Meningokok ACWY vaccine (Menveo)

Inaktiveret vaccine mod meningitis forårsaget af meningokokker, type A, C, W eller Y. Til injektion

Produktresumé
Menveo

Vaccinens indhold

Vaccine mod serogrupperne A,C,W,Y indeholder oprensede oligosaccharider fra meningokokker konjugeret til protein.

Målgruppen for vaccination

Menveo er indiceret til vaccination af personer fra 2 års alderen mod invasiv meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitides gruppe A, C, W og Y.
Vaccinen kan også anvendes, hvis en person har været udsat for eventuel smitte med meningokoksygdom af en af disse typer, se Invasiv meningokoksygdom - postekspositionsprofylakse.
Desuden skal rejsende til Mekka vaccineres med en tetravalent vaccine senest 10 dage før afrejse, se Udlandsophold.
Vaccinen kan desuden kræves givet før studieophold i USA, se Udlandsophold.
Vaccinen beskytter ikke mod meningitis forårsaget af andre mikroorganismer.

Vaccinationsdosis

Der gives en enkelt vaccination på 0,5 ml.
Gives som intramuskulær injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, alvorlig sygdom ledsaget af høj feber (over 38,5° C) bør vaccination udskydes. 
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Eftersom meningokoksygdom er så alvorlig, bør vaccination ikke udelukkes under graviditet og i ammeperioden, hvis der foreligger en udtalt risiko for smitte, se Rejseråd til gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ved Menveo hos voksne og børn fra 11 års alderen (som optræder hos mere end 1 af 10 patienter) er hovedpine, kvalme, utilpashed, muskelsmerter og smerter, rødme og hårdhed på injektionsstedet. Hos børn mellem 2-10 år var de hyppigste bivirkninger de samme og omfattede også døsighed og irritabilitet.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundimmunisering antages beskyttelsens varighed at være 5 år. Dog kan beskyttelsen mod serogruppe A være af kortere varighed, se produktresumé.
Menveo kan anvendes som boostervaccine til personer som tidligere er (grund)vaccineret med samme eller anden konjugeret meningokokvaccine samt med en (ukonjugeret) polysaccharidvaccine.