Internationalt udbrud af hepatitis af ukendt årsag

Et antal påviste tilfælde af hepatitis (leverbetændelse) blandt børn uden kendt årsag er registreret primært i Storbritannien, men også i en række andre lande i Europa, USA og Israel. Dette har igangsat en international udredning for at afdække omfanget og årsagen til udbruddet.

Beskrivelse af sygdomsudbruddet

I begyndelsen af april 2022 rapporterede Storbritannien om en stigning af hepatitis (leverbetændelse) af ukendt årsag blandt børn i forhold til det forventede. En risikovurdering fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) og WHO fra 1. juli viser, at udbruddet i Storbritannien omfatter 268 tilfælde. Herudover er ca. 200 tilfælde registreret i tyve andre lande.

I Danmark har man siden 1. januar 2022 set otte tilfælde af hepatitis uden kendt årsag hos børn under 16 år fordelt i hele landet. Ingen af de otte danske tilfælde er blevet levertransplanteret.

Leverbetændelse af ukendt årsag hos børn er ikke et ukendt fænomen. Normalt ser man i Danmark årligt omkring to tilfælde af hepatitis af ukendt årsag, hvor patienten udvikler leversvigt. Det er således fortsat uklart, hvorvidt der er tale om et udbrud i lande ud over Storbritannien, inklusive i Danmark.

Situationen følges nøje såvel nationalt som internationalt. I Danmark er der etableret udvidet overvågning med telefonisk anmeldepligt af hepatitis af ukendt årsag til Styrelsen for Patientsikkerhed og et tæt samarbejde mellem landets børnelæger og børneafdelinger, Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut.

Symptomerne for tilfældene i England, hvor dette er systematisk opgjort, svarer til de kendte symptomer på hepatitis, herunder icterus (gulsot), kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, affarvet afføring, træthed, svimmelhed og feber, og i få tilfælde luftvejssymptomer, udslæt, konjunktivitis (øjenbetændelse) og blodig afføring. Icterus og symptomer fra mave-tarm-kanalen er de hyppigste symptomer hos disse patienter.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedsstyrelsen har den 12. april meddelt til børneafdelingerne, at sygdomstilfælde, der svarer til de beskrevne tilfælde i England, skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed og skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut af hensyn til overvågning og epidemiologisk udredning af det mulige udbrud. Anmeldelse foretages i henhold til anmeldebekendtgørelsens § 7 (ophobning af uforklarlige sygdomstilfælde, der kan være forårsaget af et biologisk agens, men hvor agens ikke nødvendigvis er påvist).

Udredning

Symptomer på hepatitis og forhøjede leverenzymer hos børn bør udredes efter gældende retningslinjer som beskrevet i Dansk Pædiatrisk Selskabs retningslinje for udredning af forhøjet ALAT hos børn. Alle mistænkte mulige tilfælde iht. nedenstående definition bør dog undersøges for virale infektioner, herunder især adenovirus og SARS-CoV-2.

Anmeldelse foretages således

Tilfælde, som opfylder nedenstående definition skal anmeldes:

1) Muligt tilfælde

En patient, som er 16 år eller yngre og diagnosticeret med akut hepatitis per 1. januar 2022 eller senere og som

a. er negativ for hepatitis A-E-virus og
b. har serum transaminase >500 IU/L (AST eller ALAT) og
c. ikke har anden kendt ætiologi, som kan forklare hepatitis.

2) Mulig relateret tilfælde

En patient, uanset alder, med akut hepatitis, som opfylder ovennævnte kriterier a-c, og som bor i samme husstand som et muligt tilfælde.

Tilfældet anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed alt efter patientens opholdssted.

Kontaktinformation til Styrelsen for Patientsikkerhed:

Udenfor dagtid kontaktes Styrelsen for Patientsikkerheds beredskabsvagt (70220268 øst for Storebælt, 70220269 vest for Storebælt).

Efterfølgende skal tilfældet anmeldes skriftligt til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut ved brug af enten det elektroniske anmeldesystem i SEI2 eller formular 1515, der sendes med fysisk post. Ved skriftlig anmeldelse angives som diagnose "Mistanke om ophobning af alvorlige sygdomstilfælde, uden kendt årsag".

Læs mere