Udbrud af roskildesyge i Danmark i 2016

Bemærk, at dette tema er placeret i "Sygdomsudbrud - Arkiv". Det nævnte sygdomsudbrud er afsluttet.

Det blev i løbet uge 14 klart, at der havde været adskillige sygdomsudbrud med diarré og opkast i løbet af ugen flere steder i Danmark. Laboratorieundersøgelser har vist, at udbruddene skyldes norovirus.

Sidst opdateret 18. maj 2016.

Udbruddene ramte forskellige grupper af mennesker, såsom cafégæster og kursusdeltagere, men havde det tilfælles, at de syge havde spist grøn salat (typisk i sandwich), leveret fra den samme grossist. Det drejede sig om krølsalat, Lollo Bionda-salat, produceret i Frankrig.

Fødevarestyrelsen udsendte en nyhed om udbruddene fredag den 8. april. Salaten er blevet trukket tilbage fra markedet. Den har primært været solgt til storkøkkener.

Statens Serum Institut har i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet efterfølgende iværksat en større undersøgelse for at udrede udbruddene og sammenhængen mellem disse. Der rapporteredes i alt 23 forskellige udbrud fra region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark. Udbruddene omfatter tilsammen 1.497 deltagere, hvoraf 412 er blevet syge (28 %).

Laboratorieundersøgelser på Statens Serum Institut har vist, at udbruddene skyldes norovirus. Der er fundet norovirus (genogruppe 1) i prøver fra 22 patienter. Yderligere typning af virus fra patienter der var fordelt på ni forskellige selskaber har vist at den samme undertype af norovirus (genotype GI.P2-GI.2), hvilket understøtter, at der er tale om en fælles fødevarekilde. Denne type forekommer sjældent i Danmark. DTU Fødevareinstituttet har fundet norovirus af samme genogruppe som den, der er påvist hos patienterne, i ét af 20 testede salathoveder, som stammer fra otte forskellige delpartier.

Tilbagesporing af salat spist i de berørte grupper og to spørgeskemaundersøgelser har også kunnet pege på at Lollo Bionda-salat er synderen.

Nyheder om udbruddet

18. april 2016
Virustypning viser sammenhæng mellem patienter fra flere forskellige norovirus-sygdomsudbrud

13. april
Norovirus bekræftet i sygdomsudbrud, der skyldes grøn salat

Om norovirus

Norovirus er det virus, der også kendes som roskildesyge-virus. Det er meget smitsomt selv i meget små mængder, og hvis det kommer på spiseklare fødevarer, som fx salat, vil det ofte kunne gøre mange mennesker syge. Symptomerne er især opkast og diarré – og man kan føle sig meget syg, mens det står på. Der går ca. 1½ dag fra man smittes, til man bliver syg, og man er typisk syg i 2 dage.

Tidligere udbrud

Situationen her minder om noget, vi tidligere har set i Danmark. Tilbage i 2010 blev Danmark også i løbet af en 2-3 dage ramt af en stribe udbrud, forårsaget af Lollo Bionda-salat fra Frankrig. Dengang fandt man ud af, at der havde været både norovirus og den sygdomsforvoldende bakterie ETEC på salaten. Man fandt 21 udbrud, hvor de syge i hvert tilfælde havde spist salaten, mest i frokost-sandwich, leveret til forskellige selskaber. Dette udbrud kan man læse mere om i denne korte videnskabelige artikel (på engelsk), der blev skrevet, mens udbrudsundersøgelsen stadig var i gang (det er derfor der kun nævnes 11 udbrud i artiklen).