Meningokok B-vaccine (Bexsero)

Inaktiveret vaccine mod meningitis forårsaget af meningokokker serogruppe B
Til injektion

Produktresumé
Bexsero

Vaccinens indhold

Vaccinen mod meningokok serogruppe B, er en multikomponent proteinvaccine.

Målgruppen for vaccination

Bexsero er godkendt til beskyttelse af personer i alderen fra 2 måneder og derover mod invasiv meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis gruppe B.
Vaccinen beskytter ikke mod meningitis forårsaget af andre mikroorganismer.

Vaccinationsdosis

Spædbørn på 2 måneder: skal enten have 3 doser (á 0,5 ml), hver med en måneds interval, eller 2 doser (á 0,5 ml), hver med mindst 2 måneders interval.
Spædbørn fra 3 måneder og derover samt børn til 2 år: 2 doser (á 0,5 ml) med mindst 2 måneders interval.
Børn fra 6 måneder til 23 måneder: 2 doser (á 0,5 ml) med mindst 2 måneders interval.

For alle børn i alderen 2 måneder til 2 år anbefales en booster, se produktresuméet for nærmere oplysninger.

Børn fra 2 år og voksne: 2 doser (á 0,5 ml) med mindst 1 måneds interval. En boosterdosis bør overvejes hos personer med fortsat risiko for at blive udsat for meningokoksygdom.

Vaccinen gives som intramuskulær injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik
For booster dosis og for yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, alvorlig sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. 
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. 
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Se produktresumé i forhold til evt. allergi overfor naturgummi-latex.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Eftersom meningokoksygdom er så alvorlig, bør vaccination ikke udelukkes under graviditet og i ammeperioden, hvis der foreligger en udtalt risiko for smitte. Se Rejseråd til gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. 

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Behovet for boosterdoser med henblik på at opretholde langvarig beskyttende immunitet er ikke fastlagt.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.