Overvågning af influenza og andre luftvejsinfektioner

Statens Serum Institut overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer. Data bliver opgjort ugentligt på denne side. Der sendes derudover løbende nyheder ud om situationen via INFLUENZA-NYT.

Data fra uge 44, opdateret den 7. november 2018

Praktiserende lægers overvågning af influenzalignende sygdom

Influenzaaktiviteten hos de praktiserende læger var i uge 44 meget lav.

I uge 44 rapporterede 120 læger til sentinelovervågningen. Andelen af patienter med influenzalignende sygdom af de samlede konsultationer var på 0,2 %.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 44 var på 0,1 %.

Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Borgeres rapportering af influenzalignende symptomer

I uge 45 rapporterede 811 borgere til Influmeter. Andelen af patienter der rapporterede influenzalignende sygdom var 0,7 %.

Andelen af Influmeterdeltager med influenzalignende sygdom i nuværende sæson, den højeste og laveste rapporterede forekomst i de 5 foregående sæsoner, samt grænseværdi

Laboratoriebekræftet influenza

I uge 44 blev der ifølge MiBa undersøgt 563 patienter for influenza A og B, og 7 patienter fik påvist influenza A.

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Der er siden uge 40 modtaget 23 sentinelprøver på SSI, hvoraf én har været positiv for influenza A (H1N1pdm09).

Der er blandt diagnostiske og overvågningsprøver modtaget på SSI siden uge 40 påvist influenza A (H1N1pdm09) i seks prøver og influenza A (H3N2) i tre prøver.

Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI

Influenza internationalt

WHO's risikovurdering
ECDC´s risikovurdering
WHO´s anbefaling om vaccinesammensætning i næste sæson
WHO (Flu News Europe) 
ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Influenzanet (a Network of European citizens fighting against influenza)

Film med information om overvågningen på SSI

Hvis du vil vide mere om hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

 

Sidst redigeret 7. november 2018

Sygdomsleksikon

Eksterne links

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig influenza-nyt