Spørgsmål og svar ved administration af vacciner

Valg af kanyle

Det er vigtigt, at der anvendes en kanyle, som er lang nok til at sikre, at vaccinen deponeres korrekt. Det vil sige, at ved intramuskulær injektion er det vigtigt, at kanylen er lang nok til, at vaccinen kommer intramuskulært og ikke subcutant. Længden bør tilpasses størrelse og tykkelse af det subcutane fedtlag, dette gælder både for børn, unge og voksne.

Afspritning af huden

Huddesinfektion før injektion udføres for at reducere risikoen for indføring af bakterier i vævet i underhud og muskel. Det er ikke dokumenteret, at huddesinfektion før subcutane og intramuskulære injektioner reducerer infektionsrisikoen, men som en sikkerhedsprocedure anbefales huddesinfektion alligevel.

Levende svækkede vacciner kan inaktiveres af desinfektionsmidlet, hvorfor det er vigtigt, at huden er helt tør inden injektionen.

Hvilket batchnummer skal skrives ind i Vaccinationsregisteret?

Når vaccinen registreres i DDV, skrives batchnummeret angivet på yderemballagen. Dette gælder både vacciner der består af flere komponenter, fx diluent og tørstof, og vacciner i fyldt injektionssprøjte.

Referencer

  • Atkinson WL, Kroger AL, Pickering LK, General Immunization Practices. In: Plotkin, Orenstein and Offit. Vaccines, Seventh Edition, 2018. Elsevier Inc.: 96-100.
  • Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for Desinfektion i sundhedssektoren, 2023
  • Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. FHI Norge.