

Siden den 17. maj har SSI ikke konstateret flere tilfælde af samme salmonellatype, og udbruddet anses for overstået. Fødevarestyrelsen har dog udsendt en advarsel til borgere om ikke at spise den pågældende pølse, hvis de har købt den i perioden marts til maj måned 2010.
(K.G. Kuhn, S. Ethelberg, Epidemiologisk afdeling, M. Torpdahl, AMOF)

Meddelelse fra Sundhedsstyrelsen

Bekendtgørelse om gratis influenza A (H1N1) vaccination til visse persongrupper forlænges frem til den 30. september 2010.

Bekendtgørelse nr. 1005 af 27. oktober 2009 har således virkning for vaccinationer, der foretages frem til den 30. september 2010, og vaccinationssteder, der har vaccinedoser liggende, skal beholde disse frem til denne dato.

Vaccinen mod A (H1N1) indgår i dette års sæson-influenzavaccine, som forventes at kunne fås fra den 1. oktober 2010.

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner

23. juni 2010