BCG vaccine (BCG Vaccine "AJ Vaccines")

Levende svækket vaccine mod tuberkulose
Til injektion

Produktresumé
 BCG Vaccine "AJ Vaccines"

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækkede tuberkulosebakterier, Mycobacterium bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin).

Målgruppen for vaccination

BCG-vaccinens beskyttende effekt for børn indtil puberteten (11-12 år) er veldokumenteret og god. Det er aldrig dokumenteret, at BCG giver nogen overbevisende beskyttelse mod TB hos voksne. Dette gælder også for sundhedsarbejdere, som risikerer at blive erhvervsmæssigt eksponeret for TB, men hvor risikoen dog erfaringsmæssigt nu til dags er beskeden.

BCG kan overvejes:

  • til nyfødte, hvis deres forældre er fra et TB-endemisk område (incidens >40 TB-tilfælde per 100.000 indbyggere). Dette primært fordi disse børn har en øget risiko for at blive udsat for smittet med TB i Danmark

BCG bør overvejes:

  • til børn af indvandrere under 12 år, som står for at skulle besøge slægtninge i TB-endemiske områder
  • børn under 12 år, som med deres forældre skal opholde sig i længere tid (>6 måneder) i TB-endemiske områder.

BGC-vaccination til voksne bør kun overvejes, såfremt der foreligger en risiko for at blive udsat for smitte med særlig resistent tuberkulose (MDR/XDR-TB). Lande/områder med særlige resistensproblemer fremgår af WHO's Global TB report. Den beskyttende virkning er dog som anført usikker, og hvis man vælger at vaccinere voksne, skal man være opmærksom på, at vaccinen resulterer i et væskende sår i huden, som kan give en del lokalt ubehag de næste 2-3 måneder.

Vaccinationsdosis

Børn under 12 måneder gives én dosis på 0,05 ml. intradermalt.
Voksne og børn over 12 måneder gives én dosis på 0,1 ml. intradermalt med synlig, bleg papeldannelse. 
Vaccinen skal kun gives én gang.
For yderligere oplysninger, se Injektionsteknik
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber eller generaliseret hudinfektion bør vaccinationen udskydes.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne
Vaccination med levende svækket vaccine bør ikke anvendes til personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
For yderligere information, henvises til produktresumé.
Personer vaccineret med anden levende vaccine inden for de seneste 4 uger.
Personer i behandling for tuberkulose.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør ikke gives til gravide og ammende.

Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Ved vellykket intradermal injektion opstår en lille, bleg blære på injektionsstedet efterfulgt af et lille, lokalt sår, der heler op efter nogle måneder og efterlader et lille, fladt ar.

Hyppigste bivirkninger er rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, hævede lymfeknuder og feber.

Sjældnere og alvorligere bivirkninger kan forekomme, som fx. dannelse af bylder (abscesser) på injektionsstedet eller i armens lymfeknuder. Disse bivirkninger ses især efter fejlagtig administration, hvor vaccinen er deponeret i underhuden (subcutis) i stedet for i læderhuden (dermis).

For at mindske risikoen for lokale bivirkninger bør andre vaccinationer i den arm hvori BCG-vaccinationen er foretaget, undlades i mindst 3 måneder.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinen udvikler kun beskyttelse hos personer, der ikke allerede er smittet med TB (latent infektion).

Efter 6 uger udvikles der beskyttelse mod tuberkulose. Varigheden af denne beskyttelse er ikke helt afklaret, men der er holdepunkter for aftagende beskyttelse efter 10 år.

Vaccinen beskytter bedst mod de alvorligste former for TB hos børn (meningitis og miliær tuberkulose).

Vaccination skal ikke gentages.