EPI-NYT

Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

2007

Bemærk: udgivelserne i årgang 2007 åbner som pdf.

Q-feber: prøvetagning og risikohåndtering
Tuberkulosebehandling 2005
Tuberkulose 2006, del II
Tuberkulose 2006, del I
Rektal lymfogranuloma venereum i København
World AIDS Day 2007
Udbrud af Salmonella Enteritidis i København
Vaccination af pilgrimsrejsende til Saudi-Arabien
Paludrine udgår
MFR 2 rykkes til 4-års alderen
Neuroborreliose 2005-2006
Neuroborreliose kasuistik
Ny version af "Rejser og smitsomme sygdomme"
Krav om gul feber vaccination for alle rejsende til Bolivia
DANMAP 2006: Antibiotikaforbrug og -resistens
Purulent meningitis 2006
HIV-årsopgørelse 2006
AIDS-årsopgørelse 2006
HIV 2006
AIDS 2006
Kontaktopsporing af partnere til hiv-positive
Generel screening af gravide for hepatitis B
Monitoreringen af den generelle screening af gravide for hepatitis B ophører 1. november 2007
Madforgiftning på Ledreborg Slot
Legionella-pneumoni 2006
Hepatitis A 2006
Akut hepatitis B 2006
Kronisk hepatitis B 2006
Influenzavaccination 2007/2008
Spørgsmål/svar om pneumokokvaccination til børn
Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet
Risiko for infektioner ved ubeskyttet sex i Danmark
Chikungunya-virus i Italien
Udbrud af shigellose fra importeret babymajs
Spørgsmål og svar om HPV-vaccination
MRSA overført fra svin
Pneumokokvaccination indføres i det danske børnevaccinationsprogram
Bloddonorscreening 2006
Influenzasæson 2006-2007
Clostridium difficile
Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del II
Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del I
Malaria 2006
Vaccinationsforslag ved udlandsrejse 2007
Rabies 2006
Rabiesprofylakse
Rabies hos dyr 2006
Kighoste 2006
MRSA: De første erfaringer med anmeldelsespligt
Udbrud af campylobacter
MTV rapport om reduktion af risiko for cervixcancer ved HPV vaccination
SSI smitteberedskabsrapport
Klamydia 2006
Chlamydia trachomatis-mutant
Syfilis 2006
Lymfogranuloma venereum
Gonoré 2006
Dødsfald som følge af meningokoksygdom
Udbrud med VTEC O26 forårsaget af oksespegepølse
Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2006
Meningokoksygdom 2006
Zoonotiske tarminfektioner 2006
Creutzfeldt-Jakobs Sygdom (CJD) - 10 års overvågning
Pneumokokvaccination af risikobørn
Vandforurening i Køge, januar 2007
Akut og kronisk hepatitis C 2006
Ornitose 2006
Fejl i blanket til anmeldelse af gonoré og syfilis
Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination - Tilslutning ultimo 2005
Spørgsmål og svar om MFR-vaccination
MFR-vaccination - tilslutning ultimo 2005
Anmeldelse af sygdomstilfælde som følge af vandforurening i Køge
Mæslinger, fåresyge og røde hunde 2002-2006
Overførsel af MRSA fra husdyr
Laboratoriepåvist kighoste 2005 og 2006
TB-behandling 2004
Ny EUVAC.NET-hjemmeside
Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog
Kommunenavn på blanket 1515
EPI-NYT indeks 2006
Overvågning af smitsomme sygdomme 2006
Ændrede anbefalinger for malariaprofylakse for rejsende til Goa i Indien
EPI-NYT

Søg i EPI-NYT:

Kontakt redaktionen for
EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen 
 
Tlf. 3268 3038
Fax 3268 3874
- ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00,
on. kl. 12:30-15:00)

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT