Pestudbrud i Madagaskar i 2017

Sundhedsmyndighederne i Madagaskar rapporterer fortsat om nye tilfælde af pest, dog med nedadgående tendens.

Opdatering fra WHO kan ses her.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer til sundhedspersonalet ved mistanke om lungepest fra Madagaskar kan ses her.

Pest skyldes bakterien Yersinia pestis, som kan overføres til mennesker via loppebid eller (sjældnere) mellem mennesker ved dråbesmitte. Selvom pest er en meget sjælden sygdom på verdensplan, forekommer den endemisk i flere lande, primært i Den Demokratiske Republik Congo, i Peru og i Madagaskar. Fra 2010 til 2015 var der 3.248 registrerede tilfælde i verden, heraf 584 dødsfald.

Madagaskar er det land, der har den højeste forekomst af pest i verden, og mere end 90 % af alle tilfælde og dødsfald forekommer i Madagaskar. Det er første gang, at flere byer i ikke-endemiske områder af Madagaskar er ramt af lungepest.
Pest er endemisk i Madagaskars centrale højland, og ses hyppigst i form af byldepest (hævelse og ømhed af inficerede lymfeknuder, hyppigst i lysken).

Det igangværende udbrud er derimod lungepest, som forårsager en hurtigt indsættende og meget alvorlig form for lungebetændelse. Lungepest kan potentielt udløse alvorlige epidemier, hvis der ikke iværksættes de nødvendige kontrolforanstaltninger.

Det første bekræftede tilfælde i udbruddet, en 31-årig mand, fik den 23. august 2017 malaria-lignende symptomer under besøg i Amative i Ankazobe-distriktet i det centrale højland. Under en taxa-tur via hovedstaden Antananarivo til Tamatave i Toamasina-regionen udviklede han vejrtrækningsbesvær, som forværredes, og han døde. Efterfølgende er 73 personer, som enten havde haft direkte kontakt til eller på anden måde var forbundet til den 31-årige, blevet smittet, og fire af dem er døde.

Sundhedsmyndighederne i Madagaskar informerede den 29. september 2017 om, at en basketballspiller fra Seychellerne, der deltog i Indian Ocean Club Championship den 27. september 2017, var død af lungepest. Kontaktopsporing af personer, han kunne have været i kontakt med, pågår, og der er ikke diagnosticeret yderligere tilfælde.

Sundhedsmyndighederne i Antananarivo og Toamasina foretager kontaktopsporing (aktiv case-finding), og alle kontakter tilbydes gratis forebyggende behandling med antibiotika. Herudover foretages vektor-kontrol, undervisning og information af lokalbefolkningen og sundhedspersonale samt øget epidemiologisk overvågning i de berørte områder.

WHO er bekymret for, at udbruddet vil sprede sig yderligere i Madagaskar. Sygdommen er allerede set i flere byer, herunder i hovedstaden Antananarivo, og pest ses hyppigst i perioden fra september til april.

Med de nuværende oplysninger vurderer WHO det dog ikke for sandsynligt, at der vil ske international spredning, og der er aktuelt ingen rejserestriktioner til Madagaskar.

Smitterisiko

Gnavere, specielt rotter og murmeldyr samt præriehunde er værter for Y. pestis, som kan overføres til mennesker via loppebid. Man inddeler infektionen efter symptombilledet i 3 former:

 1. Byldepest (84 %) der ses efter loppebid. Byldepest har en inkubationstid på 2-6 dage, giver symptomer i form af høj feber, træthed, muskelsmerter, kvalme og opkast. Samtidig ses en karakteristisk hævelse og ømhed af de inficerede lymfeknuder (bubo), hyppigst i lysken, da lopper oftest bider på benene.
   
 2. Blodforgiftning (13 %), som ¼ af patienter med byldepest udvikler, har en inkubationstid på 2-6 dage. Blodforgiftning kan dog også ses uden et forudgående byldestadie.
   
