Udbrud af ebolavirus i Den Demokratiske Republik Congo i 2018

Den 8. maj 2018 meldte sundhedsministeriet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) om et udbrud af Ebolavirus i Bikoro sundhedsdistrikter, Equateur-provinsen. Udbruddet blev den 24. juli erklæret overstået af sundhedsministeriet i DRC.

Det sidste bekræftede tilfælde blev udskrevet fra hospitalet den 12. juni. I de efterfølgende 42 dage, der svarer til længden af to maksimale inkubationstider (tid fra smitte til udvikling af symptomer) er der, til trods for intensiv overvågning, ikke set nye bekræftede tilfælde.

Siden det første tilfælde udviklede symptomer den 5. april er der i alt registreret 54 tilfælde. Heraf er 38 tilfælde bekræftede, dvs. testet positive for zaire-stammen af ebolavirus, mens 16 var sandsynlige (probable). Af de 54 tilfælde døde 33, svarende til en dødelighed (case-fatality rate) på 61 %. Syv af de 54 tilfælde var sundhedsarbejdere, hvoraf 2 døde. Det sidste tilfælde udviklede symptomer 2. juni.

Alle tilfælde var fra tre sundhedsdistrikter: Bikoro (21), Iboko (29) og Wangata (4). De tre sundhedsdistrikter er fjerntliggende og relativt utilgængelige områder af DRC bl.a. grundet oversvømmede veje i regntiden. Regionen ligger ca. 300 km fra hovedstaden Kinshasa. Dog løber Congo-floden gennem området, og denne bruges som transportvej. Dette kombineret med konstateringen af et tilfælde i Mbandaka, en større by på 1,2 millioner indbyggere, ligeledes i Equateur-provinsen, gav i begyndelsen af epidemien anledning til bekymring for øget lokal spredning.

Antal bekræftede og sandsynlige tilfælde af ebolavirus, Den Demokratiske Republik Congo 5. april – 24. juli (n=54, WHO 25. juli 2018)

Kilde: WHO 2018

Tidligere udbrud

Dette udbrud er det 9. udbrud, der er set i DRC siden opdagelsen af ebolavirus i 1976. Det sidste udbrud i Equateur-regionen var i 2014 og omfattede 66 personer med en case-fatality rate på 74 %, og det sidste udbrud i DRC var i maj 2017 i Bas Uele-provinsen med 21 mistænkte tilfælde.

Indsatser

Et hold fra sundhedsministeriet i DRC assisteret af WHO og Læger uden Grænser (MSF) blev hurtigt adviseret og besøgte området den 5. maj, hvor et yderligere antal tilfælde blev opsporet. WHO, MSF og en lang række andre organisationer blev efterfølgende involveret i udbruddet. Der blev etableret koordination af indsatserne på såvel lokalt som nationalt hold med daglige møder mellem etablerede parter. Epidemiologisk overvågning og smitteopsporing blev etableret, dels med kontaktopsporing, dels aktiv overvågning af muligt smittede. En vaccinationskampagne med vaccinen ZEBOV blev påbegyndt 14. maj 2018. Denne kampagne, der betegnes en ringvaccinationskampagne, omfattede vaccination af frontlinje-sundhedspersonale samt kontakter til smittede og kontakter til disse kontakter. I alt blev 3.481 personer vaccineret. Der blev iværksat indsatser inden for overvågning, laboratorietestning og behandling. Herudover var der indsatser inden for infektionskontrol og hygiejne, risikokommunikation, logistik, mobilisering af resurser og samarbejde mellem en lang række organisationer.

Sammenfattende

WHO betegner udbruddet som et ’miniudbrud’, der nu er overstået. WHO vurderer, at lederskabet fra sundhedsministeriet i DRC sammen med markante indsatser fra alle involverede parter inkl. donorer var centrale i forhold til at stoppe udbruddet og dermed minimere udbruddets betydning for folkesundheden.

En række af indsatserne ovenfor fortsætter. WHO vil støtte regeringen i DRC med at foretage et ’After action review’ sammen med involverede parter, for finde ud af hvordan man fremover bedst kan udnytte resurser og viden opnået under de første faser af indsatsen mod epidemien til at styrke sundhedssystemer og national robusthed under en national ’Action plan for health security’.

Der er fortsat mange udbrud af smitsomme sygdomme i DRC, herunder kolera og cirkulerende vaccine-deriveret poliovirus. For at øge indsatsen mod disse og andre smitsomme sygdomme har WHO’s generalsekretær Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anbefalet regeringen og det internationale samfund til at udnytte det momentum, der er opstået i forbindelse med ebola-udbruddet: “This effective response to Ebola should make the Government and partners confident that other major outbreaks affecting the country such as cholera and polio can also be tackled,” said Dr Tedros. “We must continue to work together, investing in strengthened preparedness and access to healthcare for the most vulnerable.” (WHO Ebola virus disease DRC External situation report 17, 25. Juli 2018).

Forholdsregler

I forbindelse med det store udbrud i Vestafrika 2014-2016 udarbejdede Statens Serum Institut bl.a. spørgsmål/svar om ebola. Disse kan findes her i en let revideret form: Spørgsmål/svar om ebola.

Links

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om ebola
WHO hjemmeside om ebola
ECDC hjemmeside om ebola

Geografisk fordeling af ebolavirus-tilfælde, DRC april – 24. juli 2018, WHO 25. juli 2018 

Geografisk fordeling af ebolavirus-tilfælde, DRC april – 24. juli 2018, WHO 25. juli 2018