Denguefeber vaccine (Qdenga)

Levende, svækket vaccine mod denguefeber
Til injektion

Produktresumé
Qdenga

Vaccinens indhold

Denne vaccine indeholder svækkede varianter af denguevirus serotype 1, 2, 3 og 4 og er godkendt til forebyggelse af denguefeber hos personer i alderen fra 4 år.

Målgruppen for vaccination

Qdenga er en vaccine, der beskytter mod denguefeber. Vaccinen kan gives til voksne, unge og børn fra 4 år, som rejser til lande hvor sygdommen forekommer. Denguefeber er en myggebåret tropesygdom, som forårsages af denguevirus, og hos de fleste medfører lette influenzalignende symptomer. Nogle få patienter udvikler dog alvorlige tilfælde af sygdommen med potentielt livstruende blødning og organskade.

Der henvises til yderligere oplysninger om denguefeber i Sygdomsleksikon og om forslag til anvendelse af vaccinen under Rejsevaccination.

Vaccinationsdosis

Personer fra 4 år.

Qdenga skal administreres som en 0,5 ml dosis. Vaccinen gives som en subcutan injektion, helst i overarmen.Vaccinen må ikke gives som intravaskulær, intradermal eller intramuskulær  injektion.

Vaccinationsforløbet består af 2 injektioner givet med 3 måneders mellemrum.

Qdenga skal rekonstitueres inden vaccination. For nærmere instruks vedrørende dette, se indlægsseddel eller produktresume. Obs: vaccinen må ikke rystes sammen, skal hvirvles i stedet for. Efter rekonstitution skal opløsningen være en klar, farveløs til svagt gul væske.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom og/eller høj feber bør vaccinationen udskydes.
Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstoffer i vaccinen.
Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
Personer vaccineret med anden levende vaccine inden for de seneste 4 uger. Se Levende og inaktiverede vacciner.
Personer der er behandlet med blodtransfusion eller gammaglobulin (koncentrat af antistoffer) inden for de seneste 6 uger. Dog anbefales om muligt at afvente med vaccination indtil 3 måneder efter afsluttet behandling.
Gravide og ammende.
Børn under 4 år.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen må ikke gives til gravide, og graviditet bør undgås én måned efter vaccination.
Amning. Det er ukendt, om Qdenga udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Qdenga er derfor kontraindiceret under amning.

Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, utilpashed og feber. og udslæt. Disse bivirkninger, som sædvanligvis er lette til moderate og fortager sig inden for nogle få dage, forekommer mindre hyppigt efter den anden dosis af vaccinen end efter den første.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Behovet for en boosterdosis er ikke blevet fastslået.