 3. Lungepest (3 %), der opstår ved inhalation af pestbakterier, eller som en komplikation til en blodforgiftning hvor bakterierne spreder sig til lungerne. Lungepest har en inkubationstid på 1-3 dage, giver symptomer i form af akut høj feber, hovedpine, træthed, muskelsmerter der indenfor 24 timer efterfølges af hoste med blodigt opspyt. Endvidere ses kvalme, opkast, diarré og mavesmerter. Lungebetændelsen udvikles hurtigt og leder til åndenød, hvæsende vejrtrækning, chok og død.

Forebyggelse

Forebyggelse af loppebid kan ske ved at anvende forskellige spraymidler mod lopper, som sprøjtes på områder i hjemmet/boligen, hvor lopper kan findes. Midlerne er ikke beregnet til at spraye direkte på hud eller tøj. Forebyggelse af loppebid har kun effekt i forhold til risikoen for at få byldepest, men har ingen betydning for risikoen for at få lungepest, der smitter fra person til person. Madagaskar er også et malariaendemisk område, og midler med myggestik, fx DEET, vil også have effekt mod loppebid.

Personer med kontakt til patienter med lungepest skal have forebyggende antibiotisk behandling.

Ved byldepest behøver man blot at observere personer med kontakt til patienter for symptomer før eventuel indledning af antibiotisk behandling.

Y. pestis inaktiveres omgående af klor (min. 1000 ppm). Almindelige alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler (fx ethanol 70-85 v/v %) kan anvendes til hånddesinfektion. Se i øvrigt Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren.

 Anbefalinger til rejsende

 • Rejsende skal være opmærksomme på, at pest er endemisk i Madagaskar.
 • Brug personlig beskyttelse mod loppebid. Da der er malaria i Madagaskar og at man alene af den grund bør bruge myggeforebyggelse, beskytter dette også mod loppebid.
 • Undgå kontakt med syge og døde dyr.
 • Undgå kontakt med syge personer, specielt dem der hoster.
 • Undgå større forsamlinger i områder hvor der for nyligt har været diagnosticeret personer med lungepest.
 • Søg straks kontakt til sundhedsvæsenet ved symptomer på pest.

Efter hjemkomst

Hvis en rejsende får feber eller kulderystelser, hoste og/eller åndenød eller ømme og hævede lymfeknuder indenfor 7 dage efter hjemkomst fra Madagaskar, skal den rejsende straks kontakte læge.

Behandling

Sygdommen behandles med antibiotika. Ved hurtigt iværksat behandling er prognosen god.
Behandlingen er derudover symptomatisk, dvs. understøttende behandling mod symptomer og komplikationer. Konkret drejer det sig om respiratorbehandling og væsketerapi.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Varetagelse af patienter med symptomer på lungepest

Personer med kliniske symptomer på pest, der inden for 7 dage er hjemkommet fra Madagaskar, og hvor anden årsag ikke umiddelbart kan påvises, skal straks henvises til infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre eller Skejby hospital, hvor personen skal isoleres på enestue. Ved mistanke om lungepest anvendes forholdsregler mod dråbesmitte, se Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler og bærertilstand i sundhedssektoren.

Kontakter skal registreres (personlige kontakter, ambulancefolk, visiterende læge m.m.).

Diagnostik

Pestdiagnostik ved PCR laves kun på SSI.

Meldepligt

Tilfælde af pest eller mistanke herom er telefonisk anmeldelsespligtigt til Styrelsen for Patientsikkerhed samt skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt kan kontaktes udenfor dagtid på telefon 70 22 02 68 (Østdanmark) eller 70 22 02 69 (Vestdanmark). Skriftlig anmeldelse sker på blanket 1515. Styrelsen for Patientsikkerhed følger op på anmeldelsen og tager stilling til eventuelle forebyggelsestiltag, evt. i samråd med SSI. Sygdommen er omfattet af epidemiloven (liste A), idet den er klassificeret som en alment farlig sygdom.