Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 7, opdateret den 21. februar 2018

Influenzaaktiviteten var i uge 7 meget høj.

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

I uge 7 rapporterede 75 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 4,3 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 7 var på 1,4 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 8 rapporterede 619 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede om influenzalignende sygdom var 2,4 %.

Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 7 blev der ifølge MiBa undersøgt 4.128 patienter for influenza A og B, og 320 patienter fik påvist influenza A og 1.356 patienter fik påvist influenza B..

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er siden uge 40 modtaget 362 sentinelprøver på SSI, hvoraf 14 har været postive for influenza A(H1N1pdm09), 15 for influenza A(H3N2) og 81 for influenza B/Yamagata.

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A(H1N1pdm09) i 221 prøver, influenza A (H3N2) i 250 prøver og influenza B/Yamagata i 1.081 prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza internationalt

WHO's risikovurdering
ECDC´s risikovurdering
WHO´s anbefaling om vaccinesammensætning i næste sæson
WHO (Flu News Europe) 
ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Influenzanet (a network of European citizens fighting against influenza)

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

 

 

Sidst redigeret 21. februar 2018

Sygdomsleksikon

Eksterne links

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig influenza-nyt