Udbrud af Salmonella Coeln i Danmark

Fra maj til august 2019 blev 26 personer registreret med en særlig salmonellatype i Danmark. Smittekilden kunne ikke identificeres.

Fra den 31. maj til den 19. august blev der rapporteret 26 tilfælde af Salmonella Coeln til Statens Serum Institut (SSI) (se figur). De syge boede over hele landet og det drejede sig om 14 kvinder og 12 mænd i alderen 8-87 år. Medianalderen var 64 år. I alt var 11 (42 %) personer været indlagt på hospitalet.

Interviews med de ramte personer viste, at de ikke havde været ude at rejse op til de blev syge, de kendte ikke hinanden og de havde ikke deltaget i fælles begivenheder. Det tydede derfor på, at det var en fælles fødevare, som blev solgt i hele landet, der var smittekilden.

Udbruddet var kortvarigt, og smittekilden kunne ikke identificeres. Det formodes dog, at smittekilden var en fødevare med kort holdbarhed solgt i en meget begrænset periode.

Prøvedato for Salmonella Coeln-tilfælde i Danmark 31. maj til 25. juni 2019, n=23

 

Region  Antal syge
Hovedstaden  12
Sjælland  4
Syddanmark  3
Midtjylland  3
Nordjylland  4
I alt  26

Udbrudsstammen

Bakterien var af serotypen Salmonella Coeln, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var tæt beslægtede med hinanden og af sekvenstypen 1995.

Generelt om Salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella. Salmonella Coeln ses dog kun sjældent i Danmark med to-fire registrerede tilfælde per år. Disse er som oftest smittet i udlandet.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.